BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hap Wiesława
Tytuł
Metoda zdyskontowanych strumieni przychodów a inne wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Warsztaty doktoranckie' 10. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia, 2011, s. 130-141, bibliogr. poz. 9, tab.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Wycena kapitału intelektualnego, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych, Zarządzanie karierą
Human capital, Intellectual capital valuation, Human Resources Management (HRM), Discounted cash flow (DCF), Career management
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie w oparciu o analizę i ocenę literatury przedmiotu podobieństw i różnic pomiędzy metodą zdyskontowanych strumieni przychodów E.G. Flamholtza a wybranymi metodami wyceny kapitału ludzkiego. Zakres analizy obejmuje: metodę kosztów historycznych, monitor kapitału ludzkiego A. Mayo oraz formułę z Saarbrücken. Sama przynależność powyższych metod do różnych grup wyceny kapitału ludzkiego sugeruje, iż pomiędzy nimi zachodzą znaczne różnice. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baron A., Armstrong M.: Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
  2. Bochniarz P., Gugała K.: Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Poltext, Warszawa 2005.
  3. Dobija D.: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2003.
  4. Lipka A., Król M., Waszczak S., Satoła M.: Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji (problemy metodyczne i próby ich rozwiązywania). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
  5. Łukasiewicz G.: Kapitał ludzki. Pomiar i sprawozdawczość. PWN, Warszawa 2009.
  6. Mayo A.: The Human Value of the Enterprise: Valuing People as Assets. Nicholas Brealey, London 2001.
  7. Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku. Red. K. Piotrowski. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2006.
  8. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red. H. Król, A. Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  9. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć. Red. A. Pocztowski. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu