BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwońska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Korzyści i niekorzyści wynikające z elastycznych form zatrudnienia na rynku pracy miasta Wałcz
Advantages and Disadvantages of Flexible Forms of Employment in City of Wałcz
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2012, nr 28, s. 189-202, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania gospodarowania i zarządzania
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Formy zatrudnienia, Elastyczność zatrudnienia
Labour market, Employment forms, Flexible employment
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Niniejszy artykuł, poświęcony korzyściom i niekorzyściom wynikającym z elastycznych form zatrudnienia na rynku pracy miasta Wałcz, podzielono na dwie części. Część pierwsza, teoretyczna, opisuje rozwój elastycznych form zatrudnienia w Europie, głównie w Holandii i Danii. Przedstawiono w niej również formy zatrudnienia oraz korzyści i niekorzyści dla pracodawców i pracowników wynikające z zatrudniania w tych formach. Część druga artykułu to opis wyników badań ankietowych, które zostały przeprowadzone w lutym 2012 roku wśród 10 wybranych przedsiębiorstw na terenie Wałcza. Na podstawie badań określono poziom zatrudniania w elastycznych formach oraz korzyści i niekorzyści związane z takim zatrudnieniem. Dzięki temu można było wskazać również, jakie formy elastycznego zatrudniania są znane i wybierane przez lokalnych przedsiębiorców.(abstrakt oryginalny)

The article dedicated to advantages and disadvantages of flexible employment forms in the city of Wałcz is divided into two parts. Part one focuses on theory and describes how flexible forms of employment were developing throughout the years in Europe, especially in Holland and Denmark. It also includes different forms of employment and advantages and disadvantages for both employers and employees. The second port of the article analyzes research carried out in February 2012 among ten companies situated in Wałcz. According to the surveys carried out in the companies it was possible to establish the staffing level and the pros cons of flexible employment forms. It was also possible to determine which flexible forms of employment local entrepreneurs are familiar with. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blanpain R., Dialog społeczny. Współzależność gospodarcza i prawo pracy. Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999.
  2. Komisja Europejska (ESZ), Dziesięć lat europejskiej strategii zatrudnienia, Luksemburg 2008.
  3. Kryńska E., Stymulacja ruchliwości pracowniczej. Metody i instrumenty, PWE, Warszawa 2001.
  4. Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, PWE, Warszawa 2001.
  5. Latos-Miłkowska M., Telepraca jako sposób upowszechniania zatrudnienia, PWE, Warszawa 2003.
  6. Rymsza M., W poszukiwaniu równowagi między elastycznością i bezpieczeństwem socjalnym. Polska w drodze do flexicurity? Flexicurity po polsku? PWE, Warszawa 2005.
  7. Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, PWN, Warszawa 2004.
  8. Szylko-Skoczny M., Transformacja prawa pracy w Europie "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 2003 nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu