BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jewtuchowicz Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Les sytèmes productifs locaux et les milieux innovateurs à la lumière des nouveaux concepts du développement local et régional
Lokalne systemy produkcyjne i innowacyjne środowiska przedsiębiorczości w świetle nowych koncepcji rozwoju lokalnego i regionalnego
Local Production Systems and Innovative Environments in the Light of New Conceptions of Local and Regional Development
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 275, s. 117-128, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Terytorialny wymiar procesów innowacji i przedsiębiorczości : studia polsko francuskie
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Innowacyjność przedsiębiorstw, Polityka regionalna, Rozwój zrównoważony
Local development, Enterprise innovation, Regional policy, Sustainable development
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule "Lokalne systemy produkcyjne i innowacyjne środowiska przedsiębiorczości w świetle nowych koncepcji rozwoju lokalnego i regionalnego" podjęto temat nowego podejścia do problemów związanych z rozwojem, które wykształciło się w latach 80. XX wieku. Zjawiska takie jak: decentralizacja, liberalizacja polityki gospodarczej, rewolucja technologiczna i globalizacja gospodarki wpłynęły na zmianę polityki gospodarczej państw zachodnich. W nowej koncepcji polityki regionalnej najważniejsze stają się lokalny potencjał i przedsiębiorczość oraz zasoby oferowane przez region. Szczególną uwagę przywiązuje się do małych i średnich przedsiębiorstw ze względu na ich silne więzi z lokalnym środowiskiem i innowacyjność.

In the 80's of the twentieth century in Western Europe appeared attempts of a new approach to the problems of development, to provide an alternative to previous conceptions typical of the era of mass production and Fordist industrial paradigm. The deep crisis of the mid 70's and the accompanying dramatic changes (technical-production, institutional and social) have contributed to the search for a new mode of production known as post-Fordism. The simultaneously occurring phenomena such as common decentralization tendencies, liberalization of the economic policy, technological revolution and globalization of the economy were decisive factors for the change of the economic policy of Western countries. In a new conception of regional policy especially the business environment and the local potential and resources become a subject of influence. Particular attention is given to small and medium enterprises because of their stronger links with local environment and their activity as innovation centers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Benko G., Les théories du développement local, "Problemes économiques", no 2440, octobre 1995.
  2. Courlet C, Pecqueur B., Systèmes locaux d'entreprises et externalités ; un essai de typologie, "Revue d'Economie Régionale et Urbaine" 1991, vol. 4, no 3.
  3. Godlow-Legiedz J., Doktryna spoleczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka (Doctrine socio-économique de Friedrich von Hayek), PWN, Varsovie 1992.
  4. Hockuba Z., Chemin vers on ordre spontané, l'Édition Scientifique PWN, Varsovie 1995.
  5. Maillât D., Comportements spatiaux et milieux innovateurs, [dans :] Encyclopédie d'économie spatiale, Económica, Paris 1994.
  6. Réseaux d'innovations et innovateurs: un pari pour le développement régional, D. Maillât, M. Quévit, L. Senn (réd.), Editions EDES, Neuchâtel 1993.
  7. Meyer-Stamer J., Konkurencyjność cenowa (Concurrence de prix), "Gospodarka Narodowa" ["Economie Nationale"] 1996, no 3.
  8. Saliez A., Réseaux d'entreprises, [dans :] Encyclopédie d'économie spatiale, Económica, Paris 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
fre
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu