BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jendryczko Mirosława
Tytuł
Organizacja ucząca się modelem nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Warsztaty doktoranckie' 10. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia, 2011, s. 149-159, bibliogr. poz. 15, tab.
Słowa kluczowe
Organizacje uczące się, Proces uczenia się, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Learning organisations, Learning process, Enterprise management, Human Resources Management (HRM)
Abstrakt
W artykule przedstawiono główne cechy organizacji uczącej się i założenia modeli tej organizacji. Oprócz porównania wybranych z literatury przedmiotu modeli tego typu organizacji wskazano, że dobór konfiguracji procesów uczenia się zależy przede wszystkim od charakteru danego przedsiębiorstwa. Modele te są odwzorowaniem uproszczonym opisywanego obiektu, mają charakter normatywny, powstały na skutek procesu idealizacji. Dokonując wyboru tematu, przyjęto, że organizacja ucząca się na bieżąco reaguje na zmiany oraz najszybciej uczy się przez interakcje z otoczeniem, dlatego też ma największe szanse przetrwania na rynku. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Garvin D.A.: Budowanie organizacji uczącej się. W: Zarządzanie wiedzą. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej. W: Przedsiębiorstwo przyszłości. Red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk. Difin, Warszawa 2000.
 3. Herbst M.: Przedsiębiorstwa uczące się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. "Studia Regionalne i Lokalne", Warszawa 2000, 2(2).
 4. Hryniewicz J.T.: Stosunki pracy w polskich organizacjach. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 5. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście. PWE, Warszawa 2006.
 6. Lundy O., Cowling A.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 7. Martyniak Z.: Organizator. PWE, Warszawa 1987.
 8. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A.: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2002.
 9. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A.: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Difin, Warszawa 2007.
 10. Mikuła B.: Organizacyjne uczenie się. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Red. K. Perechuda. PWN, Warszawa 2005.
 11. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Poltext, Warszawa 2000.
 12. Perechuda K.: Metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
 13. Rokita J.: Organizacja ucząca się. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 14. Senge P.M.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 15. Sokołowska A.: Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Red. K. Perechuda. PWN, Warszawa 2005.
 16. Tapscott D.: Gospodarka cyfrowa. Business Press, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu