BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzyb Artur
Tytuł
Strategia marki w budowaniu tożsamości miasta
Brand Strategy in Building a City's Identity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (23), 2013, nr 96, s. 173-181, tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Tożsamość miasta, Strategia marki, Budowanie lojalności klienta
Identity of the city, Brand strategy, Cultivation customer loyalty
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tożsamość marki miejsca to inaczej jego kluczowy wizerunek, który może być jasno komunikowany na zewnątrz. Prowadzi on do zbudowania kapitału wyrażonego nie tylko w postaci lojalnej postawy konsumentów, ale również premii cenowej za towary pochodzące z danego regionu czy miasta. Zarówno tożsamość, jaki i kapitał marki są ściśle powiązane z pojęciem wizerunku, którego istotność sprowadza się do krótkiego stwierdzenia, że tak jak miejsca mogą się zmieniać błyskawicznie, tak wyobrażenie o nich może nie ulegać transformacji przez lata, a nawet dekady. Model oparty jest o trzy zasadnicze poziomy, w ramach których realizowane są poszczególne zadania, często powiązane ze sobą, i które systematyzują cały proces. Etapy zostały określone jako: diagnostyczny, poszukiwawczy i strategiczny. (abstrakt oryginalny)

The identity of the brand of a place is its key image which can be clearly communicated outside. It leads to creating a capital, expressed not only by the loyalty of consumers, but also price bonus for goods originating from the region or city. Both the identity and the brand capital are closely related to the concept of the image, whose significance can be reduced to a short statement that places can transform rapidly, but the opinion about them may not be changed for years, and even decades. The described model is based on three basic levels in which specific tasks are carried out, often related to each other, and systematizing the process. The stages are defined as: diagnostic, exploration, and strategic.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
  2. Pleszczyński A., Bojarzy międzyrzeccy. Studium etnograficzne, Warszawa 1892.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu