BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garbacz Karolina (Uniwersytet Szczeciński), Guziak Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie jakości w usługach medycznych w zarządzaniu szpitalem
Meaning of Quality in Medical Services in Hospital Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2012, nr 28, s. 37-51, rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania gospodarowania i zarządzania
Słowa kluczowe
Jakość usług, Usługi medyczne, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Szpitalnictwo
Quality of services, Medical services, Management in healthcare, Hospital service
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia jakości w usługach medycznych w zarządzaniu szpitalem. Znaczenie jakości w odniesieniu do zarządzania szpitalem będzie rozpatrywane w oparciu o szeroką definicję tego pojęcia, co oznacza wskazanie jej ważności z punktu widzenia nie tylko kadry zarządzającej, ale także pracowników,świadczeniobiorców i płatnika. (abstrakt oryginalny)

This article aims at presenting the meaning of quality in medical services in hospital management. The meaning of quality in terms of hospital management will be considered basing on the wide spectrum of this subject, which means pointing at its importance not only from the point of view of the managerial staff but also from the point of view of employees and service providers as well as the payer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cronin J.J., Taylor S.A., Servpref versus Servqual: reconciling performance- based and perceptions - minus expectations measurement of sernice quality, "Journal of Marketing" 1994, nr 58.
 2. Juran J.M., Upper Management and Quality, Juran Institute, Nowy Jork 1982.
 3. Opolski K., Dykowska G., Móżdżanek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Geneza jakości. Zarys historyczny, CeDeWu, Warszawa 2005.
 4. Paraserman A., Zeithaml V.A, Berry L., A Conceptual Model of Sernice Quality and Its Implications for Future Research, "Journal of Marketing", Fall 1985.
 5. Sobkowski M., Głowacka M.D, Zastosowanie modelu Servqual w procesie oceny usług medycznych, "Nowiny Lekarskie" 2005, r. 74 nr 2.
 6. Sobkowski M., Staszewski R., Jakość w opiece zdrowotnej. Zewnętrzne systemy oceny jakości ISO, konferencja naukowa, Swarzędz 2003.
 7. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K., Podstawy pielęgniarstwa. Tom I. Założenia teoretyczne, wyd. Czelej, Lublin 2008.
 8. Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, red. M. Kautscha, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 9. Zdrowie Publiczne. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu Akademii Medycznej, red. T.B. Kulik, M. Latalski, wyd. Czelej, Lublin 2002.
 10. Raport TNO, Standardy świadczeń zdrowotnych w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce: Kontrakt nr 3.4.1.41. Opracowanie i wdrożenie systemu licencjonowania działalności medycznej w oparciu o potrzeby zdrowotne, sierpień 2001.
 11. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej DzU 2011, nr 112, poz. 654.
 12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU 1991 r., nr 91, poz. 408 z późn. zm.
 13. Chmielewski D., Servqual - metoda badania jakości świadczonych usług zdrowotnych, "Zarządzanie Jakością" 3/2008, http://www.dgc.pl/pliki/pl/art/2009serqual/DGC Artykuł Servqual.pdf, 13.03.2012.
 14. www.centrum.jakosci.pl, 15.03.2012.
 15. www.cjm.org.pl, 15.03.2012.
 16. www.jakosc.biz, 13.03.2012.
 17. www.jakosc.pl, 13.03.2012.
 18. www.mz.gov.pl, 9.03.2012.
 19. www.rynekzdrowia.pl/Pliki/113510.html, 14.03.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu