BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Iwona (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IAFE-NRI) in Warsaw, Poland)
Tytuł
The Role of the Food Industry in the Development of Eastern Poland
Rola przemysłu spożywczego w rozwoju Polski Wschodniej
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2012, z. nr 29, s. 233-240, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Rozwój regionalny, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Przemysł rolno-spożywczy, Konkurencyjność regionów
Food industry, Regional development, Agricultural and food processing, Agri-food industry, Regions competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstrakt
Wieloletnie tradycje rolnicze na obszarze Polski Wschodniej, dość równomiernie rozłożony potencjał produkcyjny rolnictwa, doświadczenie przedsiębiorstw we współpracy międzynarodowej, a także wciąż czyste środowisko naturalne sprzyjają rozwojowi przetwórstwa rolno-spożywczego w tym regionie. Przemysł spożywczy należy do najsilniej rozwiniętych sektorów w Polsce Wschodniej, przy czym w województwie lubelskim (owocowo-warzywny, mięsny i młynarski), podlaskim (mleczarski) i warmińsko-mazurskim (mięsny, drobiarski i paszowy) jest on znacznie bardziej rozwinięty niż w pozostałych dwóch województwach. Przemysł spożywczy zlokalizowany na terenie Polski Wschodniej zajmuje również bardzo ważne miejsce w polskim przemyśle spożywczym ogółem. Potwierdzeniem mocnej pozycji przetwórstwa spożywczego w regionie Polski Wschodniej jest znaczące zaangażowanie przedsiębiorstw w wymianę międzynarodową, duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych polskimi firmami produkującymi żywność w tym regionie, a także istnienie na tym terenie wielu klastrów. Sektor spożywczy może stanowić jedno ze źródeł przewag konkurencyjnych tego regionu. Dzięki produktom rolno-spożywczym można będzie promować w kraju i na świecie żywność produkowaną w Polsce Wschodniej, jej producentów i cały region. (abstrakt oryginalny)

The long-standing agricultural traditions of Eastern Poland, the reasonably equitable distribution of agricultural production potential, the experience of companies in international cooperation, and clean environment facilitate the development of agri-food processing in this region. The food industry is one of the best-developed sectors in Eastern Poland, whereas in the Lubelskie (fruit and vegetables, meat and milling), Podlaskie (dairy) and Warmińsko-Mazurskie (meat, poultry and fodder) voivodeships it is much more developed than in the remaining two voivodeships. The food industry located in Eastern Poland plays a very important role in the overall Polish food industry. The significant participation of the producers in international trade, the large interest of foreign investors in Polish companies producing food products in the region, and the existence of many clusters, confirm the strong position of the food industry in the Eastern Poland region. The food industry may constitute one of the sources of the competitive advantage of the region. Thanks to agri-food products it will be possible to promote the food of Eastern Poland, its producers, and the whole region, in the country and abroad. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieślak-Wróblewska A., Zamożne regiony najbardziej skorzystały na ożywieniu, "Rzeczpospolita", 4-5.02.2012.
  2. Cieślak-Wróblewska A., Cud tylko na, "Rzeczpospolita", 4-5.02.2012.
  3. Grzybowska B., 2011, Regionalne aspekty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego [in:] Academic Yearbooks of The Polish Association of Agricultural and Food Economists, volume XIII, vol. 2, Warsaw-Poznań-Wrocław.
  4. Konkurencyjność i znaczenie rolnictwa i sektora rolno-spożywczego w województwach Polski Wschodniej, 2011, Expertise of the Ministry of Regional Development, collective work ed. by L. Goraj, IAFE-NRI, Warsaw.
  5. Statistical Yearbooks of Poland, 2001-2011, GUS, Warsaw.
  6. Statistical Yearbooks of the Voivodeships, 2001-2010, GUS, Warsaw.
  7. Szczepaniak I. (ed.), 2012, Monitoring i ocena stanu konkurencyjności polskich producentów żywności (1). Multiannual Programme 2011-2014, No. 25, IAFE-NRI, Warsaw.
  8. The Polish Agency for Enterprise Development, http://www.parp@gov.pl.
  9. The Polish Information and Foreign Investment Agency, http://www.paiz@gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu