BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlicz Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Instytucjonalne aspekty promocji turystyki w gminach na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Institutional Aspects Of Tourism Promotion The Case of Communes in West-Pomeranian Province, Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 1(17), s. 277-286, rys., tab.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Promocja turystyki, Gmina, Województwo
Promotion of tourism, District, Voivodship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań przedstawionych w artykule było określenie, jakie instytucje w gminach województwa zachodniopomorskiego zajmują się promocją lokalnych atrakcji turystycznych. Po omówieniu teoretycznych podstaw finansowania organizacji odpowiedzialnych za promocję obszarowego produktu turystycznego podano wyniki wcześniejszych badań autora dotyczących instytucjonalnych form promocji w dużych miastach. Następnie zaprezentowano najważniejsze wyniki badań w gminach województwa zachodniopomorskiego i dokonano odniesienia do wcześniejszych badań oraz podstaw teoretycznych.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper was to determine which departments of communes are responsible for tourism promotion at the local level in West-Pomeranian Province. After describing theoretical foundations of financing promotion of tourism products, article summarizes results of the survey conducted among all 114 communes in West-Pomeranian Province and author‟s previous studies from that area. Conclusions and managerial implications constitute the last part of the paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Seaton, M. Bennett, Marketing Tourism Products. Concepts, Issues, Cases, Thompson, 1996, pp. 350-378.
  2. R. Coase, The Problem of Social Cost, "Journal of Law and Economics" 1960, No. 3, pp. 1-23.
  3. W. Freyer, Tourismus, Einführung in die Fremdenverkehrökonomie, Oldenbourg Verlag, München 1992, p. 427.
  4. Comp. A. Pawlicz, Wybrane aspekty funkcjonowania Convention Bureau. Ujęcie instytucjonalne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2011, No. 15, pp. 95-106.
  5. V. Middleton, J. Clark, Marketing in Travel and Tourism, Butterworth Heinemann, Ox-ford 2002, pp. 327-347.
  6. A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska. Difin, Warszawa 2008.
  7. Comp. J. Heeley, Public-private sector partnerships in tourism, in: Tourism and Hospital-ity in the 21st century, ed. A. Lockwood, S. Medlik, Butterworth Heinemann, Devon 2003, pp. 275-280.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu