BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jewtuchowicz Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Współzarządzanie rozwojem lokalnym - rozważania na temat governance
Co-Management of Local Development - the Considerations on Governance
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 275, s. 25-37, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Terytorialny wymiar procesów innowacji i przedsiębiorczości : studia polsko francuskie
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Zarządzanie, Rozwój, Rozwój zrównoważony
Local development, Management, Development, Sustainable development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Governance jest koncepcją wyrażającą nowy sposób myślenia o rozwoju wynikającym ze zmieniającej się rzeczywistości. Nie ma ona waloru teorii, może być traktowana jako pewien model wynikający z obserwacji rzeczywistości. Pojęcie jest dość płynne, zmienia się w zależności od pola i zakresu badań. Głównym problemem, jaki stawia governance jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak dzisiaj, w otwartym i zglobalizowanym świecie, mają rozwijać się społeczeństwa. (fragment tekstu)

The article discusses the nature and the essence of the notion of governance. Since 90's of the twentieth century this term has been commonly used for defining a new way of public management. In the large literature on this subject, there was proposed a thesis, that public development policies represent the features of a collective game in which the main determinants are: the mediation procedures between competing interests and the cooperation of different organizations. These policies are based on the extensive cooperation between public, private and social organizations. It means the interaction between all actors of the public life (authorities, society, institutions, private entities and various organizations) who jointly: use resources owned by each of them and take decisions as well as share the responsibility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyk S., Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2010.
 2. Benko G., La science régionale, Que sais-je?, PUF, Paris 1998.
 3. Benko G., Les théories du développement local, "Problèmes économiques" 1995, no 2440.
 4. Benko G., Lipietz A. (réd.), Les régions qui gagnent, PUF, Paris 1992.
 5. Castells M., La société en réseau, Fayard, Paris 1998.
 6. Colletis G., Gilly J.-P. [i in.], Construction territoriale et dynamiques économiques, "Sciences de la Société" 1999, no 48.
 7. Defarges Ph. M., La gouvernance, Que sais-je?, Presses Universitaires de France, Paris 2008.
 8. DiGiovanna S., Industrial districts and régional économie developement: a régulation approach, "Regional Studes" 1996, Vol. 30, No. 4.
 9. Gramsci A., Sélections from Prison Notebooks, Lawrence and Wishart, Londres 1971.
 10. Jouve B., Lefevre C., Offner J.-M., La Gouvernance urbaine, (rapport intermédiaire), Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Nois-le-Grand 1995.
 11. Krâtke S., A regulationist approach to regional studies, "Environment and Planning" 1997, Vol. 31, No. 4.
 12. Pecqueur B., Le développement local; pour une économie des territoires, deuxième édition revue et augmentée, Syros, Paris 2000.
 13. Rifkin J., Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 14. Salais R., Storper M., Les mondes de production, L'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 1993.
 15. Scott A. J., L'économie métropolitaine: organisation industrielle et croissance urbaine, [w:] G. Benko, A. Lipietz (réd.), Les régions qui gagnent, PUF, Paris 1992.
 16. Warren R. et al., Building urban Governance: An agenda for the 1990s, "Journal of Urban Affaire" 1992, Vol. 14, No. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu