BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce
The Evaluation of Trade Credit Use by Agriculture Enterprises in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 331-339, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Kredyt handlowy, Kredyt krótkoterminowy
Agricultural enterprises, Commercial credit, Short-term credit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań zaprezentowanych w artykule jest wskazanie zależności pomiędzy kredytem handlowym oferowanym przez przedsiębiorstwa rolnicze a kredytem handlowym wykorzystywanym przez te podmioty jako źródło finansowania zakupu zapasów. W świetle przeprowadzonych badań literaturowych postawiono tezę o rosnącym znaczeniu wzajemnego kredytowania przedsiębiorstw rolniczych. (fragment tekstu)

The aim of the research presented in the article is to evaluate the use of trade credit by agricultural enterprises in Poland. The study was based on GUS data published in the elaboration "Balance sheet financial results of enterprises". It's assumed the entities in which the number of employees is 10 or more people. In order to verify the research thesis, the indicators used in the paper are: the structure of agricultural enterprises assets, the structure of liabilities of such entities, with particular emphasis on the structure of liabilities, as well as a comparison of trade receivables value and current liabilities for goods and services in the analyzed units, and also there is shown in the paper the use of trade credit in comparison with the range of current bank loan financing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams D.W., Nehman G.I.: Borrowing Costs and the Demand for Rural Credit. "Journal of Development Studies" 1979, Vol. 15, Iss. 2, January.
 2. Barry P.J., Bierlen R.W., Sotomayor N.L.: Financial Structure of Farm Business under Imperfect Markets. "American Journal of Agricultural Economics" 2000, No. 82.
 3. Bereżnicka J.: Kredyt kupiecki - koszty i korzyści w aspekcie wzrostu gospodarstwa, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2010, nr 82.
 4. Daniłowska A.: Źródła, warunki i znaczenie kredytu towarowego dla gospodarstw indywidualnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 92, z. 2, 2006.
 5. Franc-Dąbrowska J.: Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 6. Gustafson C.R.: Rural Small Business Trade Credit: A Paradox. "Agricultural Finance Review" 2005, Spring, s. 45-57.
 7. Kata R.: Problem wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu rolnictwa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. "Oeconomia" 2010, 9 (3).
 8. Posey R., Reichert A.: A Comparison of Non-price Terms of Lending for Small Business and Farm Loans. "The International Journal of Business and Finance Research" 2011, Vol. 5, No. 2.
 9. Ryś-Jurek R.: Produkcja, dochody i relacje majątkowo-kapitałowe w gospodarstwach indywidualnych. "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2009, No. 1(11).
 10. Wielicki W., Baum R.: Problematyka zarządzania przedsiębiorstwami rolniczymi. Rocznik Nauk Rolniczych, Seria G, t. 97, z. 3, 2010.
 11. Zawadzka D.: Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009.
 12. Zawadzka D.: Znaczenie zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce - analiza porównawcza według sekcji PKD. "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2009, nr 76, Warszawa.
 13. Ziętara W.: Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 4, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu