BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewski Dawid (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Public Collective Transport In Service Of Tourist Traffic on the Example of the West Pomeranian Province
Publiczny transport zbiorowy w obsłudze ruchu turystycznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 1(17), s. 263-276, rys., tab.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Transport publiczny, Województwo, Ruch turystyczny
Public transport, Voivodship, Tourist movement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie systemu transportowego, przede wszystkim w aspekcie dostępności transportowej regionu i wewnątrzregionalnego transportu turystycznego, ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju turystyki i, co za tym idzie, również rozwoju społeczno- -gospodarczego obszaru recepcji. Znaczącą rolę w kształtowaniu systemu transportowego (w zakresie obsługi ruchu turystycznego) odgrywa odpowiednio zorganizowany i sprawnie funkcjonujący publiczny transport zbiorowy. Celem artykułu jest ocena funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego (drogowego i kolejowego) oraz określenie jego roli w obsłudze ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim.(abstrakt oryginalny)

Operation of the transport system, primarily in terms of regional transport accessi-bility and intra-regional tourism transport, is crucial for tourism development and, hence, the socio-economic development of the reception area. A significant role in shap-ing of the transport system (with regard to tourist traffic) is performed by properly or-ganized and efficient public collective transport. The purpose of the article is to assess functioning of public transport (rail and road) and identification of its role in service of tourist traffic in the West Pomeranian Province.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. More information on the role of transport in service of tourism movement may be found in: Gospodarka turystyczna, ed. A. Panasiuk, WN PWN, Warszawa 2008, pp. 70-108; Obsługa ruchu turystycznego, ed. B. Meyer, WN PWN, Warszawa 2006, pp. 120-130; Turystyka, ed. W. Kurek, WN PWN, Warszawa 2008, pp. 164-176; A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, WN PWN, Warszawa 2008, pp. 57-61; Transport jako składnik produktu turystycznego, ed. M. Turek, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości, Sopot 2009, pp. 27-40.
 2. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, Sejmik Woje-wództwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2005.
 3. Act of 16 December 2010 on public collective transport, Dziennik Ustaw 2011, No. 5, item 13.
 4. 4 O. Wyszomirski, Rynek przewozów pasażerskich, Gdańsk University, Gdańsk 1994, p. 31.
 5. For more information: P. White, Public Transport: its Planning, Management and Operation, Routledge, Oxon 2009, p. 17.
 6. Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomorskiego do 2020 roku, OBET, Warszawa-Szczecin 2008, p. 157.
 7. Diagnoza publicznych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 8. Separation was made based on data from the Marshal Office of the West Pomeranian Province, concerning number of granted permits for regular passenger carriage in road transport.
 9. Strategy of development of the transport sector..., p. 159.
 10. It is a commonly available service with regard to public collective transport, performed by the operator of public collective transport, for the purpose of regular and continuous satisfaction of transport needs of the community in the given area, the provision of which, in the case of no compensation, would not be undertaken by operator of public collective transport or would not be undertaken in the same scope or on the same terms due to own legal economic interest.
 11. Data of the Marshal Office of the West Pomeranian Province.
 12. For more information: Act of 16 December 2010 on public collective transport...
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu