BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawińska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński), Sidorkiewicz Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza oferty "Biznesowo-Zdrowotnej"w hotelach województwa zachodniopomorskiego
An Analysis of Business-Medical Offers of Hotels in Zachodniopomorskie Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 3(19), s. 152-166, rys.,tab.
Słowa kluczowe
Województwo, Usługi hotelowe, Turystyka biznesowa, Turystyka zdrowotna
Voivodship, Hotel services, Business tourism, Health tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnąca konkurencja, coraz wyższe wymagania klientów oraz konieczność poszukiwania niwelujących skutki sezonowości sprawiają, że obiekty hotelarskie, w celu przetrwania na współczesnym rynku turystycznym, zmuszone są do poszukiwania nowych sposobów uzyskania przewagi konkurencyjnej. Hotelarze starają się więc na tyle rozszerzyć i uatrakcyjnić swoją ofertę, aby to właśnie ona wyróżniała się na tle innych i została wybrana w procesie transakcji handlowej. Podstawowym celem opracowania jest dokonanie analizy oferty "biznesowo-zdrowotnej" hoteli województwa zachodniopomorskiego. Artykuł podzielono na dwie części, z których pierwsza ma charakter teoretyczny - przedstawiono w niej główne aspekty dotyczące turystyki biznesowej i zdrowotnej oraz tworzonego na podstawie obu form turystyki produktu "biznesowo-zdrowotnego". Część druga ma charakter aplikacyjny i w jej ramach zaprezentowano analizę hoteli funkcjonujących w województwie zachodniopomorskim pod katem ich oferty adresowanej dla turystów biznesowych. W artykule przyjęto założenie, że w badanym województwie największe perspektywy rozwoju produktu turystyki biznesowej w oparciu o usługi zdrowotne posiadają obiekty hotelarskie prowadzące działalność na obszarze miejscowości uzdrowiskowych. Należy jednak pamiętać, że zwiększanie konkurencyjności obiektów hotelarskich poprzez dodawanie usług prozdrowotnych dotyczy nie tylko hoteli funkcjonujących w miejscowości uzdrowiskowych, ale i innych.(fragment tekstu)

The aim of this article is to analyze offers of hotels in zachodniopomorskie province with regard to business-medical tourism. The article is divided into two parts. The first part introduces theories and main concepts of business and medical tourism. Further, the author discusses emerging business-medical tourism as a direct result of overlapping areas in business and medical tourism. In the second part of the article focus is placed on applications of introduced theories. The author presents an analysis of offers addressed to business travelers advertised by hotels in zachodniopomorskie province.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G.Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa-Poznań 2002,s.31
 2. K.Celuch,Definicje i interpretacje pojęć, w: Turystyka biznesowa. Produkt i promocja (Wybór wykładów i referatów zaprezentowanych podczas cyklu szkoleniowego " Europejska Akademia Organizatorów i Planistów Konferencji" w latach 2004-2005, właściciel majątkowy praw autorskich - Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Stowarzyszenie "Konferencje i Kongresy w Polsce", Warszawa 2005,publikacja w formie CD
 3. T. Łobożewicz, G. Bińczyk G., Podstawy turystyki, Wyższa szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001,s.181
 4. Nowy Incentive w Polsce, red. A. Świątecki, Wydawnictwo ELEKT Business Service & Travel, Warszawa 2005, s.51
 5. Badanie pilotażowe rynku turystyki biznesowej (MICE) (województwo wielkopolskie).Metodologia oraz raport z badania, opracowanie zespołu Instytutu Rynku Hotelarskiego pod kierunkiem T. Godlewskiego, praca wykonana na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, Warszawa 2008,s.6
 6. Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego , red. B. Meyer, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s.50
 7. R. Davidson, Nowe trendy w turystyce konferencyjnej i kongresowej w świecie, w: Turystyka biznesowa...,publikacja w formie CD
 8. W.W Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , Warszawa 2000,s.36
 9. M.Januszewska, Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystki w Polsce, w: Markowe produkty turystyczne , red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Niechorze 2004,s.219
 10. A.Hadzik, Turystyka uzdrowiskowa na świecie na wybranych przykładach, w:Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, red. J. Wyrzykowski, Uniwersytet Wrocławski , Wrocław 2007, s.154
 11. L. Sadkowski, Co to jest ośrodek SPA?,"Hotelarz"2006, nr 3,s.38
 12. L. Sadkowski, P. Lutycki, Zanim zapłacisz za SPA,"Hotelarz"2006, nr 3,s.36
 13. Ekonomiczne podstawy turystyki , red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s.154
 14. M.Sidorkiewicz, Kreowanie produktu turystyki biznesowej w Polsce , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu szczecińskiego nr 439,"Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 6, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , Szczecin 2006,s.279-280
 15. A. Lewandowska (Sawińska), M. Sidorkiewicz, Helath Services as an Element of Business Tourism Produkt in Hotels, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lwowskiego im. Ivana Franko nr 24 "Geography and Tourism: European Experience", Uniwersytet Lwowski im. Ivana Franko,Lwów 2008,s.324
 16. http://www.spabaltica.pl/,08.09.2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu