BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Lidia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Gospodarka odpadami komunalnymi - wyzwanie XXI wieku
Municipal Waste Management - the Challenge of the XXI Century
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2012, nr 28, s. 131-143, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania gospodarowania i zarządzania
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Recykling, Odpady komunalne, Gospodarka komunalna
Environmental protection, Recycling, Commercial wastes, Public utilities
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Jednym z największych wyzwań XXI wieku stało się zagospodarowanie odpadów, w tym szczególnie komunalnych, zwłaszcza gdy ich ilość wzrasta w lawinowym tempie. Dodatkowo sytuację pogarsza fakt, że większość odpadów nie jest powtórnie wykorzystywana, lecz trafia bezpośrednio na składowiska. Stanowi to znaczne zagrożenie nie tylko ze względu na wzrost liczby składowisk, ale przede wszystkim na zagrożenie dla środowiska naturalnego (gleb, wody, atmosfery). Również w Polsce ilość odpadów komunalnych wzrasta, a dominującym sposobem ich zagospodarowania jest deponowanie na składowiskach. Stąd celem artykułu jest przedstawienie ich stanu i stopnia zagospodarowania w latach 2009-2010. (abstrakt oryginalny)

One of the biggest challenges of the XXI century has become a waste management including in particular municipal waste especially when their number is increasing at an alarming rate. The situation is worsened by the fact that most of the generated waste is not reused but goes directly to landfill. This form of "management" of waste represents a significant threat not only because of the increase in the number of landfills but also a threat to the environment (soil, water, atmosphere). Also in Poland the amount of municipal waste is increasing and the dominant process of their disposal is depositing in landfills. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Durak-Melnik A., Promocja segregacji odpadów komunalnych na terenie aglomeracji, w: Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej. Zadania i uwarunkowania. Dylematy rozwoju regionów, red. M. Malicki, wyd. Economicus, Szczecin 2008.
  2. Infrastruktura komunalna w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
  3. Jarecki W., Ochrona środowiska. Polska na tle krajów UE i OECD, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 2.
  4. Kozłowska B., Charakterystyka i postępowanie z odpadami, "Przegląd Komunalny" 2002, nr 4 (127).
  5. Ochrona środowiska 2011, GUS, Warszawa 2011.
  6. Sądej W., Posłuszny J., Luliński Z., Namiotko A., Problemy gospodarki odpadami komunalnymi w Brodnicy w aspekcie zrównoważonego rozwoju, w: Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego, red. K. Małachowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.
  7. Ustawa z dnia 27 kwietna 2001 r. o odpadach, DzU z 2001 r., nr 62, poz. 628.
  8. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu