BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piszcz Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Konsolidacja, kooperacja i konkurowanie : ich granice w polskim prawie ochrony konkurencji
Consolidation, Cooperation and Competing : Their Limitations in Polish Competition Law
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 1, cz. 3, s. 211-222, bibliogr. 11 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Konsolidacja, Współpraca, Konkurencja, Ochrona konkurencji, Prawo konkurencji
Consolidation, Cooperation, Competition, Competition protection, Competition law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęta została problematyka dotycząca granic konsolidacji, kooperacji i konkurowania (jako potencjalnych metod zwiększania konkurencyjności przedsiębiorców), wynikających z polskich przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W odniesieniu do konsolidacji przedsiębiorców omówione zostało przede wszystkim zagadnienie istotnego ograniczenia konkurencji przez koncentrację. Jeżeli chodzi o kooperację przedsiębiorców, poruszone zostało zagadnienie dopuszczalności kooperacji horyzontalnej oraz kooperacji wertykalnej przedsiębiorców. W ostatniej kolejności krótko przedstawione zostały ograniczenia konkurowania wynikające z zakazu nadużywania pozycji dominującej oraz z określonego ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazu czynów nieuczciwej konkurencji. W artykule zwrócono uwagę na ryzyko przedsiębiorców płynące z trudności w interpretacji skonstruowanych przez ustawodawcę regulacji prawnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to show that consolidation, cooperation and competing are legally limited by Polish competition law. Simplifying, one can say that they are permissible unless they can lead to distortion of competition. Thus, competition is a phenomenon protected not only in the public interest (as an economic mechanism) but also in the private interest (for the benefit of competitors and consumers). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiński C., Piontek E. (red.) (2009), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 2. Dubejko U. (2007), Wykorzystanie analizy ekonomicznej przy określaniu siły rynkowej przedsiębiorców w sprawach z zakresu nadużywania pozycji dominującej i kontroli łączeń, w: Konkurencja w gospodarce współczesnej, Banasiński C., Stawicki E. (red.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,Warszawa.
 3. Ejchart G. (red.) (2007), Rozwój handlu w Polsce, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa.
 4. http://www.uokik.gov.pl/decyzje_prezesa_uokik3.php
 5. http://www.uokik.gov.pl/sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu.php
 6. http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_w_sprawie_kar3.php
 7. Kohutek K., Sieradzka M. (2008), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Piszcz A. (2009), Antitrust in times of financial crisis, " Innovative Issues and Approaches in Social Sciences", nr 3.
 9. Skoczny T., Jurkowska A., Miąsik D. (red.) (2009), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu