BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Peyroux Catherine (Université Montpellier III - Paul Valery, France)
Tytuł
Proces innowacji i zarządzanie zasobami technologicznymi w endogenicznym rozwoju gospodarczym
The Process of Innovation and Technology Resources Management in the Endogenous Economic Development
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 275, s. 129-148, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Terytorialny wymiar procesów innowacji i przedsiębiorczości : studia polsko francuskie
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Procesy innowacyjne, Innowacje, Rozwój technologiczny
Economic development, Innovation processes, Innovations, Technological development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Innowacja nabiera w coraz większym stopniu znaczenia zmiennej strategicznej dla przedsiębiorstwa. Od lat 70. zwiększyło się znacznie zainteresowanie tym tematem, co zaowocowało w latach 80. wydaniem licznych publikacji praktyków i teoretyków francuskich. Podejście do technologii i innowacji stopniowo ewoluowało w kierunku powstania zintegrowanej i szerszej koncepcji zarządzania zasobami i kompetencjami. Koncepcja ta, w której coraz większy nacisk kładzie się na endogeniczne zarządzanie innowacją, koresponduje z rozwojem ostatnich teorii wzrostu, szczególnie teorii wzrostu endogenicznego. Zarówno w ekonomii, jak i w zarządzaniu innowacja plasuje się w centrum dynamiki wzrostu, która prowadzi do jej uprzywilejowania w praktyce zarządzania. Innowacja postrzegana jest jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw i warunek powodzenia w gospodarce zglobalizowanej. (fragment tekstu)

In a globalized economy, innovation is perceived as one of the basic factors of competitiveness. Innovation plays a main role in the growth and job creation process. In small firms it is difficult, however, to start the processes of creating innovation and of innovation management. As a result, public authorities began to be interested in supporting the development of innovation and the creation of the innovative enterprises. Discussion about the problem of innovation management has begun. This raises the questions: what process should be started in the company to create innovation, which is a source of competitiveness, what kind of support policy should be adopted by the authorities? In order to answer these questions the article presents a description of the innovation management process (Chapter 2), the problems of innovation management as well as the problems of the companies' executives and of those responsible for the organizations interested in innovation and technology transfer (Chapter 3). Proces innowacji i zarządzanie zasobami technologicznymi. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Duché G., Le système productif local de Lodz et sa région. Un milieu entrepreneurial peu coor-doné, Colloque Milieu entrepreneurial, innovation et développement territorial, Lodz 1996.
 2. Duché G., Pourquoi et comment créer à Lodz un milieu entrepreneurial innovant?, Conférence internationale: "L'organisation de développement territorial dans les pays en transition", Grenoble 1997.
 3. Duché G., Pourquoi et comment créer à Lodz un milieu entrepreneurial innovant?, Conférence internationale: "L'organisation ements et perspectives", Vuibert, Tours 1998.
 4. Duché G., Peyroux C, Transformation et développement des entreprises en Pologne: opportunités et limites de la structuration de réseaux organisationnels. Application au milieu entrepreneurial de la région de Lodz, communication à la 4° conférence internationale du réseau PGV, Bratislava, mai 1998.
 5. François J. P., Les compétences pour innover, "Etude du SESSI", janvier 1998, no 85, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.
 6. GEST, Grappes technologiques. Les nouvelles stratégies entreprises, McGraw-Hill, Columbus (OH) 1986.
 7. Jewtuchowicz A., Taverne D., Conditions institutionnelles du développement territorial dans le processus de transformation économique, Cahiers d'Economie Appliquée aux Sciences Humaines (CEASH), no 18, Université Paul Valéry, Montpellier 1999.
 8. Julien P. A., Pour de PME de classe mondiale: Recours à de nouvelles technologies, Éditions Transcontinentales, Québec 1994.
 9. Lorenzi J. H., J. Bourlès, Le choc du progrès technoque, Económica, Paris 1995.
 10. Lorino P., Comptes et récits de 1s perfomance. Essai sur le pilotage de l'entreprise, Editions Organisation, Paris 1995.
 11. Matusiak K., Small technology-based firm on the polish market, Uniwersytet Lódzki, Lódz 1998.
 12. Mintzberg H., Grandeur et Décadence de la planification stratégique, Dunod, Paris 1994.
 13. Morin J., L'excellence technologique, Public Union Editions, Paris 1985.
 14. Romelaer P., Innovation, performances et organisation, "Revue Française de Gestion", mars-avril-mai 1998, vol. 118, no 1.
 15. Rumelt R., Schendel D., Tee ce D., Stratégie Management and Economies, "Stratégie Management Journal" 1991, no 12.
 16. Schumpeter J., La théorie de l'évolution économique, recherches sur le profit, l'intérêt et le cycle da la conjoncture, [b.n.w.], Paris 1911.
 17. Smallbone D., Piasecki B., Rogut A., Venesaar V, Rumpis L., Budreikate D., The survival, growth and support needs of manufacturing SMEs in Poland and the Baltic States, Final raport, PHARE ACE Program, 1996.
 18. Tarondeau J., La gestion par les processus, "Cahiers Français" 1998, no 287.
 19. Tarondeau J., Wright R. W., La transversalité dans les organisations ou le contrôle par les processus, "Revue Française de Gestion", juin-juillet-août 1995, no 104.
 20. Tywoniak S. A., Le modèle des ressources et des compétences: un nouveau paradigme pour le Management stratégique?, [w:] H. Laroche, J. P. Nioche (réd.), Repenser la stratégie. Fondements et perspectives, Vuibert, 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu