BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczera Karol (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Agenda cyfrowa jako strategia wzrostu konkurencyjności Europy
Digital Agenda as a Strategy for Increasing Competitiveness of Europe
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2012, nr 28, s. 145-158, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania gospodarowania i zarządzania
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Konkurencyjność, Agenda cyfrowa
Information society, Competitiveness, Digital agenda
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Agenda cyfrowa jako jeden z siedmiu projektów przewodnich strategii Europa 2020 zakłada uzyskanie trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych dzięki rozwojowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Osiągnięcie zakładanego celu związane jest jednak z identyfikacją i przezwyciężeniem barier m.in. o charakterze społecznym i legislacyjnym. W kontekście podjętych rozważań interesująco rysuje się pozycja Polski osiągającej zróżnicowane oceny według różnych kryteriów na drodze do wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego. Celem artykułu jest wskazanie barier rozwoju gospodarki cyfrowej w Europie oraz ocena stopnia zaawansowania budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Zaprezentowana w artykule dyskusja pozwoliła na identyfikację obszarów wymagających dodatkowych wysiłków w realizacji zadań agendy cyfrowej. (abstrakt oryginalny)

Digital Agenda as one of the 7 flagships of the Europe 2020 strategy aims to achieve sustainable economic and social growth by Information and Communication Technology (ICT) development. Achievement of the assumed goal is connected with identification and overcoming barriers, mainly social and legal ones. In the context of Europe 2020 strategy the position of Poland is interesting. Poland got varied scores, according to different criteria, on the way to obtain competitive growth through creating conditions for information society development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boer R., Hensen C., Screpnic A., Płatności online 2010, Innopay, http://www.sepapolska. pl/files/E-P322;atno347;ci_2010.pdf, s. 13-14 (20.6.2010).
 2. Dutta S., Mia I. (ed.), The Global Information Technology Report 2008-2009, World Economic Forum, INSEAD, Geneva 2009.
 3. EurActive.com, Lisbon Agenda, 2007, http://www.euractiv.com/en/future-eu/lisbonagenda/ article-117510 (16.09.2010).
 4. EuroChambers, What foundations does Europe need to ensure its global competitiveness? Time-Distance Study, 2009, http://www.eurochambres.eu/content/default. asp?Pagename=Index&incFile=Index_191_1792.htm (16.09.2010).
 5. European Commission, Commission Staff Working Document. Europe's Digital Competitiveness Report. ICT Country Profiles, vol. II, Bruksela 2010, http://ec.europa. eu/information_society/digital-agenda/documents/countryprofiles.pdf (17.05.2010).
 6. European's Information Society Thematic Portal, Digital Agenda: investment in digital economy holds key to Europe's future prosperity, says Commission report, 2010, http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5789 (17.05.2010).
 7. Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska agenda cyfrowa, COM(2010) 245, Bruksela 2010, http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF (16.05.2010).
 8. Kuczera K., Konkurencyjność polskiej gospodarki w świetle raportów The Global Competitiveness Report 2009-2010 oraz The Global Information Technology Report 2008-2009, E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, red. H. Babis, Zeszyty Naukowe US nr 597, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 279-288.
 9. Kuczera K., Zaawansowanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce w świetle raportu The Global Information Technology Report 2008 -2009, Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju, red. H. Babis, R. Czaplewski, Zeszyty Naukowe US nr 544, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 585-596.
 10. Radło M.J., Strategia lizbońska nie spełnia pokładanych w niej nadziei, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, 2005, http://www.pfsl.pl/news.php?id=254 (16.09.2010).
 11. The Global Competitiveness Report 2009-2010, red. K. Schwab, World Economic Forum, Geneva 2009.
 12. Wyplosz Ch., The failure of the Lisbon strategy, 2010, http://www.voxeu.org/index. php?q=node/4478 (16.09.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu