BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mitek Anna (Uniwersytet Szczeciński), Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych
Modern Determinants Development of Private Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2012, nr 28, s. 53-66, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania gospodarowania i zarządzania
Słowa kluczowe
Efektywność zarządzania, Warunki gospodarcze, Konkurencja, Przedsiębiorstwo prywatne
Management effectiveness, Economic conditions, Competition, Private enterprise
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Przedsiębiorstwa prywatne stanowią podstawowe miejsce pracy dla Polaków, dlatego warto analizować ich rozwój. Z tego względu celem artykułu jest przedstawienie aktualnych determinant rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. Dlatego przeanalizowano podział warunków gospodarowania, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw. Dodatkowo scharakteryzowano najważniejsze elementy, takie jak konkurencyjność i efektywność zarządzania, mające bezpośrednie przełożenie na sensowność istnienia danej działalności. Przedstawiono także aktualne bariery rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Artykuł w całości daje obraz najistotniejszych elementów wpływających i determinujących działalność przedsiębiorstw prywatnych. (abstrakt oryginalny)

Private companies are the main place of work for the Poles, so you should analyze their development. Therefore aim of this article is to present the current determinants of development of private enterprises. Therefore analyzed the distribution of business conditions that affect the proper functioning and development of enterprises. In addition, characterizes the main elements, such as competitiveness and efficiency of management, having a direct bearing on the reasonableness of a particular activity. Also presented the current barriers to enterprise development in Poland. The article in its entirety gives a picture of the most important elements influencing and determining the activities of private enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiecki R., Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
  2. Fayerweather J., International business management, w: "Thunderbird - International Business Review", 2007.
  3. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
  4. Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, red. S. Lachniewicz, M. Matejun, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
  5. Krajewski K., Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, wyd. IPiS, Warszawa 1999.
  6. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2009.
  7. Rachwał T., Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Warszawa- Kraków 2008.
  8. Szczepaniak I., Czynniki i uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006.
  9. Walczak W., Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, "E-mentor" nr 5 (37), dwumiesięcznik SGH w Warszawie, Warszawa 2010.
  10. Zimmerer T., Scarborough N., Essentials of entrepreneurship and small business management, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu