BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prusaczyk Patrycja (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w spółkach typu spin
Knowledge Management in Spin Partnerships
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2013, nr 4, s. 3-10, bibliogr. 19 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Komercjalizacja, Konkurencyjność, Przedsiębiorczość
Knowledge management, Commercialization, Competitiveness, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka związana z funkcjonowaniem przedsiębiorstw typu "spin" stała się niezmiernie ważna, wraz z nasilaniem się skutków kryzysu gospodarczego. Tym samym, celem niniejszego opracowania, a jednocześnie elementem badań prowadzonych przez Autorkę jest analiza znaczenia zarządzania wiedzą w tworzeniu i powiększaniu kapitału intelektualnego organizacji typu spin;. Konstrukcja niniejszego opracowania została podporządkowana tezie, że pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce rynkowej jest ściśle związana z zachowaniami polskich menedżerów umiejętnie zarządzających wiedzą, którzy w odpowiedni sposób dokonują transferu technologii wraz z transferem know-how ukrytego w głowach badaczy. (abstrakt oryginalny)

The issue connected with functioning of the so called "spin" Corporation became highly important, together with the escalation of the results of economic crisis. The same, the target of this study, and equally the element of the research carried out by the author is the analysis of the importance of the knowledge management in creating and extending the brain capital of the spin organization. The construction of this study has been complied with the thesis that the competitive position of the corporation in contemporary market economy is strictly connected with with the behavior of Polish managers administering the knowledge skillfully, who do the transfer of technology in appropriate way with the transfer know-how hidden in the heads of scientists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Caputa W., Szwajca D., Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2010
 2. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003
 3. Gabryś A.(red), Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków UE, Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa 2008
 4. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem Intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002
 5. Kotarba W., Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, PWE, Warszawa 2006
 6. Kossanowski J., Poradnik. Firmy typu "Spin-off" i "Spin-out" jako sposób komercjalizacji dóbr intelektualnych, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Kielce 2009
 7. Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004
 8. Kwiatkowski S., Kamiński M., Knowledge cafe for Intellectual Entrepreneurship Wiedza, Przedsiębiorczość, Bogactwo, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2006
 9. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa 2000
 10. Low J., Kalafut P.C., Niematerialne wartości firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004
 11. Otoliński E., Istota i kreowanie przedsiębiorczości "Przegląd Organizacji" nr 9, 1996
 12. Przybytniowski, J.W., 2007, Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), Rozprawy Ubezpieczeniowe Nr 1(2) Warszawa
 13. Przybytniowski, J.W., 2011, Jakość usług a wybór kanału świadczenia usług ubezpieczeniowych, Antczak St., Demjaniuk R., (red.) [w:] Marketingowe i logistyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce
 14. Sanchez R., Heene A., Thomas H., Dynamics of Competence-Based Competition. Theory and Practice in the New Strategic Management, Pergamon, Elsevier Science Ltd., Oxford 1996
 15. Stewart T.A., Intellectual Capital: The Wealth of New Organization, Nicholas Brealey Publishing Ltd., London 1997
 16. Tomtas-Anders A.(red ), ABC Przedsiębiorczości Akademickiej, Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio, Poznań 2009
 17. Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008
 18. http://microbiolab.pl/zespol,31.html
 19. http://www.biospekt.pl/firma
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu