BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gadomska-Lila Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu w obliczu kryzysu gospodarczego
Corporate Social Responsibility in the Face of Economic Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2012, nr 28, s. 23-35, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania gospodarowania i zarządzania
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wartości niematerialne, Otoczenie przedsiębiorstwa
Economic crisis, Corporate Social Responsibility (CSR), Intangible asset, Enterprise environment
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) stanowi obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ważną koncepcję zarządzania. Wzrastająca w ostatnich latach presja różnych środowisk zmusza bowiem przedsiębiorstwa do podejmowania działań o charakterze ekonomicznym, prawnym, społecznym czy ekologicznym, uwzględniających potrzeby różnych grup interesów. Tymczasem kryzys gospodarczy spowodował zmianę postrzegania społecznej odpowiedzialności biznesu, łącznie z obwieszczeniem upadku tej koncepcji. Celem artykułu jest analiza kierunków i charakteru oddziaływania skutków kryzysu gospodarczego na zaangażowanie przedsiębiorstw w zakresie realizowania idei społecznej odpowiedzialności w Polsce i na świecie. Zasadniczy wątek opracowania stanowi prezentacja istoty CSR, kierunki ewolucji tej koncepcji oraz uwarunkowania skuteczności proponowanych programów i praktyk. (abstrakt oryginalny)

Corporate social responsibility (CSR) is at present, more than ever before, an important concept in management. The increasing pressure from various environments, observed recently, forces enterprises to make economic, legal, social and ecological efforts which allow for the needs of different groups of stakeholders. The economic crisis, however, has led to a shift in the perception of the CSR including the announcement of its decline. The aim of the paper is to analyse the directions and nature of the economic crisis' impact on the efforts made by enterprises within corporate social responsibility in Poland and around the world. The study focuses on presenting the CSR concept and the directions of its evolution, and analysing the factors which ensure efficient implementation of the programmes and practices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Carroll A.B., Corporate Social Responsibility, "Business and Society" 1999, vol. 38 (3).
 2. Cornelius N., Todres M., Janjuha-Jivraj S., Woods A., Wallace J., Corporate Social Responsibility and the Social Enterprise, "Journal of Business Ethics" 2008, 81.
 3. CSR w Polsce - Menedżerowie/Menedżerki 500 - Lider/Liderka CSR (2010) Badanie GoodBrand oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 4. Dobra praktyka CSR. Element strategii firmy. http://pkpplewiatan.pl/_files/publikacje/ CSRraport.pdf.
 5. Fernàndez-Feijóo Souto B., Crisis and Corporate Social Responsibility: Threat or Opportunity? "International Journal of Economic Sciences and Applied Research" 2009, vol. 2 (1).
 6. Humphreys M., Brown A.D., An Analysis of Corporate Social Responsibility at Credit Line: A Narrative Approach, "Journal of Business Ethics" 2008, 80.
 7. Jonker J., De Witte M., Management Models for Corporate Social Responsibility, Springer Berlin-Heidelberg 2006.
 8. Jothi M., CSR in the Era of Global Economic Meltdown, "Global Management Review" 2010, vol. 4, no. 4.
 9. Kavitha W., Anita P., Disclosures about CSR Practices: A Literature Review, "Journal of Corporate Governance" 2011, vol. X, no. 1.
 10. Kemper A., Martin R.L., After the Fall: The Global Financial Crisis as a Test of Corporate Social Responsibility Theories, "European Management Review" 2011, vol. 7, issue 4.
 11. Kryk B., Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko przyrodnicze, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 12. Kulawczuk P., Bąk M., Bednarz P., Szcześniak A., Kulawczuk T., Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich przedsiębiorstwach, w: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, red. P. Kulawczuk i A. Poszewiecki, IBnDiPP, Warszawa 2007.
 13. Odpowiedzialny biznes w Polsce 2007. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2007, http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/cms_a/upload/file/Raport 2007/Raport2007.pdf.
 14. Orlitzky M., Schmidt F.L., Rynes S.L., Corporate Socialand Financial Performacne: A Meta-analysis, "Organization Studies" 2003, vol. 24 (3).
 15. Pava L., Krausz J., The Association between Corporate Social Responsibility and Financial Performance, "Journal of Business Ethics" 1996, vol. 15.
 16. Sethi P., Dimensions of Corporate Social Performance: An Analytical Framework form Measurement and Analysis, "California Management Review" 1975, vol. 17 (3).
 17. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania działalności firm należących do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, red. L. Wojtasiewicz, Centrum Badania Gospodarki Regionalnej AE, Poznań 2008.
 18. Strautmanis J., Acquiring Corporate Social Responsibility Approach Through Business Study Process, Roga: University of Litvia 2007, 5, 55.
 19. Turek D., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a zachowania pracowników. Badania empiryczne, w: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, red. D. Lewicka, L. Zbiegień-Maciąg, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
 20. Turek D., "Blaski i cienie" idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, SGH, Warszawa 2010.
 21. Übius Ü., Alas R., Organizational Culture Types as Predictors of Corporate Social Responsibility, "Engineering Economics" 2009, no. 1 (61).
 22. van Tulder R., van der Zwart A., International Business-Society management. Linking Corporate Responsibility and Globalization, Routledge, Abingdon 2006.
 23. Visser W., The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business, "Journal of Business Systems, Governance and Ethics" 2011, vol. 5, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu