BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chudak Mariusz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie)
Tytuł
Cmentarze jako specyficzne nieruchomości w przestrzeni miasta (przykład Leszna)
Cemeteries as a Unique Type of Real Estate within a City (Example of Leszno)
Źródło
Świat Nieruchomości, 2012, nr 3(81), s. 56-61, fot., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne miasta, Nieruchomości, Miasto
Town spatial planning, Real estate, City
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Leszno
Abstrakt
W artykule przedstawia się główne zasady lokalizacji cmentarzy w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne oraz praktykę urbanistyczną. Jednocześnie dokonuje się przykładowej oceny usytuowania nekropolii w strukturze funkcjonalno-przestrzennej wybranego miasta (Leszna) analizując uwarunkowania ekofizjograficzne, powiązania komunikacyjne i charakter zagospodarowania otoczenia. Konkluzję opracowania stanowi stwierdzenie, że w przedmiotowej jednostce badawczej nie jest możliwe spełnienie wszystkich wymagań legislacyjnych, a pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych związanych z dostępnością, funkcjonowaniem i estetyką cmentarzy wiązałoby się z poniesieniem znacznych nakładów finansowo-organizacyjnych zarówno przez lokalny samorząd, jak i wspólnoty parafialne. (abstrakt oryginalny)

The article presents the main principles of location of cemeteries on the basis of the legal regulations currently in force as well as the urban planning practices. Simultaneously, the article includes a sample evaluation of locating cemeteries in the functional and spatial structure of the selected town (Leszno) analysing the ecophysiographical conditions, communication links and the character of the the surrounding development. As a conclusion, the paper presents a statement that in the case of the researched real estate type it is not possible to meet all legislative requirements while satisfying to a higher extent the social needs with regard to the availability, functioning and aesthetics of cemeteries would bring about significant financial and organisational expenditures on the part of the local self-government and the parish community. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Karwińska A., Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Leszczyńskie cmentarze, red.: M. Halec, Leszno 2010.
  3. Parysek J.J., Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wybrane aspekty praktyczne, Wyd. UAM, Poznań 2006.
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. z 1959 r., nr 52, poz.315).
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r., nr 48, poz. 284).
  6. Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz.U. z 1972 r., nr 47, poz. 299).
  7. Rylke J., Ogród, park, cmentarz i krajobraz. Podstawowe pojęcia /W:/ Zielone światy, red. naukowy: J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora, Wyd. SGGW, Warszawa 2008.
  8. Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  9. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., nr 118, poz. 687).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu