BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pulejo Luisa (University of Messina, Italy), Rapazzo Nicola (University of Messina, Italy)
Tytuł
Sustainability Disclosure and Information Transparency in European Ethical Banks
Jawność zrównoważonego rozwoju i przejrzystość informacji w europejskich etycznych bankach
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 181-191, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość, Etyka biznesu, Instytucje finansowe, Rozwój zrównoważony
Banking, Business ethics, Financial institutions, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Niniejszy artykuł podkreśla rosnącą wagę przypisywaną jawności zrównoważonego rozwoju pod względem transparentności informacji w europejskich bankach, które stosują się do zasad etyki finansowej. W tym celu zbadano informacje zawarte w głównych narzędziach odpowiedzialności społecznej, stosowanych przez etyczne banki, na próbie 11 instytucji finansowych. (abstrakt oryginalny)

This paper sets out to highlight the growing importance attributed to sustainability disclosure in terms of information transparency in European banks adhering to the principles of ethical finance. To this end it was considered appropriate to examine the information content of the main social accountability tools produced by European ethical banks, using a survey sample of 11 financial institutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arduini, S.: Considerazioni economico-aziendali sul fenomeno delle 'Banche etiche. "Rivista italiana di ragioneria ed economia aziendale" 1996, 96 (9-10).
 2. Ballesteros, C.: "La banca ética" in SICHAR G. (Coord.) La empresa socialmente responsible, CIDEAL, Madrid 2003.
 3. Calabrese, G., Bertipaglia, M., Morriello, D.: Azione etica e istituzionalizzazione morale nella visione situazionista dell'impresa: la strategia di Banca Popolare Etica, "Sinergie" 2011, 29 (86).
 4. Coupland, C.: Corporate social and environmental responsibility in web-based report. Currency in the banking sector?, "Critical Perspective on Accounting" 2006, 17.
 5. Cowton, C., Thompson, P.: Ethical Banking: Progress & Prospects, Financial Times Business Ltd., London 1999.
 6. Cowton, C., Thompson, P.: Financing the social economy: A case study of Triodos Bank, "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing" 2000, 6, 2.
 7. Edery, Y.: Ethical Developments in Finance: Implications for Charities and Social Enterprise, "Social Enterprise Journal" 2006, 2 (1).
 8. GBS, Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (2007), Il Bilancio Sociale, Standard, Principi di redazione del bilancio sociale, Giuffré, Milano.
 9. Green, C.F.: Business Ethics in Banking, "Journal of Business Ethics" 1989, 8 (8).
 10. Kendric F., Ethical Banking. "ABA Banking Journal", 2004, 96 (6).
 11. Khan, M.H.U.Z., Halabi, A., Samy, M.: CSR Reporting Practice: A study of Selected Banking Companies in Bangladesh, "Social Responsibility Journal" 2009, 5 (3).
 12. Lynch, J.J.: Ethical Banking: Surviving in a Age of Default, Macmillan, London 1991.
 13. Ogrizek, M.: The effect of Corporate Social Responsibility on the Branding of Financial Services, "Journal of Financial Services Marketing" 2002, 6 (2).
 14. Oldani, C., Di Giacomoantonio, S.: La Banca etica: riflessioni. "Economia, societŕ e istituzion" 2005, 17 (2).
 15. Pulejo, L.: Esperienze in tema di bilancio sociale. "Il modello francese", Giapichelli, Torino 1996.
 16. Reinig, C.J., Tilt, C.A.: Corporate Social Responsibility Issues in Media Releases: A  Stakeholder Analysis of Australian Banks, "Issues in Social and Environmental Accounting" 2009, 2 (2).
 17. San-Jose, L., Retolaza, J.L., Gutierrez-Goira, J.: Are Ethical Banks Different? A  Comparative Analysis Using the Radical Affinity Index, "Journal Business of Ethics" 2011, 100.
 18. Scholtens, B.: Corporate Social Responsibility in the International Banking Industry. "Journal of Business Ethics" 2009, 86 (2).
 19. Vermiglio, F., Il Bilancio Sociale, in Sacconi L. (by), "Guida critica alla Responsabilitŕ sociale e al governo d'impresa", Bancaria Editrice, Roma 2005.
 20. Viganň, F., Nicolai, D.: CSR in the European Banking Sector: Evidence from a Sector Survey, [in:] Corporate Social Responsibility In Europe, ed. R. Barth, F. Wolff, Edward Elgar Publishing Ltd., Chelthenam, UK 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu