BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Modele polityki inwestycyjnej gmin i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości
Models of the Investment Policy of the Municipalitles and Their Impact on Enterprise Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 283-293, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Polityka inwestycyjna, Gmina
Entrepreneurship, Investment policy, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie polityki inwestycyjnej, charakterystyka jej instrumentarium w aspekcie możliwości oddziaływania na lokalnych przedsiębiorców oraz zaproponowanie modeli polityki inwestycyjnej możliwych do reali- zacji na szczeblu lokalnym.(tekst z oryginału)

The article aims the problem of investment policy at self-government tier. The main concept of the article is to consider possible models of investment policy of municipali- ties. The main tools supporting investment policy have been presented in the light of their impact on development of entrepreneurship al local level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K.,Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
  2. Broszkiewicz M.,Polityka inwestycyjna, w:Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  3. Brzozowska K.,Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. Cele, uwarunkowania,efekty, CeDeWu, Warszawa 2010.
  4. Goleń M.J.,Polityka inwestycyjna gmin polskich, rozprawa doktorska, SGH, Warszawa 2008.
  5. Infrastructure to 2030.Mapping policy for electricity, water and transport, Vol. II, OECD 2007, www.oecd.org, dostęp 15.09.2011
  6. Jastrzębska M.,Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
  7. Kienzle E.C.,Study Guide and Readings for Stiglitz's Economics of the Public Sector, second edit., Norton & Company, New York 1989.
  8. Polityka ekonomiczna, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1994.
  9. Sztando A.,Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 7-8.
  10. Zieliński E.,Samorząd terytorialny w Polsce, Elipsa, Warszawa 20
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu