BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orfin Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ złożoności produktu turystycznego- obszar na kształtowanie jego wizerunku
Influence of the Complexity of the Tourist'Product -Area for the image Creating
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 3(19), s. 113-123
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Turystyka, Produkt
Tourist product, Tourism, Product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie silnej konkurencji i niezwykłej kreatywności w budowaniu wizerunku produktów turystycznych ogromnym wyzwaniem jest stworzenie koncepcji wyjątkowej. W zakresie promocji produktów istnieje wiele metod, form czy narzędzi marketingowych, które są kluczowe w walce konkurencyjnej. Jednym z wielu wymienionych wariantów jest kreowanie wizerunku obszaru, który pozostaje wciąż tematem skomplikowanym ze względu na złożoność i różnorodność obszaru jako produktu turystycznego. W niniejszym opracowaniu dokonano charakterystyki obszaru - produktu turystycznego zdeterminowanego przestrzennie w kontekście kreowania wizerunku.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to analyse influence of the complexity of tourist' product (area) for the image creating. The author focused on area image creating and strong conditions of market competition. A strong, positive image of area is a main way of acquiring the tourists' attention. The acceptance of the image allows getting the loyalty of present tourists and interesting the potential group of them.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ph.KOtler,Marketing. Analiza, planowanie,wdrażanie i kontrola,Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s.400
 2. S.Bosiacki,J. Sikora, POdstawy marketingu w turystyce i rekreacji , Wydawnictwo AWF w Poznaniu, Poznań 1999, s.54
 3. J. Kaczmarek, A> Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, POlskie Wydawnictwo Ekonomiczne , Warszawa 2005, s.73
 4. J.Czerwiński, Podstawy turystyki,Stowarzyszenie na Rzecz Rozowju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowejim. Witelona e Legnicy, Legnica 2007, s.11
 5. Kompendium wiedzy o turystyce , red. G.Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s.25
 6. J.Kaczmarek, A.Stasiak, B.Włodarczyk, Produkt...,s.74
 7. A.Stanowiska-Traczyk, Ocena kształtowania wizerunku miasta wojewódźtwa warmińsko-mazurskiego,"Marketing i Rynek"2010, nr 9,s.29
 8. J.Kaczmarek,A.Stasiak,B.Włodarczyk,Produkt...,s.110
 9. T.Sztucki,Promocja.Sztuka pozyskiwania nabywców,Placet.Warszawa 1997,s.153
 10. M.Korczyńska,Marka miasta,"Marketing i Rynek"2006, nr 12,s.3
 11. M.Florek, Możliwości zastosowania narzędzi marketingu w gminie ( w kontekście wyników badań w gminach regionu wielkopolskiego), Zeszyty Naukowe "Obszary i możliwości wykorzystania marketingu"nr 34, red. H.Szulce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s.163
 12. M.Lalli,W.Ploter,Corporate Identity fur Stadte,"Marketing ZFP"1991,za:A.Szromnik, Marketing terytorialny.Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters KLiwer Business, Kraków 2007, s.131
 13. PH.KOtler, Marketing,Dom Wydawniczy REBIS, POznań 2005, s. 627-628
 14. R.Davidson,R. Maitland,Tourism Destinations, Hodder&Stoughton, London 1997, s.21-22, za: M.Zdon-KOrzeniowska, Jak kształtować regionalne produkty turystyczne?Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s.72-73
 15. J.Tkaczyk,J.Rachwalska, Wszystko jest obrazem...Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek"1997, nr 5,s.5-6
 16. PH.KOtler,D.H Haider,I.Rein, Marketing Places -Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, New York 1993, s.97, za:M.Zdon-Korzeniowska, Jak kształtować...,s.74
 17. B.Marciszewska,Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku ,w: Potencjał turytyczny.zagadnienia przestrzenne , red.M. Meyer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010,s.19
 18. J.Olszewska, Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy,"Marketing i Rynek "2000, nr 11,s.13, za: M.Zdon-Korzeniowska, Jak kształtowac...,s.74
 19. A.Panasiuk, Marka turystyczna .Założenia metodyczne,w:Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s.123
 20. http://www.szczecin.pl/Strategia/_pl/uchwalone/polityka_promocji.pdf,listopad 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu