BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mańkowski Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Tendencje rozwojowe północnoamerykańskiego rynku turystyki morskiej Wybrane aspekty
Growth Trends of the North American Sea Tourism Market Selected Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 1(17), s. 147-157, rys., tab.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Turystyka, Ruch turystyczny, Turystyka międzynarodowa, Turystyka morska
Tourism, Tourist movement, International tourism, Maritime tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka morska, definiowana na potrzeby niniejszego artykułu jako podróże morskie od portu do portu odbywane na pokładach pełnomorskich statków pasażerskich (tzw.cruiserów), jest współcześnie jednym z najszybciej rozwijających się segmentów światowej turystyki. Wśród najważniejszych obszarów koncentracji morskiego ruchu turystycznego na świecie szczególną rolę odgrywa natomiast rynek północnoamerykański, którego udział w ogóle podróżnych korzystających z tej formy spędzania czasu w 2009 roku wyniósł aż 43%. Celem niniejszego artykułu jest zatem szczegółowa charakterystyka regionu północnoamerykańskiego i jego poszczególnych subregionów jako atrakcyjnego obszaru uprawiania turystyki morskiej.(abstrakt oryginalny)

Sea tourism, defined for the purpose of this article as sea voyages from port to port aboard seagoing passenger ships (the so-called cruisers), is presently one of the most rapidly growing segments of the world tourism. Among the major areas of concentra-tion of sea tourism in the world and the special role played by the North American mar-ket, whose share in the total passengers using this form of spending time in 2009 was as high as 43%. The aim of this article is, thus, to present a detailed characteristics of the region and its particular subregions as an attractive area of performing sea tourism ac-tivities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ShipPax Market:10 Statistics. Shippax Information, Halmstad 2010, p. 55; ShipPax Market:09 Statistics. Shippax Information, Halmstad 2009, p. 56; R.K. Dowling, Cruise ship tourism, CABI Publishing, Oxfordshire 2006, p. 171.
 2. Shippax Market: 09 Statistics...
 3. J. Miotke-Dzięgiel, Turystyka morska, University of Gdansk, Gdansk 2002, p. 41; Shippax Market: 06 Statistics. Shippax Information, Halmstad 2006, p. 47; Shippax Market: 09 Statistics..., p. 56; ShipPax Market: 10 Statistics, p. 55.
 4. In the subject literature simultaneously two types of port names can be found, i.e. Port Everglades and Port Lauderdale
 5. M. Butler, Worldwide Cruise Ship Activity, World Tourism Organization, Madrid 2003, p. 102.
 6. J. Miotke-Dzięgiel, op. cit, p. 41; Shippax Market: 06 Statistics, Shippax Information. Halmstad 2006, p. 47; Shippax Market: 09 Statistics, Shippax Information, Halmstad 2009, p. 56.
 7. www. experiencebermuda.com, 21.07.2010
 8. Analyzing statistics of the number of travelers in ports of the Mexican coast, it can be noticed that the number of ships and tourists visiting this region in summer months, from May to August, decreases considerably.
 9. "Lloyd‟s Cruise International" 1999, No. 9, pp. 24-27.
 10. This tax, as a result of lobbing actions of cruise ships operators, was reduced in 2010 to the amount of 34.5 dollars per passenger. For more information: www.cruisecritic.com.
 11. For more information: Maritime law exemption provides limited competitive advantage, but barriers to further entry under U.S. flag remain. Report to the Chairman, Committee on Commerce, Science and Transportation US Senate, United States Accounting Office, Washington 2004.
 12. The amount of fine for the shipowner for non-compliance with PSA provisions reaches the level of 300 dollars calculated practically per any passenger
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu