BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomski Piotr (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Identyfikacja relacji w układzie pośrednik-klient na rynku nieruchomości
Identifying the Relations between Client and Real Estate Agent in the Real Estate Market
Źródło
Świat Nieruchomości, 2012, nr 3(81), s. 10-15, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Rynek nieruchomości, Relacje z klientami
Property turnover, Real estate market, Relationships with customers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano analizę percepcji cech i postaw pośrednika w obrocie nieruchomościami w ujęciu praktycznym, wywiedzionym z doświadczeń zleceniodawców oraz odniesiono je do wzorcowego obrazu pośrednika. Analiza ta przeprowadzona została w kontekście budowania relacji biznesowych, bowiem atrybuty pośrednika stanowią istotną podstawę, tworzącą swoiste warunki dla kreowania więzi w układzie pośrednik-klient. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of the perception of characteristics and attitudes of a real estate agent from the practical point of view, derived from the experiences of clients. The paper relates these features to the model image of a real estate agent. The analysis was conducted in the context of building business liaisons since the attributes of a real estate agent constitute an important basis forming specific conditions for creating ties in the real estate agent-client relationship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chalkey R., Professional Conduct: A Handbook for Chartered Surveyors, Surveyors Holdings Ltd, London 1994.
  2. http://www.pfrn.pl/page/1312.
  3. Izzo G., Cognitive moral development and real estate practitioners, "Journal of Real Estate Research", Vol. 20, Nr 1/2.
  4. Komunikat Ministra Infrastruktury w prawie uzgodnienia standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami, Dz.U. Ministra Infrastruktury Nr 3, poz. 14 z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  5. Ledzion-Trojanowska Z., Sylwetka doradcy rynku nieruchomości, "Nieruchomości C.H. Beck", 2009, Nr 11 [135].
  6. Lisiecki J., Działalność pośrednika w praktyce /w:/ Pośrednik na rynku nieruchomości, red. naukowy: Z. Brzeziński, , Poltext, Warszawa 2002, s.129-130.
  7. Murphy W.H., In pursuit of short-term goals: anticipating the unintended consequences of using special incentives to motivate the sales force, "Journal of Business Research", 2004, Vol. 57 No. 11.
  8. Robertson D.C., Anderson E., Control system and task environment effects on ethical judgment: an exploratory study of industrial salespeople, "Organization Science", 1993, Vol. 4 No. 4.
  9. Tomski P., Odpowiedzialność zawodowa w zarządzaniu i pośrednictwie w obrocie nieruchomościami jako ramy działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", 2011, Vol.19 nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu