BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Elżbieta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Kooperencja przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie Podlaskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki
Cooperation of Tourist Companies in the Podlasie Branch
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 8, s. 45-53, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Współdziałanie przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo turystyczne, Współpraca przedsiębiorstw
Cooperation of enterprises, Tourist enterprises, Enterprises cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Polska Izba Turystyki
Kraj/Region
Podlasie
Podlasie
Abstrakt
W artykule zaprezentowano koncepcję kooperencji przedsiębiorstw w ramach członkostwa w organizacjach branżowych, potwierdzając hipotezę o znaczących korzyściach wynikających ze współdziałania zarówno dla bezpośrednich uczestników, jak i dla podmiotów pośrednio w nim nieuczestniczących. (abstrakt oryginalny)

The article presents the conception of cooperation between enterprises in the framework of membership in trade organizations confirming the "Great Benefit" hypothesis resulting from cooperation for direct members as well as for entities not directly involved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009.
  2. Kompendium wiedzy o turystyce, Gołembski G. (red.), PWN, Warszawa 2002.
  3. Potter M., The Competitive Advantage of Nations, The MacMillan Press, New York 1990.
  4. Szymańska E., Działania organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji, [w:] Rowiński R., Dąbrowski A., (red), Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013 - założenia teoretyczne, jako inspiracja dla praktyki, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 2006.
  5. Szymańska E., Organizacje pozarządowe wspierające rozwój turystyki na obszarze województwa podlaskiego, [w:] Jalinik M. (red.), Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Agencja Wydawniczo-Edytorska Eko-Press, Białystok 2006.
  6. Szymańska E., Rola organizacji pozarządowych w rozwoju przedsiębiorstw województwa podlaskiego, [w:] Plawgo B. (red.), Czynniki rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, Białystok 2006.
  7. Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 84 poz. 710 z 4 czerwca 2009 r.
  8. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami.
  9. www.pit.org.pl
  10. www.wrotapodlasia.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu