BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buczkowski Bogdan (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne Japonii w okresie globalnego kryzysu finansowego
Japanese Foreign Trade and Foreign Direct Investments During the Global Financial Crisis
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 619-630, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Trzęsienie ziemi, Handel zagraniczny, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Kryzys finansowy
Earthquake, Foreign trade, Foreign investment, Direct investments, Financial crisis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie krótkookresowego wpływu globalnego kryzysu finansowego i trzęsienia ziemi na PKB, eksport, import i bezpośrednie inwestycje zagraniczne Japonii, a także określenie długofalowych skutków tych wydarzeń dla bilansu handlowego i obrotów bieżących. Chociaż krótkookresowe spowolnienie gospodarki spowodowane trzęsieniem ziemi będzie znacznie mniejsze, niż to spowodowane globalnym kryzysem finansowym, to w długim okresie przyspieszy i pogłębi proces przenoszenia produkcji bazowej do innych krajów, którego skutkiem będzie ujemne saldo bilansu handlowego i wzrost dochodów netto z inwestycji zagranicznych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to show a short-term impact of the global financial crisis and the earthquake on Japanese GDP, exports, imports and foreign direct investment as well as to define long- term consequences of those factors for the trade balance and current account. Although a short- term economic downturn caused by the earthquake will be much smaller than that caused by the global financial crisis, in the long run, it will accelerate and deepen the process of relocating the production bases to other countries, which will result in a trade balance deficit and an increase in net income from foreign investment.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balance of Payments Statistics (Ministry of Finance and Bank of Japan), 2012, JETRO, Tokyo.
 2. Bank of Japan Statistics, 2012, Tokyo.
 3. Buczkowski B., 2005, Handel zagraniczny i reformy w Japonii po kryzysie finansowym w Azji, [w:] Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, 1.1, red. J. Rymarczyk i W. Michalczyk,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Comprehensive Package Responding to the Yen Appreciation, 2011, Cabinet Decision, Government of Japan, Tokyo, October.
 5. Economic Impact of the Great East Japan Earthquake and Current Status of Recovery, 2011, Government of Japan, Tokyo.
 6. Economic and Social Research Institute, 2011, Cabinet Office, Government of Japan, Tokyo.
 7. International Business as a Catalyst for Japan's Reconstruction, 2011 JETRO Global Trade and Investment Report, 2011, JETRO, Tokyo.
 8. Japan Statistical Yearbook, Tokyo 2007 i 2012.
 9. OECD Statistics, 2012, http://www.oecd.org/.
 10. Reports and Statistics, 2012, JETRO, Tokyo.
 11. White Paper on Japanese Trade and Economy, 2011, METI, Tokyo.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu