BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maślak Elżbieta (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, doktorant)
Tytuł
Paradygmat ekonomii ewolucyjnej
The paradigm of evolutionary economics
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2000, nr 1-2, s. 2-16, bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ewolucyjna w ekonomii, Teoria ekonomii, Ekonomia neoklasyczna
Evolutionary theory in economics, Economic theory, Neoclassical economy
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę syntetycznej prezentacji warsztatu badawczego, głównych założeń oraz koncepcji ekonomii ewolucyjnej, dziedziny młodej, lecz cieszącej się sporym zainteresowaniem ekonomistów teoretyków. Intencją autorki jest przybliżenie czytelnikowi tego wciąż, mało obecnego w krajowej literaturze nurtu, wskazanie możliwości jego zastosowań oraz perspektyw jakie otwiera on dla badań procesów transformacji ustrojowej. Osobną kwestią jest zbadanie tej teorii pod kątem jej relacji względem ekonomii neoklasycznej. Ograniczenia spowodowane rozmiarami artykułu i duża rozpiętość problematyki zmuszają do zasygnalizowania jedynie pewnych kwestii oraz pominięcia innych, drobniejszych. (fragment tekstu)(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abenarthy W.J., Utterback J. (1975), A Dynamic Model of Process and Product Innovation. "Omega", vol. 3(6).
 2. Alchian A.A. (1950) Uncertainiy, Evolution, and Economic Theory. "The Journal of Political Economy". vol. 48(3)
 3. Bertalanffy L. von (1984), Ogólna teoria systemów, Warszawa, PWN.
 4. Boulding K.E. (1981). Evolutionary Economics, London, Sage
 5. Combs R. (1988), Technological Opportunities and Industrial Organization, w: Technical Change and Economic Theory, red. G. Dosi, C. Freeman, R. Nekon, G. Silverberg, L. Soete. London.Pinter Publishers.
 6. Darwin C. (1901), Tie Descent of Man. London. John Murray
 7. David PA. (1985), Clio and the Economics of QWERTY, "American Economic Review", vol 1502.
 8. Dosi G. (1988). The Nature of the innovative Process, w: Technical Change and Economic Theory red. G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, L. Soete, London. Pinter Publishers.
 9. Dosi G. Kaniowski Y. (1994), Te Method of Generalized Um Schemesin the Analysis of Technological and Economic Dynamics, w: The Economics of Growth and Technical Change, red. G. Silverberg. L. Socie, Aldershot, Edward Elgar
 10. Dosi G., Malerba F, Orsenigo L. (1994), Evolutionary Regimes And industrial dynamics w: evolutionary and Neo-Schumpeterian Approaches to Economics red. L Magnusson, Kluwer Academic Publishers.
 11. Elster J. (1982), Maxsim, Functionalism, and Game Theory. The Case for Methodological Individualism, "Theory and Society", nr 4,
 12. Enke S. (1951). On Maximizing Profits, "The American Economic Review", vol. 41(4).
 13. Evolutionary Economics (1988). red. H. Hanusch, New York, Cambridge University Press.
 14. Friedman M. (1959), Essays in Positive Economics, Chicago, University of Chicago Press.
 15. Gont M.. Klepper S. (1982), Time Paths in the Diffusion of Product Innovations, "The Economic Journal" vol. 92367).
 16. Gorynia M. (1998), Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Poznań, Akademia Ekonomiczna.
 17. Hall R.L, Hitch C.J. (1952), Price Theory and Business Behaviour, w: Oxford Studies in the Price Mehanism, red. T. Wilson, PW.S. Andrews, London, Oxford University Press (reprint z: Oxford Economic Papers, nr 2
 18. Herbert Spencer: Stracture, Function and Evolution (1971), red. S. Andreski, London, Michseph.
 19. Hodgson G.M. (1994). Economics and Evolution. Cambridge, Polity Press
 20. Hodgson G.M. (1989), Economics and Institutions, Cambridge Oxford, Polity Press and Basil Blackwell
 21. Kaldor N. (1978). Furtlher Essays on Economic Theory. London, Duckworth.
 22. Kamien M.L, Schwartz N.L. (1982), Marker Structure and Innovation, Cambridge, Cambridge University Press,
 23. Kwaśnicki W. (1996), Ekonomia ewolucyjna - alternatywne spojrzenie na proces rozwoju gospodarczego. "Gospodarka Narodowa" nr 10 i 11
 24. Kwaśnicki W. (1994), Knowledge, Innovation, and Economy. An Evolutionary Esplanation. Wrosław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskie,
 25. Mansfield E. (1969), Indusirial Research and Technological innovation, London, Longmans, Green and Co.
 26. Myrdal G. (1963). Economic Theory and Underdeveloped Regions, London, Methuen.
 27. Nagel E. (1970). Struktura nauki, Warszawa, PWN.
 28. Nelson R.R. (1991). The Theory of the Firm Revisited, w: The Nature of the Firm. red. O.E. Williamson, S.G. Winter, Oxford, Oxford University Press.
 29. Nelson R.R. (1987), Understanding and Technical Change as an Evolutionary Process, Amsterdam. Elsevier
 30. Nelson R.R., Winter $.G. (1982), Ax Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge Mass. The Belknap Press of Harvard University Press.
 31. North D.C. (1992), Institutions and Economic Theory. "The American Economist", No. |
 32. North D.C. (1994), Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge. Cambridge University Press.
 33. Scherer E.M. (1967), Marker Structure and the Employment of Scientists and Engineers, "The American Economic Review", vol. 57(3).
 34. Scherer E.M., Ross D. (1990), Iadustriał Market Stricture und Economic Rarformance, Boston, Houghton Miflin. 20! ed.
 35. Schumpeter J.A. (1950/1942). Capitalism, Socialism and Democracy, 36! ed, New York. Harpei and Row.
 36. Schumpeter J.A. (1961/1912), The Theory of Economic Development. New York, Oxford University Press
 37. Simon H.A. (1957/1945), Administrative Behavior, 233 ed., New York, Free Press, Technical Change and Economic Theory (1988), red. G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Sihberg, L. Socte, London, Pinter Publishers.
 38. The Economics of Growth and Technical Change (1994), red. G. Silverberg, L. Soete, Akdershot Edward Elgar Publishing.
 39. The Elgar Companion 10 Institutional and Evolutionary Economics (1994), red. G.M. Hodgson. W.J. Samuels, M.R. Tool. Aldershot, Edward Elgar Publishing.
 40. The Nature of the Firm . Origins, Evolution and Developnient(1991), red. O.E. Williamson, 8.6. Winter, New York, Oxford University Press.
 41. Veblen T. (1919), The Place of Science in Modem Civilisation and Other Essays, New York, B.W. Hutebsch.
 42. Vromen J.J. (1995). Economic Evolution, London, Routledge.
 43. Walsh V. (1984), mention and Innovation in the Chemical Industry: Demand pull or Diseosery push?, "Research Policy, vol. 1344).
 44. Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Warszawa. PWN.
 45. Williamson O.E. (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, New York Free Press
 46. Winter S.G. (1984), Schiumpeterian Competitionin Alteniative Technological Regimes. "Journal of Economic Behavior and Organization", vol. 5(3-4).
 47. Young H.P (19953), Tile Evolution of Conventions, "Econometrica", vol. 61(1).
 48. Young H.P. (1996), The Economies of Coemptions, "Journal of Economic Perspectives", vol. 10(2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu