BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frankowski Paweł (Uniwersytet Szczeciński), Skubiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Bariery innowacyjności w Polsce
Barrieres to Innovation in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2012, nr 28, s. 118-130, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania gospodarowania i zarządzania
Słowa kluczowe
Innowacje, Polityka naukowa państwa, Bariery rozwojowe, Bariery innowacyjności
Innovations, Research policy of the state, Development barriers, Innovativenesss barriers
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W niniejszym artykule autorzy podejmują próbę identyfikacji barier, które stanowią przeszkody na drodze ku innowacyjnej gospodarce oraz poszukają odpowiedzi na pytanie, czy Polska jest zainteresowana rozwijaniem innowacyjności. Dla zrealizowania tak sformułowanego celu w artykule omówiono stan wdrażania innowacji w Polsce, etapy wdrażania innowacji i na tej podstawie zidentyfikowano główne bariery dla rozwoju innowacji w Polsce. (abstrakt oryginalny)

In this article authors attempt to identify the obstacles that present the hindrance to the innovation economy and search for the answers whether Poland is interested in developing innovation or not. In the article in order to accomplish this formulated goal has been discussed the role of innovation and science-innovation policy in economic theory, the level of implementation of innovation in Poland, the stages of implementation of innovation and on this bases identified the main obstacles to innovation in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawa 2006.
 2. Frąk M., Rektorzy: Przyjmujemy miernych studentów z zagranicy, "Gazeta Wyborcza" z dn. 01.08.2011, Łódź.
 3. Measuring entrepreneurship: a digest of indicators, OECD (2009).
 4. Nauka i technika w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010.
 5. Raport o stanie nauki i techniki w Polsce 1999, GUS, Warszawa 2000.
 6. Sokół A., Bariery ograniczające współpracę przedsiębiorstw ze sferą B + R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce, w: Innowacyjność w skali makro i mikro, red. B. Kryk, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 7. Szkoły wyższe i ich finanse w 2009, GUS, Warszawa 2010.
 8. The Lisbon Review 2010 © 2010 World Economic Forum, A Statistic Review 2008.
 9. www.ifmpan.poznan.pl/~urbaniak/R&DPolskavsEU06.pdf , z dn. 19.03.2012.
 10. Eurostat, Science, Technology and Innovation in Europe, edycja 2009, http://epp.eurostat. ec. europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-30-09-148/EN/KS-30-09-148-EN, pdf z 19.11.2009 r.
 11. Eurostat, Science, Technology and Innovation in Europe, edycja 2009, http://epp.eurostat. ec. europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-30-09-148/EN/KS-30-09-148-EN, pdf z 19.10.2009 r.
 12. Oferta polskich instytutów badawczych musi być globalna, http://it.wnp.pl/oferta- polskichinstytutow- badawczych-musi-byc-globalna,140532_1_0_0.html, z dn. 15.03.2012.
 13. Strojny M., Własność intelektualna i przemysłowa: jak chronimy innowacje?, www. e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/34/id/745, z dn. 15.03.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu