BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimas Patrycja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
SNA jako narzędzie mapowania interesariuszy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Warsztaty doktoranckie' 10. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia, 2011, s. 170-181, bibliogr. 33 poz. , rys., tab.
Słowa kluczowe
Interesariusze, Zarządzanie strategiczne, Metoda analizy partnerów, Analiza sieci społecznych, Analiza sieciowa
Stakeholders, Strategic management, Stakeholders analysis method, Social Network Analysis (SNA), Network analysis
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania metody analizy sieci społecznych w procesie zarządzania interesariuszami. Opracowanie skupia się na aspektach dotyczących procesu analizy interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem ich hierarchizacji. Ponadto przedstawione zostają obszary wsparcia procesów analitycznych (zwłaszcza na etapie wartościowania interesariuszy) metodą analizy sieci społecznych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorski D.: Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji. W: Środowisko i warsztat ewaluacji. Red. A. Haber, M. Szałaj. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 164.
 2. Bourne L., Walker D.H.T.: Visualising and Mapping Stakeholder Influence. "Management Decision" 2005, Vol. 43, No. 5.
 3. Boutilier R.G.: Social Capital in Firm-Stakeholder Networks. A Corporate Role in Community Development. "JCC 26" Summer 2007.
 4. Bunn M.D., Savage G.T., Holloway B.B.: Stakeholder Analysis for Multi-sector Innovations. "Journal of Business & Industrial Marketing" 2002, Vol. 17, No. 2/3.
 5. Czakon W.: Koordynacja sieci - wieloraka forma organizacji współdziałania. "Przegląd Organizacji" 2008, nr 9.
 6. Czakon W.: Ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 2005, nr 5.
 7. Czakon W.: Strategia jako reguły zawłaszczania renty ekonomicznej. W: Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji. Red. R. Krupski. Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych 2010.
 8. Downar W: System transportowy: kształtowanie wartości dla interesariusza. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 9. Downem S.: Semantic Networks and Social Networks. "The Learning Organization" 2005, Vol. 12, No. 5.
 10. Dyer J.H., Singh H.: The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage. "Academy of Management Review", October 1998, Vol. 23.
 11. Frączkiewicz-Wronka A.: Pomiar efektywności i interesariusze oraz ich znaczenie dla strategii organizacji publicznych. W: Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji. Red. R. Krupski. Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych 2010.
 12. Freeman R.E.: Strategic Management. A Stakeholder Approach. Pitman Publishing, Boston 1984.
 13. Gołębiowski T.: Zarządzanie strategiczne: planowanie i kontrola. Difin, Warszawa 2002.
 14. Jawahar I.M., McLaughli G.L.: Toward a Descriptive Stakeholder Theory: An Organizational Life Cycle Approach. "Academy of Management Review" 2001, Vol. 26, No. 3.
 15. Lisiński M.: Metody planowania strategicznego. PWE, Warszawa 2004.
 16. Lynch R.: Corporate Strategy. Prentice Hall, Financial Times, 2003.
 17. Mead S.P.: Using Social Network Analysis to Visualize Project Terms. "Project Management Journal", December 2001.
 18. Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 2007.
 19. Polonsky M.J., Scott D.: An Empirical Examination of the Stakeholder Strategy Matrix. "European Journal of Marketing" 2005, Vol. 39, No. 9/10.
 20. Prell C., Hubacek K., Quinn C., Reed M.: 'Who's in the Network?' When Stakeholders Influence. "Systemic Practise and Action Research" 2008.
 21. Rokita J.: Dynamika zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 22. Rowley T.J.: Moving beyond Dyadic Ties: A Network Theory of Stakeholder Influances. "Academy of Management Review" 1997, Vol. 22, No. 4.
 23. Scott J.: Social Network Analysis a Handbook. Sage Publications, London 2004.
 24. Stępka P., Subda K.: Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy. E-mentor, 1/2009, http://www.e-mentor.edu.pl[10.05.2010].
 25. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R.: Kierowanie. PWE, Warszawa 2001.
 26. Svendsen A.: The Stakeholder Strategy: Profiting From Collaborative Business Relationships. Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1998.
 27. Ward M.: 50 najważniejszych problemów zarządzania. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 28. Wasserman S., Faust K.: Social Network Analysis. Methods and Applications. Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 29. Wright P., Kroll M.J., Parnell J.A.: Strategic Management: Concepts and Cases. Prentice Hall, New Jersey 1998.
 30. Wspólna Europa: zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami. Red. H. Brydulak, T. Gołębiowski. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 31. Yamak S., Süer Ö.: State as a Stakeholder. "Corporate Governance" 2005, Vol. 5, No. 2.
 32. Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu. Red. M. Moszkowicz. PWE, Warszawa 2005.
 33. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A. Koźmiński, W. Piotrowski. PWN, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu