BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Beyer Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Proces zarządzania kapitałem intelektualnym jako wyzwanie dla przedsiębiorstw
The Process of Intellectual Capital Management as a Challenge for Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2012, nr 28, s. 9-21, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania gospodarowania i zarządzania
Słowa kluczowe
Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wartości niematerialne, Otoczenie przedsiębiorstwa
Intellectual capital management, Human Capital Management, Intangible asset, Enterprise environment
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Współczesne otoczenie gospodarcze wymaga od menedżerów nowatorskiego podejścia do zarządzania organizacją i jej zasobami. Sukces przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy wymaga podjęcia działań w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym, stanowiącym główny potencjał firm. Kapitał intelektualny, z uwagi na jego wielowymiarowy oraz niematerialny charakter, wymaga odpowiednich technik zarządzania. Proces zarządzania kapitałem intelektualnym w głównej mierze polega na identyfikowaniu jego elementów składowych, pomiarze, efektywnym wykorzystaniu i dalszym rozwoju jego potencjału. Zarządzanie kapitałem intelektualnym wymaga podjęcia działań w trzech jego obszarach: kapitału ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego. Ponadto w procesie zarządzania kapitałem intelektualnym należy dbać o wzajemne relacje pomiędzy jego elementami składowymi, co pozwoli na zrozumienie istoty wpływu tego kapitału na wartość przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest zaprezentowanie procesu zarządzania kapitałem intelektualnym. Realizacja celu wymagała przedstawienia jego istoty oraz koncepcji zarządzania w trzech jego obszarach, tj. kapitale ludzkim, strukturalnym i relacyjnym. (abstrakt oryginalny)

Today's business environment requires from managers innovative approach to management whole organization and its resources. The success of enterprise in knowledge-based economy requires activities in the field of intellectual capital management, which is the main potential of company. Intellectual capital and its multidimensional and intangible nature, require appropriate management techniques. The process of intellectual capital management consists of: identifying components, measurement, efficient use and further development of its potential. Intellectual capital management requires efforts in three of its areas, such as: human capital, structural capital and relational capital. Moreover, when managing intellectual capital it is important to take care of the interaction between its components, which will allow to understand the impact of this capital on the company's value. The aim of this article is to present the process of intellectual capital management particularly in its three areas: human capital, structural capital and relational capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beyer K., Szczepkowska M., Gospodarowanie zasobami niematerialnymi, w: Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2011.
 2. Bontis N., Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models, "Management Decision" 1998, 36/2.
 3. Brooking A., Intellectual Capital, Core Asset for the Third Millennium Enterprise, CENGAGE Learning EMEA, Hampshire 2010.
 4. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 5. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Pocztowski, Difin, Warszawa 2007.
 6. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, wyd. AE, Wrocław 2005.
 7. Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE, Warszawa 2005.
 8. Stewart T.A., Intellectual Capital. The New Wealth of organizations, Doubleday, New York 1999.
 9. Sullivan P.H., Value-Driven Intellectual Capital, How to Convert Intangible Corporate Assets into Market Value, John Wiley & Sons, Inc., New York 2000.
 10. Sveiby K.E., The New Organizational Wealth, Berrett-Koehle Publishers, San Francisco 1997.
 11. Szczygielska A., Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, http://www. ibuk.pl/fiszka/2263/kapital-intelektualny-w-gospodarce-opartej-na-wiedzy.html (20.02.2012).
 12. Szuwarzyński A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym, www.zie.pg.gda.pl/zwi/ zbiory/kapital/Kapital_ intelektualny _3.pdf (20.02.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu