BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lebiejko Agnieszka
Tytuł
Etnocentryzm konsumencki na rynku usług jako problem badawczy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Warsztaty doktoranckie' 10. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia, 2011, s. 204-213, bibliogr. poz. 15
Słowa kluczowe
Rynek usług, Zachowania konsumenta, Etnocentryzm, Metody badań konsumenckich
Services market, Consumer behaviour, Ethnocentrism, Methods of consumer research
Abstrakt
Intensywne i dynamiczne zmiany zachodzące na rynku usług, w szczególności pojawienie się zagranicznych instytucji nie pozostają bez wpływu na zachowania konsumentów. Zmiany te wymagają bowiem podjęcia decyzji przystosowawczych, wśród których wyodrębnić można przyjęcie przez konsumenta postawy etnocentrycznej, a więc świadomego korzystania z usług krajowych przedsiębiorstw usługowych i "odrzucenia" zagranicznych, obcych konsumentowi. (...)Celem referatu jest zarysowanie zjawiska etnocentryzmu na rynku usług jako problemu badawczego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia efektu kraju pochodzenia i problemu identyfikacji usługodawców krajowych i zagranicznych. Autorka zwróci również uwagę na specyfikę i problematykę rynku usług oraz metodyczne aspekty prowadzenia badań na tym rynku. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania rynkowe i marketingowe. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1994.
 2. Davidson H.: Offensive Marketing. Penguin Books, London 1987.
 3. Falkowski A., Rożnowski B., Witkowski T.H.: Etnocentryzm konsumencki - nowe wyzwanie dla marketingu. "Marketing i Rynek" 1996, nr 3.
 4. Figiel A.: Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne. PWE, Warszawa 2004.
 5. Karcz K.: Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe. PWE, Warszawa 2004.
 6. Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 2001.
 7. Knight G.A., Calantone R.J.: A Flexible Model of Consumer Country-of-Origin Perception. A Cross-Cultural Investigation. "International Marketing Review" 2000. No. 17.
 8. Młynarski S.: Metody badań marketingowych. PWE, Warszawa 1990.
 9. Perek-Białas J., Rószkiewicz M.: Identyfikacja etnocentrycznych zachowań konsumenckich. " Marketing i Rynek" 1998, nr 5.
 10. Pociecha J.: Metody statystyczne w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa 1996.
 11. Shimp T., Sharma S.: Consumers Ethnocentrism - Construction and Validation of the CETSCALE. "Journal of Marketing Research" 1987, No. 8.
 12. Smyczek S.: Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych. W: Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty. Red. E. Kieżel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 13. Sumner W.G.: Folkways: The Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores and Morals. Ginn & Co., New York 1906.
 14. Szromnik A.: Etnocentryzm konsumencki jako zjawisko społeczne i problem badawczy. Materiały konferencyjne "Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń". CBiE AE, Katowice 1998.
 15. Szromnik A.: Etnocentryzm konsumencki Polaków - zjawisko przejściowe czy marketingowa bariera internacjonalizacji. "Zarządzanie i Marketing", Prace Naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej, Kraków 1998.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu