BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maćkowska Katarzyna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Administracja lokalna w stolicy Stanów Zjednoczonych
Local Administration in the Capital of the United States
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2013, nr 7-8, s. 132-143, przypisy
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Administracja lokalna, Regulacje prawne
Local government, Local administration, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
W opracowaniu autorka prezentuje treść podstawowych aktów prawnych regulujących administrację stolicy Stanów Zjednoczonych od jej założenia do czasów współczesnych. Specyfi czny status Dystryktu był i jest konsekwencją federalnego charakteru państwa oraz łączenia funkcji stanowo-lokalnej opartej na samorządzie z rolą stolicy państwa. Dystrykt działa jako jednostka home-rule, choć coraz częściej pojawiają się postulaty przekształcenia go w stan. Jego władza jest natomiast ograniczona na rzecz Kongresu, przede wszystkim w sferze kompetencji prawodawczych, co skutkuje mniejszym zakresem samorządności tego obszaru w porównaniu do innych stanów oraz jednostek lokalnych funkcjonujących na zasadzie home-rule.(abstrakt oryginalny)

In the article, the authoress presents the content of the basic legal acts regulating the administration of the capital of the United States from its establishment to contemporary times. The specific status of the District was and is a consequence of the federal nature of the country, as well as the combination of the state and local functions based on self- government with the role of the country's capital city. The District is a home-rule unit, although postulates are appearing increasingly frequently to transform it into a state. However, its authority is restricted to the favour of the Congress, primarily in the area of law-making powers, which results in a smaller scope of self-governance of this area than other states and local units operating on the home-rule basis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Tindall, The Executives and Voters of Georgetown, District of Columbia, "Records of the Columbia Historical Society" 1922/24, s. 89-117, www.jstor.org.
 2. www.dccouncil.washington.dc.us.
 3. J.J. Harrigan, Politics and Policy in States and Communities, Nowy Jork 1994, s. 36-47 i 157-187.
 4. P. Fotheringham, J.G. Kellas, A.M. Potter, American Government and Politics, Londyn 1978, s. 88-99.
 5. H.R. Penniman, G.B. Hathorn, American Government and Politics. National, State and Local, Princeton 1958, s. 393-415.
 6. C.B. Gosnell, L.W. Lancaster, R.S. Rankin, Fundamentals of American National Government, Nowy Jork 1955.
 7. A.F. Macdonald, American City Government and Administration, Nowy Jork 1951, s. 103-110 i 167-253.
 8. C.D. McKee Jr., Local and State Government, w: M.S. Stedman Jr. (red.), Modernizing American Government. The Demands of Social Change, New Jersey 1968, s. 153-177.
 9. D. Lockard, The Politics of State and Local Government, Nowy Jork 1969. 11 J.C. Teaford, w: D. Goldfi eld (red.), Encyclopedia of American Urban History, Londyn 2007, s. 507-511.
 10. W. Kisiel, Władze lokalne w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pragmatyczne zróżnicowanie, Kraków 1995.
 11. Z. Kiełmiński, Władza lokalna w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 1994.
 12. R. Tokarczyk, Prawo amerykańskie, Kraków 2006, s. 71-79.
 13. T. Langer, Stany w USA. Instytucje - praktyka - doktryna, Warszawa 1988, s. 317 i n.
 14. J. Jaskiernia, Pozycja stanów w systemie federalnym USA, Warszawa 1979, s. 109 i n.
 15. J. Kincaid, Local Autonomy in the United States of America. Report Prepared for the Japan Local Government Center, Easton 1998, s. 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu