BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Istota kapitałów, pieniądza oraz źródeł finansowania
The Essence of Capital, Money and Finance
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 557-569, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał, Finansowanie przedsiębiorstwa, Pieniądz, Teoria rachunkowości
Capital, Financing enterprises, Money, Accounting theory
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na następujące pytania: - Jakie są relacje między kapitałami a finansowaniem działalności gospodarczej? - Jakie są relacje między kapitałem a pieniądzem? Odpowiedź na niniejsze pytania jest istotna, biorąc pod uwagę zamieszanie terminologiczne występujące w literaturze oraz w języku potocznym. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the study is to try to answer the following questions: - What are the relations between capital and financing of business activity? - What are the relations between capital and money? The answer to these questions is important, taking into consideration the terminological confusion in literature and colloquial speech.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Makroekonomia, PWE, Warszawa 2003.
 2. Bernstein P.L.: Capital Ideas Evolving, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2007.
 3. Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995.
 4. Dębski W.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 5. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 7. Fisher I.: The Nature of Capital and Income, Macmillan, New York 1906.
 8. Hendriksen E., van Breda M.: Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2002.
 9. Horbaczewska B.: Pieniądz a kapitał, www.komputerwfirmie.gazeta.pl (10.03.2013).
 10. Iwin-Garzyńska J.: Opodatkowanie kapitału, Economicus, Szczecin 2010.
 11. Iwin-Garzyńska J.: Szkice o kapitale i podatkach, Difin, Warszawa 2010.
 12. Jajuga K.: Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007.
 13. Karmańska A., Gmytrasiewicz M.: Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
 14. Krzywda D.: Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 4, Bochnia 2006.
 15. KSR nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", Dz.Urz. MF 2011, nr 6, poz. 26.
 16. Mansfield E.: Podstawy makroekonomii, AW PLACET, Warszawa 2002.
 17. Micherda B.: Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Warszawa 2006.
 18. Mickiewicz J.: Strategia finansowania przedsiębiorstwa, POLTEXT, Warszawa 1992.
 19. MSR nr 7 "Rachunek przepływów pieniężnych", [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2011.
 20. Pacioli L.: Summa de Arithmetika. Geometria. Proportioni et Proportionalita, SKwP, Warszawa 2007.
 21. Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 22. Śnieżek E.: Powtarzalne operacyjne przepływy pieniężne jako element raportu biznesowego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 42 (98), SKwP, Warszawa 2008.
 23. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223 ze zm.
 24. Walińska E.: Źródła finansowania jako obszar pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowości - artykuł dyskusyjny, "Zeszyty teoretyczne rachunkowości", nr 44 (100), Warszawa 2008.
 25. Wood F.: Business accounting, Pitman, London 1990, cz. I.
 26. Współczesne problemy rachunkowości, red. A. Jaruga, PWE, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu