BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłysik-Uryszek Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw działających w Polsce - wstępne wyniki badań
Foreign Direct Investments of Entities Operating in Poland - Preliminary Results
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 631-643, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje przedsiębiorstw
Foreign investment, Direct investments, Enterprises investments
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnich latach na coraz szerszą skalę można w Polsce obserwować ekspansję przedsiębiorstw w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Ten relatywnie nowy trend świadczy o rozwoju polskiej gospodarki i zmianie jej pozycji konkurencyjnej i inwestycyjnej (w kontekście IDP) w skali międzynarodowej. Celem artykułu jest określenie skali bezpośrednich inwestycji zagranicznych podejmowanych przez przedsiębiorstwa działające w Polsce, ich struktury, kierunków, a także motywacji inwestorów. Badanie wykonano na podstawie danych statystycznych GUS. Zakres czasowy analizy - rok 2009 - podyktowany był dostępnością danych. Są to najnowsze dane dostępne w momencie przygotowywania artykułu. Wstępne wyniki badań wskazują, że polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne kierowane są przede wszystkim do krajów ościennych, ale także wybranych gospodarek rozwiniętych UE, przede wszystkim w celu zdobycia lokalnych rynków. Jednak wychodzące z Polski BIZ są w znacznej mierze inwestycjami podejmowanymi przez działające w Polsce międzynarodowe grupy kapitałowe, a nie przez przedsiębiorstwa z kapitałem polskim.(abstrakt oryginalny)

In recent years, a growing trend of expansion in the form of foreign direct investment (FDI) of companies operating in Poland can be observed. This relatively new tendency indicates a development of the Polish economy and the change of its competitive and investment (in terms of IDP) position on an international scale. The aim of this article is to describe the scale, structure and directions of FDI undertaken by Polish companies, as well as the motivations of investors. The study is based on statistical data provided by the Central Statistics Office (GUS). The time span of an analysis - year 2009 - was determined by data availability. These are the latest data available at the time of writing. Poland is no longer just a recipient of international capital, but it is also becoming an exporter. Investments are directed primarily to neighboring countries, primarily in order to gain the local market. However, the analysis shows that in primary outward FDI is undertaken by companies belonging to international capital groups operating in Poland and not companies with the Polish capital.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dunning J.H., 1986, The Investment Development Cycle Revisited, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 122.
 2. Dunning J.H., 1988, The theory of international production, International Trade Journal, Fall, vol. 3.
 3. Dunning J.H. and Narula R., 1996, The Investment Development Path Revisited: some emerging issues, [in:] J.H. Dunning and R. Narula (eds.), Foreign direct investment and governments, London: Routledge.
 4. Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 r., GUS, 2011.
 5. Gołębiowski T., 2005, Możliwości czołowej rywalizacji polskich przedsiębiorstw z korporacjami międzynarodowymi, [w:] E. Najlepszy (red.), Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 6. Gorynia M. (red.), 2005, Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa.
 7. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2007, Poland and Its Investment Development Path, Eastern European Economics, vol. 45, no. 2.
 8. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2009, Poland's Investment Development Path: in search of a synthesis, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, vol. 2, no. 2.
 9. Gorynia M., Wolniak R., 2000, Foreign Direct Investment and Competition Strategies of Domestic Firms in Poland, [in:] M. Weresa (ed.), Foreign Direct Investment In a Transition Economy. The Polish Case, School of Slavonic and East European Studies - University College London.
 10. Kłysik-Uryszek A., 2010, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu; teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 11. Ozawa T., 1992, Foreign Direct Investment and Economic Development, Transnational Corporations, vol. 1, no. 1.
 12. Wysokińska Z., 2008, Catching-Up Strategy: New Member States of the European Union in the European Internal Market for High-Tech and Environmental Products in the Context of the Renewed Lisbon Strategy, Global Economy Journal, vol. 8, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu