BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalik Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wspomaganie wybranych procesów zarządzania wiedzą przez regułowe systemy ekspertowe
Support of Selected Knowledge Management Processes by Means of Rule-Based Expert Systems
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2013, z. 53, nr 1148, s. 131-142, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Gromadzenie wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Systemy ekspertowe
Knowledge acquisition, Knowledge management, Expert systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia wybrane procesy zarządzania wiedzą w organizacjach i możliwość wspomagania ich przez regułowe systemy ekspertowe. Przedstawiono przykłady zastosowań tych systemów w omawianych dziedzinach. Jednym z nich jest autorski system PC-Shell, będący częścią pakietu sztucznej inteligencji SPHINX. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the possibility of supporting selected processes of knowledge management using rule-based expert systems technology. The selected processes are: knowledge acquisition, codification, transfer, retention and sharing knowledge. Some basic information about expert systems and knowledge representation using rules was also added. The thesis of possibility of knowledge management support by means of expert systems was justified by showing some successful applications in that domain. Additionally, some systems: PC-Shell, Sphinx and Aitech DSS, designed and implemented by author, were also mentioned. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beckman T.J.: The Current State of Knowledge Management, [in:] Liebowitz J. (ed.): Knowledge Management Handbook, CRC Press, London 1999.
 2. Fathi M., Holland A.: Modelling Uncertainties in Advanced Knowledge Management, [in:] Fred A. et al. (eds.): Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Communications in Computer Science. Springer-Verlag, Berlin 2011.
 3. Gołuchowski J.: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Prace Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2007.
 4. Huntington D.: Knowledge-Based Systems: A Look at Rule-Based Systems, [in:] Liebowitz J. (ed.): Knowledge Management Handbook, CRC Press, London 1999.
 5. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2006.
 6. Kwiatkowska M., Michalik K.: Evaluation of Efficacy of Continuous Positive Airway Pressure Treatment Using Telehealth and Fuzzy-Logic Based Approach. [w:] Gołuchowskiego J. i Frączkiewicz-Wronki A. (red.): Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym'08, Prace Naukowe UE, Katowice 2008.
 7. Liebowitz J.: Knowledge Management: Learning from Knowledge Engineering. CRC Press, London 2001.
 8. Ligęza A.: Logical Foundations for Rule-Based Systems, Springer-Verlag, Berlin 2006.
 9. Marcinek T.: Wskaźniki z rękawa. Computerworld, 20/576, 19 maja 2003.
 10. Michalik K.: Reguły biznesowe w zarządzaniu wiedzą, [w:] Gołuchowski J., Frączkiewicz-Wronka A. (red.): Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym'11, Prace Naukowe UE, Katowice 2011.
 11. Michalik K.: PC-Shell/SPHINX jako narzędzie tworzenia systemów ekspertowych, [w:] Gołuchowski J., Filipczyk B. (red.): Systemy ekspertowe - wczoraj, dziś i jutro; Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010.
 12. Michalik K.: Wpływ inżynierii wiedzy na wspomaganie zarządzania wiedzą w organizacji. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, zeszyt 24/2012, SGH, Warszawa 2012.
 13. Michalik K.: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe w zarządzaniu wiedza i wspomaganiu decyzji ekonomicznych. Zarządzanie i finanse, rok 10, nr 1, część 3, marzec 2012.
 14. Michalik K., Kwiatkowska M.: Business Decision Support Using Hybrid Expert System. Business Informatics, 21, 2011, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2011.
 15. Michalik K., Kwiatkowska M., Kielan K.: Application of Knowledge-Engineering Methods in Medical Knowledge Management, [in:] Fuzziness and Medicine: Philosophical Reflections and Application Systems in Health Care, Seizing, Tabacchi (eds.), Springer-Verlag, Berlin, in printing (2013).
 16. Mikuła B.: W kierunku organizacji inteligentnych. Antykwa, Kraków 2001.
 17. Nalepa G.J.: Semantic Knowledge Engineering; A Rule-Based Approach. AGH, Kraków 2011.
 18. Probst G. et al.: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 19. Sergot M.J. et al.: Knowledge Networking: Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999.
 20. Skyrme D.J.: Knowledge Networking: Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999.
 21. Van der Spek R., Spijkervet A.: Knowledge Management: Dealing Intelligently with Knowledge, [in:] Liebowitz J. (ed.): Knowledge Management and its Integrative Elements, CRC Press, London 1999.
 22. Swan J. et al.: Knowledge Management - the Next Fad to Forget People. [In:] Proc. of the 7th European Conf. on Information Systems, Copenhagen 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu