BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanowska-Hirsch Agnieszka (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Tendencje w rozwoju polskich inwestycji bezpośrednich w Rosji
Trends in the Polish Direct Investment in Russia
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 702-716, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne Polski, Inwestycje bezpośrednie
Polish foreign investments, Direct investments
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Zainteresowanie polskich przedsiębiorstw ekspansją inwestycyjną na rynek rosyjski wyraźnie wzrosło w ciągu ostatniej dekady. Mimo braku jednoznacznego trendu w odpływie polskich inwestycji do Rosji (zmienna dynamika wzrostu i spadku na przestrzeni ostatniej dekady) wartość zasobów BIZ Polski w tym kraju sukcesywnie rosła po roku 2000. Zdecydowanie zwiększył się także udział Rosji w portfelu należności Polski z tytułu bezpośrednich inwestycji realizowanych za granicą. Niekorzystnie kształtowała się natomiast struktura kapitałowa, branżowa i geograficzna polskich BIZ w Rosji. Struktura kapitałowa polskich inwestycji bezpośrednich w Rosji pokazuje, że polskie przedsiębiorstwa zbyt mało jeszcze realizują projektów o charakterze klasycznych BIZ. Analiza branżowa i geograficzna wskazuje z kolei, że polskie BIZ koncentrują się głównie w sektorach pracochłonnych oraz ograniczone są tylko do dwóch okręgów federalnych w Rosji w zachodniej i centralnej części tego kraju. (abstrakt oryginalny)

The interest of Polish enterprises in investment expansion on the Russian market has increased over the last decade. Despite the absence of a clear trend in the outflow of Polish investments in Russia (the variable dynamics of growth and decline over the last decade), the value of Polish FDI stocks in this country has been gradually increasing in the period since 2000. Also, the share of Russia in the portfolio of Polish receivables for FDI has strongly increased. However, the capital, business and geographical structures of the Polish FDI in Russia shaped themselves negatively. The capital structure of the Polish direct investment in Russia shows that Polish companies implement too few projects in the form of typical FDI. Business and geographical analysis, in turn, indicates that the Polish FDI is concentrated in labour-intensive sectors and is limited to two federal districts in Russia, in the western and central parts of the country.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Światowy 2012, Doing Business in a more transparent World, Washington DC.
 2. Diagnostics of Corruption in Russia: 2001-2005, http://www.indem.ru/en/anticorruption.htm [dostęp: 12.02.2010].
 3. Dinamika inwesticij w osnownoj kapitał w Rossijskoj Federacji, http://gks.ru/wps/wcm/con- nect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/investment/nonfinancial/# [dostęp: 04.04.2012].
 4. Eksport i import Rossijskoj Federacii, http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ trade/# [dostęp: 04.04.2012],
 5. FederalnajaSłużba Gosudarstwiennoj Statistiki2006,Rossijskij StatisticzeskijJeżegodnik2006, Moskwa.
 6. Federalnaja Służba Gosudarstwiennoj Statistiki 2010, Rossijskij Statisticzeskij Jeżegodnik 2010, Moskwa.
 7. Federalnaja Służba Gosudarstwiennoj Statistiki 2011, Rossijskij Statisticzeskij Jeżegodnik 2011, Moskwa.
 8. Foreign Investments in The Economy of Russia, http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_12 /IssWWW.exe/stg/d02/24-10.htm [dostęp: 06.04.2012].
 9. Habarta A., 2011, Inwestycje zagraniczne w Federacji Rosyjskiej, w tym polskie w 2010 r., Ambasada RP w Moskwie, Moskwa 29 marca, http://www.moskwa.polemb.net/gallery/eco- nomy/dokumenty/Inwestycje%20zagraniczne%20w%20Federacji%20Rosyjskiej,%2 0w%20tym%20polskie%20w%202010%20r..pdf [dostęp: 03.04.2012].
 10. Import (po danyym FTS Rossii), http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi#1 [dostęp: 04.04.2012].
 11. Indeksy fiziczeskowo objema oborota roznicznoj torgowli po Rossijskoj Federacji, http://gks.ru/ wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/retail/# [dostęp: 04.04.2012].
 12. Indeksy proizwodztwa po otdzielnym widam ekonomiczeskoj dziejatelnosti Rossijskoj Federacji, http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/industrial/# [dostęp: 04.04.2012].
 13. KPMG 2010, Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw produkcyjnych.
 14. NBP 2007, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2006 r., Warszawa.
 15. NBP 2008a, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2004 roku, Aneks statystyczny. Warszawa.
 16. NBP 2008b, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2005 r., Aneks statystyczny. Warszawa.
 17. NBP 2008c, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2007 r., Warszawa.
 18. NBP 2009a, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach 1996-2002, Aneks statystyczny, Warszawa.
 19. NBP 2009b, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2003 r., Aneks statystyczny, Warszawa.
 20. NBP 2009c, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 r., Warszawa.
 21. NBP 2010, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2009 r., Aneks statystyczny, Warszawa.
 22. NBP 2011, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2010 r., Aneks statystyczny, Warszawa.
 23. Osnownyje ekonomiczeskije pokazatieli w 2011 godu, http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=ma- cro/macro_11.htm&pid=macro&sid=oep [dostęp: 04.04.2012].
 24. Osnownyje ekonomiczeskije pokazatieli w 2011 godu, http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=ma- cro/macro_11.htm&pid=macro&sid=oep [dostęp: 04.04.2012].
 25. RIA Novosti 2011, Polish investors studying business opportunities in 10 Russian regions 10.03.2011, http://en.rian.ru/business/20110310/162945865.html [dostęp: 06.04.2012].
 26. Senat 2011, Kapital polski w Rosji. Warunki inwestowania, zagrożenia i szanse, materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Gospodarki Narodowej 14 grudnia 2010 r., Warszawa.
 27. Special Economic Zones Booklet, http://eng.oao-oez.ru/investors/brochure/ [dostęp: 06.04.2012].
 28. Stanowska-Hirsch A., 2010, Uwarunkowania rozwoju polskiego eksportu maszyn i urządzeń do Rosji, [w:] T. Sporek (red.), Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, t. 2, Wyd. AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 29. United Nations, 2002, World Investment Report 2002, Transnational Corporations and Export Competitiveness, New York-Geneva.
 30. United Nations, 2005, World Investment Report 2005, Transnational Corporations and Internationalization of R&D, New York-Geneva.
 31. United Nations, 2011, World Investment Report 2011, Non-equity Modes of International Production and Development, New York-Geneva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu