BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gasparski Wojciech (Kozminski Business School in Warsaw, Poland), Lewicka-Strzałecka Anna (Kozminski Business School in Warsaw, Poland), Bąk Dariusz (Kozminski Business School in Warsaw, Poland), Rok Bolesław (Kozminski Business School in Warsaw, Poland)
Tytuł
Business Ethics : Teaching and Learning
Etyka biznesu : nauczanie i uczenie się
Źródło
Management and Business Administration. Central Europe, 2012, vol. 20, nr 3, s. 5-25, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Nauczanie, Program nauczania
Business ethics, Teaching, Curriculum
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel: Rekapitulacja doświadczeń edukacyjnych w zakresie etyki biznesu oraz przedstawienie zagrożeń i szans związanych z edukacją etyczną na poziomie akademickim oraz zawodowym.

Metodologia: Opis uzupełniony pogłębioną analizą wybranych zagadnień.

Wnioski: W artykule autorzy zbierają doświadczenia z zakresu edukacji etyki biznesu na różnych płaszczyznach: akademickiej, podyplomowej i wewnątrzorganizacyjnej. Ukazują specyfikę tych płaszczyzn, różnice dotyczące założeń i oceny efektywności. Podkreślony jest dydaktyczno-formacyjny charakter tej dyscypliny. Pozwala to na śledzenie zmian zachodzących w obrębie przedmiotu nauczania, jego celu i metody, które w finale prowadzą do ukazania etyki biznesu jako sprawnego narzędzia do kształtowania oczekiwanych postaw i standardów zachowań w organizacji.

Oryginalność: Zestawienie głównych problemów towarzyszących całemu spectrum edukacji etycznej daje szansę na wprowadzenie zmian w zakresie programów nauczania oraz sposobów kształcenia. Wskazuje na sposoby dostosowania oferty edukacyjnej do oczekiwań społecznych jak również wymogów rynku. (abstrakt oryginalny)

Purpose: Recapitulation of educational experiences in the field of business ethics. Identification of risks and opportunities referring to ethical education, both on academic and professional levels.

Design/Methodology/Approach: A broad description with more profound analysis of chosen issues.

Findings: The essay gathers experiences from the field of business ethics education on different levels: organization and academic as well as postgraduate. It shows a specificity at each level, especially the differences between assumptions, and then evaluates efficiency. It underlines the didactic and formation aspects of business ethics. It enables one to follow the changes within business ethics as an educational subject with aims and methods. In the end, the changes lead to presenting business ethics as an efficient instrument of forming desirable attitudes and standards in organizations.

Originality/Value: A presentation of the main problems of ethical education gives an opportunity to improve programs and methods in the area of education. The essay presents the ways of adapting the educational offer to the expectations of society as well as to market requirements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldred J. (2009) The Skeptical Economist: Revealing the Ethics Inside Economics. London: Earthscan.
 2. Andrejczuk M., Bachta W., Gerejczyk K., Kwiatkowska I., Sokołowska J. (2010) Edukacja etyczna w praktyce (Ethical education in practice, in Polish). In: Gasparski W., Rok B., Lewicka-Strzałecka A., Bąk D., Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej (Towards citizen republic of the economy, in Polish). Warszawa: Wydawnictwo Poltext, pp. 229-236.
 3. Bogle John C. (2009) Dość: Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, translated by Anna Gąsior-Niemiec. Warszawa: PTE (orig. Enough: True Measures of Money, Business, and Life, Wiley, Hoboken, NJ, 2009).
 4. Brehm S.S., Brehm J.W. (1981) Psychological reactance: A theory of freedom and control. New York: Academic Press.
 5. Chmielecka E. (2004) opinion presented in: Dyskusja panelowa: Po co ekonomiście filozofia? (Panel discussion: Why does economist need philosophy?, in Polish). In: Kloc K., Chmielecka E. (eds.), Dobre obyczaje w kształceniu akademickim (Good practices in academic education, in Polish) Warszawa.
 6. Dembiński P.H. (2011, Finanse po zawale: Od euforii finansowej do gospodarczego ładu (orig. Finance servante ou finance trompeuse?, in Polish), translated by Łukasz Komuda. Warszawa: Studio Emka.
 7. Fukuyama F. (1997) Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN (orig. (1995) Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free Press).
 8. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A. (eds.) (2001) Etyka biznesu jako przedmiot nauczania (Business Ethics as a subject of Teaching, in Polish). Warszawa: WSPiZ.
 9. Gasparski W. (ed.) (2008a) Responsible Management Education. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 10. Gasparski W. (2008b) Non (nisi) scholae sed vitae discimus - Ku odpowiedzialnemu nauczaniu organizacji i zarządzania (Towards reponsible teaching of the organization and management, in Polish). In: Dietl J., Sapijaszka Z. (eds.), Studia ekonomiczne - czy tylko wiedza i umiejętności? (Economic education: is knowledge and abilities enough?, in Polish). Łódź Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, pp. 55-68.
 11. Gasparski W., Rok B., Lewicka-Strzałecka A., Bąk D. (2010) Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej (Towards citizen republic of the economy, in Polish). Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 12. Jackson C.W. (2008) Bajki w świecie biznesu; Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, translated by Paweł Młodkowski. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN (orig.Business Fairy Tales: Grim Realities of Fictitious Financial Reporting. Tenere of Thomson/South Western, 2006).
 13. Joseph J. (2003) National business ethics survey: How employees view ethics in their organizations Washington DC: Ethics Resource Centre.
 14. Laura R.S. (1983) To educate or to indoctrinate: That is still the question. Educational Philosophy and Theory, Vol. 15, pp. 43-55.
 15. Lewicka-Strzałecka A. (2001) Poznawczy model kształcenia etycznego: studium przypadku. In: Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A. (eds.) (2001) Etyka biznesu jako przedmiot nauczania (Business Ethics as a subject of Teaching, in Polish). Warszawa: WSPiZ.
 16. Lewicka-Strzałecka A. (2010) Spór o kształt etycznej edukacji menedżerów. (Dispute over ethics education for managers, In Polish). Diametros, No. 25, pp. 38-54.
 17. Martell J., CastiňeiraA. (2011) Assessing what It Takes to Earn a Beyond Grey Pinstripes Ranking. In: Swanson D.L., Fisher D.G. (eds.), Towards Assessing Business Ethics Education. North Carolina Charlotte: IAP, pp. 101-131.
 18. Nowak E., Cern K.M. (2008) Ethos w życiu publicznym (Ethos in public life, in Polish). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Ossowska M. (2005) Socjologia moralności. Zarys zagadnień, (The sociology of morality: An outline of its problems, in Polish). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Pharo P. (2008) Socjologia moralności. Warsaw (orig. Morale et sociologie. Le sens et les valeurs entre nature et culture, Éditions Gallimard, Paris 2004).
 21. Stansbury J., Barry B. (2007) Ethics Programs and the Paradox of Control. Business Ethics Quarterly, Vol. 17, Iss. 2, pp. 239-261.
 22. Swanson D., Fisher, Dann G, (eds.) (2011) Towards Assessing Business Ethics Education. Charlotte, North Carolina: IAP.
 23. Sztylka A. (1999) Jak stawać się humanistą (How to become a humanist, in Polish) Warsaw: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.
 24. Trevino L.K., Weaver G.R., Gibson D.G., Toffler B.L. (1999) Managing ethics and legal compliance: What works and what hurts. California Management Review, Vol. 4(2), pp. 131-51.
 25. True S.L., Ferrell O.C. Ferrell L. (2005) Fulfilling Our Obligations: Perspectives on Teaching Business Ethics. Kennesaw State University Press.
 26. Wang L., Malhotra D., Murnighan J.K. (2011) Economics Education and Greed. Learning & Education, Vol. 10, No. 4, pp. 643-660.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-3356
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu