BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowakowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Procesy innowacji w kontekście rozważań na temat francuskiej szkoły bliskości
The Processes of Innovation in the Context of the Proximity Paradigm
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 275, s. 103-116, rys., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Terytorialny wymiar procesów innowacji i przedsiębiorczości : studia polsko francuskie
Słowa kluczowe
Przestrzeń jako kategoria ekonomiczna, Procesy innowacyjne, Przestrzeń społeczno-gospodarcza
Space as an economic category, Innovation processes, Social economic space
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na przestrzeni trzech ostatnich dekad podejmowano wiele prób o charakterze zarówno teoretycznym, jak i empirycznym, mających na celu określenie roli przestrzeni w rozwoju gospodarczym. Istotny wkład w te rozważania ma paradygmat bliskości, dynamicznie rozwijany od początku lat 90. głównie przez francuskich ekonomistów i geografów. Koncepcja ta interpretuje bliskość nie tylko w wymiarze geograficznym (odległość w przestrzeni, bliskość fizyczna), ale także organizacyjnym (zdolność podmiotu do podejmowania wspólnych przedsięwzięć). Liczni autorzy dokonali rozwinięcia tego nurtu rozważań wyodrębniając różne formy bliskości, wskazując bliskość poznawczą, organizacyjną, społeczną, instytucjonalną oraz geograficzną. Paradygmat bliskości dostarcza istotnej podbudowy dla zrozumienia procesów innowacji. Bliskość w różnych swych wymiarach postrzegana jest jako kluczowa determinanta sprzyjająca tworzeniu relacji sieciowych, zasobów wiedzy i innowacji. Jest interpretowana jako warunek konieczny dla zaistnienia interaktywnego i kolektywnego uczeniu się oraz transferu wiedzy milczącej. Stała się centralną kategorią dla zrozumienia mechanizmów terytorialnego rozwoju. (fragment tekstu)

Modern trends in economics stress that innovation processes are of territorial, systemic and cultural character. They underline the importance of proximity in facilitating the process of knowledge accumulation, its transfer and the creation of innovation. As an important contribution to these considerations, on should mention the paradigm of proximity, developed rapidly since the beginning of the nineties, mainly by French economists and geographers. This concept provides an interesting theoretical framework for understanding the processes of innovation. The purpose of this paper is to identify the importance of proximity in the process of the creation of innovation. An attempt was made to explain how proximity (understood not only in geographical but also in social, institutional and cognitive context), determines innovation processes. The article suggests both positive and negative impacts of proximity on these processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Asheim B. T., Isaksen A., Regional innovation systems: the integration of local sticky and global ubiquitous knowledge, "Journal of Technology Transfer" 2002, Vol. 27.
 2. Boschma R. A., Proximity and innovation: A critical assessment, "Regional Studies" 2005, Vol. 39, No. 1.
 3. Boschma R. A., Lambooy J. G., Evolutionary economics and economic geography, "Journal of Evolutionary Economics" 1999, Vol. 9.
 4. Boschma R. A., Lambooy J. G, Schutjens V, Embeddedness and innovation, [w:] M. Taylor, S. Leonard (eds.), Embedded enterprise an social capital. International perspectives, Ashgate Publishing, Aldershot (UK) 2002.
 5. Cooke Ph., Bliskość, wiedza i powstawanie innowacji, "Studia Regionalne i Lokalne" 2006, vol. 24, nr 2.
 6. Dupny C, Torre A., Confiance et proximité, [w:] B. Pecqueur, J.-B. Zimmermann (réd.), Economie de proximités, Hermes Science Publications, Paris 2004.
 7. Gaczek M. W., Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, "Studia KPZK" 2009, vol. CXVIII, (Warszawa).
 8. Lambooy J., Uwarunkowania procesów dyfuzji wiedzy i innowacji w kontekście regionalnym, [w:] Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Zuber (red.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 9. Massard N., Torre A., Crevoisier O., Proximité géographique et innovation, [w:] B. Pecqueur, J.-B. Zimmermann (réd.), Economie de proximités, Hermes Science Publications, Paris 2004, s. 156-161.
 10. Nooteboom B., Inter-firm alliances. Analysis and design, Routledge, London 1999.
 11. Nowakowska A., Regionalny kontekst procesów innowacji, [w:] A. Nowakowska, Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Biblioteka, Łódź 2009.
 12. Pecqueur B., Zimmermann J.-B. (réd.), Economie de proximités, Hermes Science Publications, Paris 2004.
 13. Perroux F., L'économie du XXe siècle, Presses Universitaires de Frances, Paris 1961.
 14. Rallet A., L'économie de proximity, Communication INRA, Paris 1999.
 15. Rallet A., Torre A., Is geographical proximity necessary in the innovation networks in the era of the global economy?, "GeoJournal" 1999, vol. 49.
 16. Rallet A., Torre A., Proximité géographique ou proximité organisationnelle? Une analyse spatiale des cooperations technologiques les reseaux localises d'innovation, "Economie Appliquée" 2001, vol. LIV, no 1, (Paris).
 17. Rallet A., Torre A., Proximity and localisation, "Regional Studies" 2005, Vol. 39, No. 1.
 18. Rallet A., Torre A., Temporary Geographical proximity for business and work coordination: when, how and where?, www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2009/apr-leuven/papers, 10.12.2010.
 19. Rallet A., Torre A., (réd.), Quelles proximités pour innover?, L'Harmattan, Paris 2007.
 20. Sokołowicz M., Region wobec procesów globalizacji - terytorializacji przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2008.
 21. Torre A., Retour sur la nation de proximité géographique, "Geographie-Economie-Societe" 2009, vol. 11, no 1.
 22. Zimmermann J. B., Le territoire dans l'analyse économique. Proximitie géographique et proximité organisée, "Revue française de gestion" 2008, no 184.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu