BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarz-Kocik Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Personel jako jedno ze źródeł ryzyka w przedsiębiorstwie hotelarskim
Personnel as One of the Sources of Risk in Hospitality Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 1(17), s. 57-63
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie ryzykiem
Hotel industry, Enterprises, Risk management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Narastająca niepewność warunków funkcjonowania wymusza potrzebę zgłębienia ryzyka w procesie zarządzania hotelem, co wymaga systematycznej analizy potencjału przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu identyfikacji źródeł ryzyka. Mogą one tkwić wewnątrz przedsiębiorstwa i na zewnątrz. Szczególnie silny jest wpływ sytuacji ekonomicznej, obejmującej m.in. tę na rynku pracy. Wynika to z powiązań przedsiębiorstwa hotelarskiego z otoczeniem, i to zarówno "na wejściu" (rekrutacja i dobór), jak i "na wyjściu" (zwolnienia). Ryzyko personalne to funkcja prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnego zdarzenia na skutek podjętych decyzji personalnych (subiektywnych i wymuszonych warunkami) oraz skali negatywnych skutków owego zdarzenia dla prawidłowego funkcjonowania organizacji. Można wyróżnić następujące rodzaje ryzyka personalnego w hotelarstwie: rekrutacyjne, selekcyjne, inwestowania w rozwój pracowników, motywacyjne, wystąpienia patologicznych zachowań, derekrutacyjne (zwalniania). Zarządzanie ryzykiem personalnym jest procesem określania, pomiaru oraz controllingu ryzyka personalnego, umożliwiającym jego ograniczenie i/lub zabezpieczenie się przed jego implikacjami (minimalizowanie negatywnych skutków podejmowanych działań personalnych oraz maksymalizowanie pozytywnych rezultatów zdarzeń niepomyślnych) celem zapewnienia warunków realizacji polityki personalnej. Niestety, nie ma metod całkowicie wykluczających ryzyko personalne. Wskazane jest jednak podjęcie próby zarządzania nim, aby oddalić perspektywę niepowodzenia/straty, a przybliżyć perspektywę sukcesu/zysku.(abstrakt oryginalny)

Human resources management contains a considerable and unavoidable risk po-tential. By taking this risk, however, the company may increase its chance not only for survival but for a steady development and human resources enhancement as well. The paper presents and characterizes the main sources of risk in the human re-sources management in the hospitality sector. The considerations are theoretical. The article is the result of literature studies and analysis of available secondary data.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Rutka, M. Czerska, Ryzyko ewaluacyjne w zarządzaniu personelem w badanych urzędach miasta, in: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, ed. A. Stabryła, Tom 2, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, p. 201.
  2. G. Broniewska, Koszty społeczne w rachunku kosztów jakości, "Problemy Jakości" 1998, No. 6, p. 23.
  3. A. Konieczna-Domańska, Gospodarka turystyczna. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Kanon, Warszawa 2007, p. 63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu