BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruk Marta (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Ocena ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek branży budowlanej notowanych na GPW w Warszawie
Assessment of the Risks of Investing in Securities of Selected Construction Companies Listed on the WSE in Warsaw
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (23), 2013, nr 96, s. 205-218, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko stopy procentowej, Ryzyko kursowe, Ryzyko rynkowe, Ryzyko inwestycyjne, Siła nabywcza, Przedsiębiorstwo budowlane
Interest rate risk, Exchange risk, Market risk, Investment risk, Purchasing power, Construction company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Każde działanie bądź wybór obarczone jest pewnym ryzykiem. Podejmując decyzje o wszczęciu lub zaniechaniu działań przewiduje się określone efekty w przyszłości, jednak nigdy nie ma pewności jak różne czynniki wpłyną na skutki podjętych decyzji. Biorąc pod uwagę, że stany przyszłe kształtowane są przez olbrzymią ilość czynników wpływających na nie, a także złożone procesy i ich zmienność, nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. Wówczas mamy do czynienia z ryzykiem, czy zaplanowane działanie lub stan zostanie osiągnięty. W artykule przedstawiono ocenę ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek branży budowlanej. (abstrakt oryginalny)

Every action or choice is subject to certain risks. When making decisions on taking or withdrawing from actions one anticipates certain results in the future, but never can be sure how different factors will influence the effects of the decisions taken. Taking into consideration that the conditions in the future are shaped by a huge number of factors affecting them, as well as complex processes and their variability, we cannot predict the future. Then there is the risk that the planned action or condition will not be met. This paper presents an assessment of the risks of investing in securities of selected companies in the construction industry.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dembny A., Budowa portfeli ograniczonego ryzyka - wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a, CeDeWu, Warszawa 2005.
  2. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  3. Pazio W.J., Analiza finansowa i ocena projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
  4. Pazio W.J., Zarządzanie finansami. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
  5. Słownik języka polskiego, Warszawa 1998.
  6. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
  7. Zarzecki D., Techniki szacowania kosztu kapitału własnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 8/2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu