BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Opcje jako instrument ograniczania ryzyka cen akcji : problem optymalizacji
Options as Instruments of Reducing Stock Price Risk : Problems in Optimisation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2013, nr 225, 245 s., rys., tab., bibliogr. s. 217-229
Słowa kluczowe
Akcje, Ceny akcji, Ryzyko, Hedging, Rynek kapitałowy, Rozprawa habilitacyjna
Shares, Shares prices, Risk, Hedging, Capital market, Habilitation thesis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie pogłębionych rozważań na temat opcji jako narzędzia ograniczania ryzyka cen akcji, a w szczególności cena skuteczności różnych metod w ograniczaniu tego ryzyka. Praca składa się z pięciu rozdziałów: w pierwszym rozdziale rozpoczęto rozważania na temat pojęcia ryzyka, zwracając uwagę na trudności w określeniu ścisłej jego definicji, rozdział drugi omawia zagadnienia związane z wyceną oraz hedgingiem na modelowym rynku doskonałym, w trzecim zaprezentowano wynik przeprowadzonych badań empirycznych w zakresie skuteczności podstawowych metod hedgingu statystycznego, rozdział czwarty poświęcono analizie skuteczności hedgingu delta, hedgingu delta-gamma oraz hedgingu delta-gamma-vega na rynku polskim, w ostatnim rozdziale dokonano przeglądu różnych podejść i metod hedgingu dynamicznego, które pozwoliłyby lepiej zabezpieczyć przed ryzykiem cen akcji niż metody oparte na wskaźnikach modelu Blacka-Scholesa-Mertona. (fragment tekstu)

The main objective of this paper is to delve into options as a tool for reducing the risk of stocks, and particularly to assess the effectiveness of various methods of reducing this risk. The verification as well as the comparison of methods of reducing stock price risk by means of options is the fundamental research issue. At the same time, the paper also tackles the problem of securing stock prices against risk by means of options. To a great extent, the research carried out for this paper can just as well be applied to securing a position concerning options by means of stocks, the opposite case. The empirical research method employed was historical scenario, based on data from the Warsaw Stock Exchange. An integrated regression model based on principal component analysis combined with a GARCH model and the exponentially weighted moving average were used to analyse the dependencies and co-dependencies of variables, among others. On the basis of the assessments and comparisons presented in the paper it may be said generally that options efficiently reduce the riskiness of stock prices. Static hedging as a method was proven useful and is relatively easy to apply. It also enables a P&L profile on the adopted strategy on the date of the exercise of the option to be defined in advance. I present chosen strategies including synthetic short futures, protective puts, long fence, as well as the criteria for selecting appropriate options included in a given strategy by market participants. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. 2009 Derivatives Market Survey [2010] [w:] International Options Market Association (10MÄ) Report, World Federation of Exchanges.
 2. Akgiray V. [1989], Conditional Heteroscedasticity in Time Series of Stock Returns: Evidence and Forecasts, "Journal of Business", vol. 62.
 3. Alexander C, Lazar E. [2005], On the Continuous Limit of GARCH, ICMA Centre Discussion Papers in Finance DP2005-13.
 4. Alexander C. [2008a], Market Risk Analysis. Practical Financial Econometrics, J. Wiley, Chichester.
 5. Alexander C. [2008b], Market Risk Analysis. Pricing, Hedging and Trading Financial Instruments, J. Wiley, Chichester.
 6. Alexander C. [2008c], Market Risk Analysis. Value-at-Risk Models, J. Wiley, Chichester.
 7. Alexander C, Kaeck A. [2011], Does Model Fit Matter for Hedging? Evidence from FTSE 100 Options, "Journal of Futures Markets", Wiley Online Library (www.onli- nelibrary.com).
 8. Alexander C, Leigh C. [1997], On the Covariance Matrices Used in VaR Models, "Journal of Derivatives", vol. 4(3).
 9. Alexander C, Nogueira L. [2007a], Model-free Hedge Ratios and Scale Invariant Models, "Journal of Banking and Finance", vol. 31(6).
 10. Alexander C, Nogueira L. [2007b], Model-free Price Hedge Ratios for Homogeneous Claims on Tradable Assets, "Quantitative Finance", vol. 7(5).
 11. Alexander C, Nogueira I. [2008], Stochastic Local Volatility, ICMA Discussion Papers in Finance, DP2008-02.
 12. Allen F., Gale D. [1988], Optimal Security Design, "Review of Financial Studies", vol. 1.
 13. Amin K.I., Ng V.R. [1993], Option Valuation with Systematic Stochastic Volatility, "Journal of Finance", vol. 48(3).
 14. An Historical Evaluation of the CBOE S&P 500 BuyWrite Index Strategy [2006], Callan Associates Inc., San Francisco.
 15. Andersen L.B.G., Andreasen J. [2000], Jump-diffusion Processes: Volatility Smile Fitting and Numerical Methods for Option Pricing, "Review of Derivatives Research", vol. 4(3).
 16. Andersen T.G., Benzoni L., Lund J. [2002], An Empirical Investigation of Continuous--time Equity Return Models, "Journal of Finance", vol. 57(3).
 17. Angel J.J., Gastineau G.L., Weber C.J. [1999], Equity Flex Options: The Financial Engineer's Most Versatile Tool, John Wiley & Sons, New York.
 18. Avellaneda M., Levy A., Paras A. [1995], Pricing and Hedging Derivative Securities in Markets with Uncertain Volatilities, "Applied Mathematical Finance", vol. 2.
 19. Baba Y., Engle R.F., Kraft D.F., Kroner K.F. [1991], Multivariate Simultaneous Generalized ARCH, Department of Economics, University of California, San Diego.
 20. Bachelier L. [1900], Theorie de la speculation, "Annales de l'Ecole Normale Superieure", vol. 17.
 21. Bakshi G., Cao C, Chen Z. [1997], Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models, "Journal of Finance", vol. 52.
 22. Bakshi G., Kapadia N., Madan D. [2003], Stock Return Characteristics, Skew Laws, and the Differential Pricing of Individual Equity Options, "Review of Financial Studies", vol. 16(1).
 23. Barone-Adesi G., Engle R.F., Mancini L. [2008], A GARCH Option Pricing Model with Filtered Historical Simulation, Oxford University Press, Oxford.
 24. Barone-Adesi G., Whaley R.E. [1987], Efficient Analytic Approximation of American Option Values, "Journal of Finance", vol. 42.
 25. Bates D.S. [1996], Jumps and Stochastic Volatility: Exchange Rate Processes Implicit in Deutsche Mark Options, "Review of Financial Studies", vol. 9.
 26. Bates D.S. [2000], Post-'87 Crash Fears in S&P 500 Futures Options, "Journal of Econometrics", vol. 94.
 27. Bates D.S. [2003], Empirical Option Pricing: A Retrospection, "Journal of Econometrics", vol. 116.
 28. Bates D.S. [2005], Hedging the Smirk, "Financial Research Letters", vol. 2(4).
 29. Bauwens L., Hafner Ch. M., Laurent S. [2012], Handbook of Volatility Models and Their Applications, J. Wiley & Sons, Hoboken.
 30. Bauwens L., Lubrano M. [1998], Bayesian Inference on GARCH Models Using the Gibbs Sampler, "Econometrics Journal", vol. 1.
 31. Bauwens L., Lubrano M. [2002], Bayesian Option Pricing Using Asymmetric GARCH Models, "Journal of Empirical Finance", vol. 9(3).
 32. Bergomi L. [2008], Smile Dynamics III, "Risk", vol. 21(10).
 33. Bernstein PL. [1997], Przeciw bogom. Niezwykle dzieje ryzyka, WIG Press, Warszawa.
 34. Bittman J.B. [2009], Trading Options as a Professional. Techniques for Market Makers and Experienced Traders, McGraw-Hill, New York.
 35. Black F. [1976], The Pricing of Commodity Contracts, "Journal of Financial Economics", vol. 3.
 36. Black F. [1986], Noise, "Journal of Finance", vol. 41(3).
 37. Black F., Scholes M. [1973], The Pricing of Options and Corporate Liabilities, "Journal of Political Economy", vol. 81.
 38. Blair B., Poon S.H., Taylor S.J. [2001], Forecasting S&P 100 Volatility: The Incremental Information Content of Implied Volatilities and High Frequency Index Returns, "Journal of Econometrics", vol. 105.
 39. Blanchard O.J., Watson M.W. [1982], Bubbles, Rational Expectations and Financial Markets [w:] Crisis in the Economic and Financial Structure, red. P. Wachtel, Lexington Books, Lexington.
 40. Bluhm H.H.W., Yu J. [2000], Forecasting Volatility: Evidence from the German Stock Market, University of Auckland, Working Paper.
 41. Bodie Z., Kane A., Marcus A.J. [1993], Investments, Irwin, Boston.
 42. Bollerslev T. [1986], Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, "Journal of Econometrics", vol. 31.
 43. Bookstaber R.M. [1998], Option Replication Technology [w:] Advanced Strategies in Financial Risk Management, red. R.J. Schwartz, C.W. Smith, New York Institute of Finance, New York.
 44. Boudoukh J., Richardson M., Whitelaw R.F. [1997], Investigation of a Class of Volatility Estimators, "Journal of Derivatives", vol. 4(3).
 45. Boyle P.P. [1977], Options: A Monte Carlo Approach, "Journal of Financial Economics", vol. 4.
 46. Brace A., Goldys B., Klebaner F., Womersley R. [2001], Market Model of Stochastic Implied Volatility with Application to the BGM Model, Working Paper S01-1, Department of Statistics, University of New South Wales.
 47. Brace A., Goldys B., Van der Hoek J., Womersley R. [2002], Market Models in the Stochastic Implied Volatility Framework, Working Paper S02-11, Department of Statistics, University of New South Wales.
 48. Brailsford T.J., Faff R.W. [1996], An Evaluation of Volatility Forecasting Techniques, "Journal of Banking and Finance", vol. 20(3).
 49. Breidt F.J., Crato N., Lima P. de [1993], Modelling Long Memory Stochastic Volatility, Johns Hopkins University, Working Paper 323.
 50. Brett M. [1992], Świat finansów, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 51. Broadie M., Chrenov M., Johannes M. [2007], Model Specification and Risk Premia: Evidence from Futures Options, "Journal of Finance", vol. 62(3).
 52. Brooks C. [1998], Predicting Stock Market Volatility: Can Market Volume Help? "Journal of Forecasting", vol. 17(1).
 53. Butler C. [2001], Tajniki Value at Risk. Praktyczny podręcznik zastosowań metody VaR, K.E. Liber, Warszawa.
 54. Cai J. [1994], A Markov Model of Switching-regime ARCH, "Journal of Business and Economic Statistic", vol. 12(3).
 55. Canina L., Figlewski S. [1993], The Informational Content of Implied Volatility, "Review of Financial Studies", vol. 6(3).
 56. Cao C.Q., Tsay R.T. [1993], Nonlinear Time Series Analysis of Stock Volatilities [w:] Nonlinear Dynamics, Chaos and Econometrics, red. M.H. Pesaran, S.M. Potters, J. Wiley, Chichester.
 57. Carr P., Geman H., Madan D., Yor M. [2004], From Local Volatility to Local Levy Models, "Quantitative Finance", vol. 4.
 58. Chance D.M. [2004], An Introduction to Derivatives & Risk Management, Thomson South-Western, Mason.
 59. Chernov M., Ghysels E. [2000], A Study towards a Unified Approach to the Joint Estimation of Objective and Risk Neutral Measures for the Purpose of Options Valuation, "Journal of Financial Economics", vol. 56.
 60. Christensen B.J., Prabhala N.R. [1998], The Relation between Implied and Realized Volatility, "Journal of Financial Econometrics", vol. 50(2).
 61. Christoffersen P., Heston S., Jacobs K. [2006], Option Valuation with Conditional Skew-ness, "Journal of Econometrics", vol. 131(1/2).
 62. Coleman T., Kim Y., Li Y, Verma A. [2001], Dynamic Hedging with a Deterministic Local Volatility Function Model, "Journal of Risk", vol. 4(1).
 63. Coleman T., Li Y., Verma A. [1999], Reconstructing the Unknown Volatility Function, "Journal of Computational Finance", vol. 2/3.
 64. Cont R., Da Fonseca J., Durrleman V. [2002], Stochastic Models of Implied Volatility Surfaces, "Economic Notes", vol. 31(2).
 65. Cont R., Tankov P. [2004], Financial Modelling with Jump Processes, Chapman & Hall, Boca Raton.
 66. Courtadon G. [1982], A More Accurate Finite Difference Approximation for the Valuation of Options, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 17.
 67. Cox J.C. [1975], Notes on Option Pricing I: Constant Elasticity of Variance Diffusions, Stanford University, Working Paper.
 68. Cox J.C, Ross S.A. [1976], The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes, "Journal of Financial Economics", vol. 3.
 69. Cox J.C, Ross S.A., Rubinstein M. [1979], Option Pricing: A Simplified Approach, "Journal of Financial Economics", vol. 7.
 70. Crepey S. [2004], Delta Hedging Vega Risk? "Quantitative Finance", vol. 4/5.
 71. Cumby R., Figlewski S., Hasbrouck J. [1993], Forecasting Volatilities and Correlations with EGARCH Models, "Journal of Derivatives", vol. 1.
 72. Czekaj J. [1994], Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 73. Davydoff D., Naacke G. [2009], IOMA Derivative Trading: Trends since 1998, International Options Market Association.
 74. Debt Options and Credit Default Options [2007], suplement do: Characteristics and Risks of Standardized Options [1994], American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, New York Stock Exchange, NYSE Area, Philadelphia Stock Exchange, Chicago.
 75. Derman E. [1999], Volatility Regimes, "Risk", vol. 12(4).
 76. Derman E., Kani I. [1994], Riding on a Smile, "Risk", vol. 7(2).
 77. Description of the CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index (BXYSM) [2007], Chicago Board Options Exchange, Chicago, www.cboe.com/BXY.
 78. Description of the CBOE S&P 500 BuyWrite Index (BXM) [2010], Chicago Board Options Exchange, Chicago, www.cboe.com/BXM.
 79. Dębski W. [2000], Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa.
 80. Diebold F., Lee J., Weinbach G. [1994], Regime Switching with Time Varying Transition Probabilities [w:] Non-stationary Time Series Analysis and Cointegration, red. C. Hargreaves, Oxford University Press.
 81. Ding Z., Granger C.W.J., Engle R.F. [1993], A Long Memory Property of Stock Market Returns and a New Model, "Journal of Empirical Finance", vol. 1.
 82. Doman M., Doman R. [2009], Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer, Kraków.
 83. Domański C, Pruska K. [2000], Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 84. Drabowski E. [1986], Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i finansowe, PWE, Warszawa.
 85. Dunis C.L., Laws J., Chauvin S. [2000], The Use of Market Data and Model Combination to Improve Forecast Accuracy, Liverpool Business School, Working Paper.
 86. Dupire B. [1994], Pricing with a Smile, "Risk", vol. 7(1).
 87. Dupire B. [1996], A Unified Theory of Volatility, Working Paper [w:] Derivatives Pricing: The Classic Collection, red. P. Carr, Risk Books, London 2004.
 88. Dziawgo D. [1998], Credit-rating: ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa.
 89. Dziawgo E. [2010], Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 90. Ederington L.H., Guan W. [1999], The Information Frown in Option Prices, University of Oklahoma, Working Paper.
 91. El Karoui N., Peng S., Quenez M. [1997], Backward Stochastic Differential Equations in Finance, "Mathematical Finance", vol. 7.
 92. Elder A. [1998], Zawód - inwestor giełdowy. Psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 93. Engle R.F. [1982], Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of Variance of UK Inflation, "Econometrica", vol. 50.
 94. Engle R.F. [2002], Dynamic Conditional Correlation. A Simple Class of Multivariate GARCH Models, "Journal of Business and Economic Statistics", vol. 20(3).
 95. Engle R.F., Kroner K.F. [1995], Multivariate Simultaneous Generalized ARCH, "Econometric Theory", vol. 11.
 96. Engle R.F., Mustafa C. [1992], Implied ARCH Models from Option Prices, "Journal of Econometrics", vol. 52.
 97. Eraker B., Johannes M., Poison N. [2003], The Impact of Jumps in Volatility and Returns, "Journal of Finance", vol. 58(3).
 98. Eurex VSTOXX Futures & Options - Portfolio Diversification & Trading Opportunities [2010], Eurex.
 99. Evaluation of BuyWrite and Volatility Indexes [2007], Fund Evaluation Group, Cincinnati.
 100. Fabozzi F.J., Modigliani F. [1992], Capital Markets: Institutions and Instruments, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs.
 101. Fallenbuchl Z.M. [1995], Wstęp do analizy makroekonomicznej gospodarki otwartej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 102. Fama E. [1981], Stock Returns, Real Activity, Inflation and Money, "American Economic Review", vol. 71.
 103. Feinstein S.P [1989], The Black-Scholes Formula Is Nearly Linear in Sigma for At-the--Money Options; Therefore Implied Volatilities from At-the-Money Options Are Virtually Unbiased, Federal Reserve Bank, Atlanta, Working Paper.
 104. Feldman B.E., Roy D. [2005], Passive Options-based Investment Strategies: The Case of the CBOE S&P 500 BuyWrite Index, "Journal of Investing", vol. 14.
 105. Ferreira M.A. [1999], Forecasting Interest Rate Volatility from the Information in Historical Data, Department of Finance, University of Wisconsin - Madison, Working Paper.
 106. Fierla A. [2004], Opcje na akcje, Difin, Warszawa.
 107. Figlewski S. [1997], Forecasting Volatility, "Financial Markets, Institutional Instruments", vol. 6(1).
 108. Filardo A.J. [1994], Business-Cycle Phases and Their Transitional Dynamics, "Journal of Business and Economic Statistics", vol. 12(3).
 109. Fiszeder P. [2009], Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 110. Fleming J. [1998], The Quality of Market Volatility Forecasts Implied by S&P 100 Index Option Prices, "Journal of Empirical Finance", vol. 5.
 111. Fleming J., Ostdiek B., Whaley R.E. [1995], Predicting Stock Market Volatility: A New Measure, "Journal of Futures Markets", vol. 15(3).
 112. Gallant A.R., Tauchen G. [1997], Estimation of Continuous-time Models for Stock Returns and Interest Rates, "Macroeconomic Dynamics", vol. 1.
 113. Garman M.B., Kohlhagen S.W. [1983], Foreign Currency Option Values, "Journal of International Money and Finance", vol. 2.
 114. Gastineau G.L. [1979], The Stock Options Manual, McGraw-Hill, New York.
 115. Gastineau G.L., Margolis L.I. [1994], The Future of Equity Derivatives: What Lies Ahead? "Financial Analysts Journal", vol. 50.
 116. Gatheral J. [2006], The Volatility Surface: A Practitioner's Guide, J. Wiley & Sons, Hoboken.
 117. Gątarek D., Maksymiuk R. [1998], Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, K.E. Liber, Warszawa.
 118. Geske R. [1979a], A Note on an Analytic Valuation Formula for Unprotected American Call Options on Stocks with Known Dividends, "Journal of Financial Economics", vol. 7.
 119. Geske R. [1979b], The Valuation of Compound Options, "Journal of Financial Economics", vol. 7.
 120. Geske R., Roll R. [1983], The Fiscal and Monetary Linkage between Stock Returns and Inflation, "Journal of Finance", vol. 38.
 121. Giełdy w gospodarce światowej [1991], red. W. Januszkiewicz, PWE, Warszawa.
 122. Glosten, L.R., Jagannathan R., Runkle D.E. [1993], On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks, "Journal of Finance", vol. 48(5).
 123. Goldman M., Sosin H., Gatto M. [1979], Path Dependent Options: Buy at the Low, Sell at the High, "Journal of Finance", vol. 34.
 124. Grabbe J.O. [1983], The Pricing of Call and Put Options on Foreign Exchange, "Journal of International Money and Finance", vol. 2.
 125. Grabowski W. [1998], Instrumenty pochodne a współczesne kryzysy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 126. Gray S.F. [1996], Modelling the Conditional Distribution of Interest Rates as a Regime Switching Process, "Journal of Financial Economics", vol. 42(1).
 127. Grossman S. J., Stiglitz J.E. [1980], On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, "American Economic Review", vol. 70(3).
 128. Guo D. [1996], The Predictive Power of Implied Stochastic Variance from Currency Options, "Journal of Futures Markets", vol. 16(8).
 129. Guo W. [2004], Some Evidence in the Trading and Pricing of Equity LEAPS, "International Review of Economics & Finance", vol. 13.
 130. Gupta A. [1997], On Neutral Ground, "Risk", vol. 7.
 131. Gurgul H. [2006], Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 132. Haas M., Mittnik S., Paolella M.S. [2004], A New Approach to Markov-Switching GARCH Models, "Journal of Financial Econometrics", vol. 2(4).
 133. Hagan P.S., Kumar D., Leśniewski A., Woodward D. [2002], Managing Smile Risk, "Wilmott", September.
 134. Hailer A.C., Rump S.M. [2005], Evaluation of Hedge Effectiveness Tests, "Journal of Derivatives Accounting", vol. 2(1).
 135. Hamilton J.D. [1988], Rational-expectations Econometric Analysis of Changes in Regime: An Investigation of the Term Structure of Interest Rates, "Journal of Economic Dynamics and Control", vol. 12(2/3).
 136. Hamilton J.D., Lin G. [1996], Stock Market Volatility and the Business Cycle, "Journal of Applied Econometrics", vol. 11(5).
 137. Hamilton J.D., Susmel R. [1994], Autoregressive Conditional Heteroscedasticity and Changes in Regime, "Journal of Econometrics", vol. 64(1/2).
 138. Harvey A. [1981], The Econometric Analysis of Time Series, J. Wiley, New York.
 139. Haugen R.A. [1996], Teoria nowoczesnego inwestowania. Obszerny podręcznik analizy portfelowej, WIG Press, Warszawa.
 140. Hedging i nowoczesne usługi finansowe [2001], red. M. Biegański, A. Janc, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 141. Henry-Labordere P. [2009], Calibration of Local Stochastic Volatility Models to Market Smiles, "Risk", vol. 22(9).
 142. Heston S. [1993], Closed Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options, "Review of Financial Studies", vol. 6(2).
 143. Heston S., Nandi S. [2000], A Closed-form GARCH Option Valuation Model, "The Review of Financial Studies", vol. 13(3).
 144. Heynen R.C, Kat H.M. [1994], Volatility Prediction: A Comparison of Stochastic Volatility, GARCH(1,1) and EGARCH(IJ) Models, "Journal of Derivatives", vol. 2(2).
 145. Highlights from Case Study on BXM Buy-Write Options Strategy [2004], Ibbotson Associates, Chicago.
 146. Hol E.U., Koopman S.J. [2001], Forecasting the Variability of Stock Index Returns with Stochastic Volatility Models and Implied Volatility, Free University, Amsterdam, Working Paper.
 147. Holton G.A. [2004], Defining Risk, "Financial Analysts Journal", vol. 60(6).
 148. Hull J. [1997], Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG Press, Warszawa.
 149. Hull J., White A. [1987], The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities, "Journal of Finance", vol. 42.
 150. Ilkiw J.H. [2006], 2600 Years of Options, "Canadian Investment Review", vol. 19.
 151. Ineichen A.M. [2007], Asymmetric Returns. The Future of Active Asset Management, John Whiley & Sons, Hoboken.
 152. Ingersoll J. [1976], A Theoretical and Empirical Investigation of the Dual Purpose Funds: An Application of Contingent Claims Analysis, "Journal of Financial Economics", vol. 3.
 153. Jackwerth J.C. [1999], Option-implied Risk-neutral Distributions and Implied Binomial Tree: A Literature Review, "Journal of Derivatives", vol. 7.
 154. Jajuga K. [2007], Elementy nauki o finansach. Kategorie i instrumenty finansowe, PWE, Warszawa.
 155. Jajuga K., Jajuga T. [1993], Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa.
 156. Jajuga K., Jajuga T. [1996], Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
 157. Jajuga K., Jajuga T. [2006], Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
 158. Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł. [2003], Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, WNT, Warszawa.
 159. Jarrow R., Rudd A. [1982], Approximate Option Valuation for Arbitrary Stochastic Processes, "Journal of Financial Economics", vol. 10.
 160. Jarrow R., Turnbull S. [2000], Derivative Securities, South-Western College Publishing, Cincinnati.
 161. Kaczmarek TT. [2005], Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 162. Kairys J.P., Valerio N. [1997], The Market for Equity Options in the 1870s, "Journal of Finance", vol. 52.
 163. Kendall R. [1998], Zarządzanie ryzykiem - dla menedżerów, Liber, Warszawa.
 164. Keynes J.M. [1971-1989], The Collected Writings of J.M. Keynes, D.E Moggridge & E. Johnson, London.
 165. Klaassen F. [2002], Improving GARCH Volatility Forecasts, "Empirical Economics", vol. 27(2).
 166. Knight F.H. [1921], Risk, Uncertainty, and Profit, Houghton Mifflin, Boston.
 167. Kolb R.W. [1993], Financial Derivatives, New York Institute of Finance, New York.
 168. Kopańska-Bródka D. [1999], Optymalne decyzje inwestycyjne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 169. Kuprianov A. [2009], 2009ISDA Derivatives Usage Survey, ISDA Research Notes, nr 2.
 170. Kuziak K. [2005], Ryzyko modelu w wycenie opcji indeksowych [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, Materiały na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, UMK, Toruń.
 171. Lamoureux CG., Lastrapes W.D. [1993], Forecasting Stock-return Variance: Toward an Understanding of Stochastic Implied Volatilities, "Review of Financial Studies", vol. 6(2).
 172. Lang U. [1987], Der Aktien-Berater, Buchclub Ex Libris, Zürich.
 173. Le Bon G. [1994], Psychologia tłumu, PWN, Warszawa.
 174. Lee K. [1991], Are the GARCH Models Best in Out-of-Sample Performance? "Economics Letters", vol. 37(3).
 175. Li K. [2002], Long-memory versus Option-implied Volatility Prediction, "Journal of Derivatives", vol. 9(3).
 176. Lopez J.A. [2001], Evaluating the Predictive Accuracy of Volatility Models, "Journal of Forecasting", vol. 20(2).
 177. Macmillan L.W. [1986], Analytic Approximation for the American Put Option, "Advances in Futures and Options Research", vol. 1.
 178. Martens M., Zein J. [2002], Predicting Financial Volatility: High-frequency Time-series Forecasts Vis-ä-vis Implied Volatility, Erasmus University, Rotterdam, Working Paper.
 179. McMillan D., Speight A.H., Gwilym O. [2000], Forecasting UK Stock Market Volatility, "Journal of Applied Economics", vol. 10.
 180. Merton R.C. [1973], Theory of Rational Option Pricing, "Bell Journal of Economics and Management Science", vol. 4.
 181. Merton R.C. [1976], Option Pricing when Underlying Stock Returns are Discontinuous, "Journal of Financial Economics", vol. 3.
 182. Methodology for the CBOE S&P 500 PutWrite Index (PUT) [2008], Chicago Board Options Exchange, Chicago, www.cboe.com/PUT.
 183. Mielus P. [2002], Rynek opcji walutowych w Polsce, Liber, Warszawa.
 184. Miller M.H. [1991], Financial Innovations and Market Volatility, Blackwell, Oxford.
 185. Moffitt M. [1983], The World's Money: International Banking from Bretton Woods to the Brink of Insolvency, Simon and Schuster, New York.
 186. Murphy J.J. [1995], Analiza techniczna, WIG Press, Warszawa.
 187. Mynarski S. [1987], Analiza rynku. Problemy i metody, PWN, Warszawa.
 188. Natenberg S. [1994], Option Volatility & Pricing. Advanced Trading Strategies and Techniques, McGraw-Hill, New York.
 189. Nelson D.B. [1990], ARCH Models as Diffusion Approximation, "Journal of Econometrics", vol. 45.
 190. Nelson D.B. [1991], Conditional Heteroscedasticity in Asset Returns: A New Approach, "Econometrica", vol. 59.
 191. Options- und Termingeschäfte I [1993] [w:] Einfürung in den Handel mit Optionen und Futures, ÖTOB, Wien.
 192. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M. [2007], Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models [w:] Macromodels'2006, Proceedings of the 33rd International Conference, red. W. Welfe, A. Welfe, Absolwent, Łódź.
 193. Osiewalski J., Pipień M. [2003], Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects, "Przegląd Statystyczny", vol. 50(3).
 194. Osińska M. [2006], Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
 195. Pagan A.R., Schwert G.W. [1990], Alternative Models for Conditional Stock Volatility, "Journal of Econometrics", vol. 45.
 196. Pajor A. [2003], Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Monografie: Prace Doktorskie nr 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 197. Pajor A. [2010], Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej. Ujęcie bayesowskie, Seria specjalna: Monografie, nr 195, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 198. Piontek K. [2004], Modelowanie efektu dźwigni w finansowych szeregach czasowych [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. 4: Rynki finansowe, red. J. Czekaj, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 199. Piontek K. [2007], Weryfikacja modeli Blacka-Scholesa oraz AR-GARCH dla opcji na WIG20, X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Dynamiczne Modele Ekonometryczne 2007, Toruń, prezentacja dostępna na: www.kpiontek.ae.wroc.pl.
 200. Pipień M. [2006], Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 201. Plummer T. [1995], Psychologia rynków finansowych. U źródeł analizy technicznej, WIGPress, Warszawa.
 202. Pong S., Shackleton M.B., Taylor S.J., Xu X. [2002], Forecasting Sterling/Dollar Volatility: A Comparison of Implied Volatilities and AR(FI)MA Models, Lancaster University, Working Paper.
 203. Poon S., Granger C.W.J. [2003], Forecasting Volatility in Financial Markets: A Review, "Journal of Economic Literature", vol. XLI.
 204. Poulsen R., Schenk-Hoppe K.R., Ewald CO. [2007], Risk Minimization in Stochastic Volatility Models: Model Risk and Empirical Performance, Swiss Finance Institute, Working Paper.
 205. Pratten C. [1993], The Stock Market, Cambridge University Press, Cambridge.
 206. Pring M.J. [1991], Technical Analysis Explained, McGraw-Hill, New York.
 207. Pruchnicka-Grabias I. [2006], Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie, CeDeWu, Warszawa.
 208. Psychoyios D., Skiadopoulos G., Alexakis P. [2003], A Review of Stochastic Volatility Processes: Properties and Implications, "Journal of Risk Finance", vol. 4(3).
 209. Puławski M. [1991], Innowacje finansowe na światowych giełdach terminowych, Monografie i Opracowania SGPiS, Warszawa.
 210. Rabemananjara R., Zakoian J.M. [1993], Threshold ARCH Models and Asymmetries in Volatility, "Journal of Applied Society", vol. B35.
 211. Ritchie J.C. [1997], Analiza fundamentalna, WIG Press, Warszawa.
 212. Rocznik Giełdowy [2000-2011], Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 213. Roll R. [1977], An Analytical Formula for Unprotected American Call Options on Stocks with Known Dividends, "Journal of Financial Economics", vol. 5.
 214. Rose RS. [1986], Money and Capital Markets, Business Publications, Piano.
 215. Ross S.A. [1989], Institutional Markets, Financial Marketing and Financial Innovation, "Journal of Finance", vol. 44.
 216. Rowe W.A. [1977], An Anatomy of Risk, John Wiley Interscience, New York.
 217. Rubinstein M. [1994], Implied Binomial Trees, "Journal of Finance", vol. 49(3).
 218. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe [2008], red. J. Czekaj, PWN, Warszawa.
 219. Schönbucher P. [1999], A Market Model for Stochastic Implied Volatility, "Philosophical Transactions of the Royal Society", A357.
 220. Schwartz E. [1977], The Valuation of Warrants: Implementing a New Approach, "Journal of Financial Economics", vol. 4.
 221. Schweizer M. [1991], Option Hedging for Semimartingales, "Stochastic Processes and Their Applications", vol. 37.
 222. Schwert G.W., Seguin P.J. [1990], Heteroscedasticity in Stock Returns, "Journal of Finance", vol. 45.
 223. Scott L. [1987], Option Pricing When the Variance Changes Randomly: Theory, Estimation and an Application, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 22.
 224. Skiadopoulos G. [2001], Volatility Smile-consistent Option Models: A Survey, "International Journal of Theoretical and Applied Finance", vol. 4(3).
 225. Sławiński A. [2006], Rynki finansowe, PWE, Warszawa.
 226. Smaga E. [1995], Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 227. Smithson Ch.W. [1998], Managing Financial Risk. A Guide to Derivative Products, Financial Engineering, and Value Maximization, McGraw-Hill, New York.
 228. Sopoćko A. [2010], Rynkowe instrumenty finansowe, PWN, Warszawa.
 229. Spremann K. [1991], Investition und Finanzierung, Oldenbourg Verlag, Wien.
 230. Sprenkle CM. [1961], Warrant Prices as Indicator of Expectations and Preferences, "Yale Economic Essays", vol. 1.
 231. Stata Statistical Software: Release 9 [2005], StataCorp, College Station.
 232. Stawicki J. [2004], Wykorzystanie łańcuchów Markowa w analizie rynku kapitałowego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 233. Stulz R.M. [1986], Asset Pricing and Expected Inflation, "Journal of Finance", vol. 41.
 234. Stutzer M. [2000], A Portfolio Performance Index, "Financial Analysts Journal", vol. 56.
 235. Szakmary A., Ors E., Kim J.K., Davidson W.D. [2002], The Predictive Power of Implied Volatility: Evidence from 35 Futures Markets, Southern Illinois University, Working Paper.
 236. Szyszka A. [2007], Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 237. Taleb N. [1997], Dynamie Hedging. Managing Vanilla and Exotic Options, John Wiley & Sons, New York.
 238. Tarczyński W. [2003], Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
 239. Tarczyński W., Mojsiewicz M. [2001], Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa.
 240. Taylor J.W. [2001], Volatility Forecasting with Smooth Transition Exponential Smoothing, Oxford University, Working Paper.
 241. Taylor S.J. [1986], Modelling Financial Time Series, J. Wiley, Chichester.
 242. Taylor S.J., Xu G.X. [1997], The Incremental Volatility Information in One Million Foreign Exchange Quotations, "Journal of Empirical Finance", vol. 4(4).
 243. The CBOE Volatility Index - VIX [2009], Chicago Board Options Exchange, Chicago.
 244. Tong H. [1990], Non-linear Time Series, Oxford University Press, Oxford.
 245. Trzpiot G. [2004], Kwantylowe miary ryzyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1022, Taksonomia 11, Wrocław.
 246. Trzpiot G. [2006], Dominacje w modelowaniu i analizie ryzyka na rynku finansowym. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 247. Trzpiot G. [2008], Wybrane modele oceny ryzyka: podejście nieklasyczne, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 248. Turner J.H. [1998], Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka, Poznań.
 249. Vähämaa S. [2004], Delta Hedging with the Smile, "Financial Markets and Portfolio Management", vol. 18(3).
 250. Vasilellis G.A., Meade N. [1996], Forecasting Volatility for Portfolio Selection, "Journal of Business and Finance Accounting", vol. 23(1).
 251. Vilasuso J. [2002], Forecasting Exchange Rate Volatility, "Economics Letters", vol. 76.
 252. Von Kleist K. [2010], Results of the Triennial and Semiannual Surveys [w:] Triennial and Semiannual Surveys. Positions in Global Over-the-counter (OTC) Derivatives Markets at End-June 2010, Bank for International Settlements, Basel.
 253. Walsh D.M., Tsou G.Y. [1998], Forecasting Index Volatility: Sampling Integral and Non-trading Effects, "Applied Financial Economics", vol. 8(5).
 254. Weron A., Weron R. [2005], Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku, WNT, Warszawa.
 255. West K.D., Cho D. [1995], The Predictive Ability of Several Models of Exchange Rate Volatility, "Journal of Econometrics", vol. 69(2).
 256. Węgrzyn R. [2007a], Arbitraż jako podstawa właściwych relacji cen opcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 756, Kraków.
 257. Węgrzyn R. [2007b], Wartość opcji indeksowych w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 739, Kraków.
 258. Węgrzyn R. [201 Oa], Analiza operacji arbitrażowych w zakresie opcji na WIG2020 [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 117, Wrocław.
 259. Węgrzyn R. [2010b], Analiza zmienności implikowanej opcji na WIG20 w latach 2008-2009 [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 260. Węgrzyn R. [2010c], The Global Financial Crisis versus the Shaping of Stock Market Indices [w:] Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization, red. R. Borowiecki, T. Rojek, Cracow University of Economics, Cracow.
 261. Węgrzyn R. [2011], Arbitrażowe ograniczenia i właściwości cen opcji. Analiza empiryczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 864, Kraków.
 262. Whaley R.E. [1981], On the Valuation of American Call Options on Stock with Known Dividends, "Journal of Financial Economics", vol. 9.
 263. Whaley R.E. [2002], Return and Risk ofCBOE Buy Write Monthly Index, "Journal of Derivatives", vol. 10.
 264. Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego [2010], red. G. Trzpiot, PWE, Warszawa.
 265. Wiggins J. [1987], Option Values under Stochastic Volatility: Theory and Empirical Evidence, "Journal of Financial Economics", vol. 19.
 266. Wilkens S. [2005], Option Pricing Based on Mixtures of Distributions: Evidence from the Eurex Index and Interest Rate Futures Options Market, "Derivatives Use, Trading & Regulation", vol. 11(3).
 267. Wiśniewski T. [2007], Różnice w wycenie opcji realnych metodą dwukrotnej symulacji Monte Carlo i z zastosowaniem formuły Blacka-Scholesa [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1176, Wrocław.
 268. Wiśniewski T. [2008], Wycena złożenia przeciwstawnych opcji realnych metodą dwukrotnej symulacji Monte Carlo, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 515, Finanse, ryzyko finansowe, ubezpieczenia, nr 13, Szczecin.
 269. Wojciechowski I. [1999], Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające ryzyko, Zakamycze, Kraków.
 270. Xiao L., Aydemir A. [2007], Volatility Modelling and Forecasting [w:] Forecasting Volatility in the Financial Markets, red. J. Knight, S. Satchell, Elsevier, Oxford.
 271. Xu X., Taylor S.J. [1995], Conditional Volatility and the Informational Efficiency of the PHLX Currency Options Market, "Journal of Banking and Finance", vol. 19(5).
 272. Yu J. [2002], Forecasting Volatility in the New Zealand Stock Market, "Applied Financial Economics", vol. 12.
 273. Zakoian J.M. [1994], Threshold Heteroscedastic Models, "Journal of Economic Dynamics and Control", vol. 18(5).
 274. Zarządzanie ryzykiem [2009], red. K. Jajuga, PWN, Warszawa.
 275. Zumbach G. [2002], Volatility Processes and Volatility Forecast with Long Memory, Olsen and Associates, Working Paper.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-0428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu