BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejczak Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej na przykładzie usług transportowych, gospodarki magazynowej i łączności
Foreign Direct Investment in the World Economy as Exemplified by Transport, Storage and Telecommunication Services
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 609-618, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Usługi transportowe, Inwestycje bezpośrednie, Korporacje międzynarodowe, Gospodarka magazynowa
Foreign investment, Transport services, Direct investments, International corporation, Inventory management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój usług z zakresu transportu, gospodarki magazynowej i łączności odgrywa główną rolę w internalizacji łańcuchów logistycznych oraz w rozwoju infrastruktury gospodarczej na świecie. Zjawisko to ma implikacje dla rozwoju gospodarczego krajów w ramach umiędzynarodowienia działalności firm w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności, które wspierane jest m.in. przez przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Celem artykułu jest zaprezentowanie przepływów BIZ oraz przedstawienie znaczenia działalności korporacji transnarodowych dla sektora transportu, gospodarki magazynowej i łączności, w kontekście czynników wpływających na wzrost BIZ analizowanego sektora w gospodarce światowej. Artykuł został napisany głównie na podstawie danych statystycznych raportu UNCTAD. (abstrakt oryginalny)

Development of services in transport, storage and telecommunications plays a leading role in the internalization of logistics chains or in the development of economic infrastructure in the world. This phenomenon has implications for the economic development of countries in terms of the in- ternalization of companies in the transport, storage and telecommunications, which is supported by the flows of foreign direct investment (FDI). This article aims to present the flows FDI and to present the significance of the activities of transnational corporation for the transport, storage and telecommunication sector, in the perspective of factors affecting the growth of FDI of the analyzed sector in the global economy. The article was based mainly on statistical data from the UNCTAD report.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak B., 2008, Inwestycje niemieckie w krajach średnio rozwiniętych, M. Color, Łódź.
 2. Gołembska E., 2006, Rola i zadania logistyki międzynarodowej w integracji przedsiębiorstw, [w:] E. Gołembska, Logistyka w internalizacji przedsiębiorstw Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 3. Kisiel-Łowczyc A.B., 1994, Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 4. NBP, 2009, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2009 r, http://www.nbp/.
 5. Tyc-Szmil K., 2006, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju logistyki międzynarodowej przedsiębiorstw, [w:] E. Gołembska, Logistyka w internalizacji przedsiębiorstw Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 6. Wancio A., 2010, Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie - bessy ciąg dalszy, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 7. Witkowska J., 1996, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. World Investment Report, 2007, World Investment Report Transnational Corporations Extractive Industries and Development, United Nations, New York-Geneva.
 9. World Investment Report, 2008, Boosting infrastructure in developing countries: Foreign investment helps - if planning is effective. Press Rease. UNCTAD/PRESS/PR/2008/029 24/09/08; http://www.unctad org.
 10. World Investment Report, 2009, Largest transnational corporations adversely affected by financial and economic crisis, report says, Press release; UNCTAD/PRESS/PR/2009/05117/09/09 http://www.unctad.
 11. World Investment Report, 2010a, FDI inflows by region and economy 1990-2010, Annex tables 1, [w:] World Investment Report 2010. Investing in a low carbon economy, http://www.unctad org.
 12. World Investment Report, 2010b, FDI outflows by region and economy 1990-2010, Annex tables 2, [w:] World Investment Report 2010, Investing in a low carbon economy, http://www.unctad org.
 13. World Investment Report, 2010c, The world's top 100 non-financial TNC, ranked by foreign assets, 2008, Annex table 26; http://www.unctad org.
 14. World Investment Report, 2011a, Estimated world outward FDI flows, by sector and industry, 1990-2009,26/07/11, Annex table 26, [w:] World Investment Report 2011. Non-Equity Medes of International Production and Development, http://archive.unctad.org.
 15. World Investment Report, 2011b, Estimated world inward FDI flows, by sector and industry, 1990-2009,26/07/11, Annex table 27, [w:] World Investment Report 2011. Non-Equity Medes of International Production and Development, http://archive.unctad.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu