BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staśkiewicz Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Źródła innowacyjności polskiej gospodarki
The Sources of Innovativeness of Polish Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2012, nr 28, s. 203-216, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania gospodarowania i zarządzania
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Transfer technologii, Inwestycje zagraniczne
Innovation economy, Technology transfer (TT), Foreign investment
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ocena źródeł innowacyjności polskiej gospodarki. W pierwszej części zanalizowano działalność badawczo-rozwojową, stanowiącą wewnętrzne źródło innowacyjności, zaś w części drugiej rolę międzynarodowego transferu technologii ze szczególnym uwzględnieniem zagranicznych inwestycji bezpośrednich jako źródeł zewnętrznych. (abstrakt oryginalny)

The principal objective of the paper is to estimate the sources of the innovativeness of Polish economy. The first part of the article has analyzed research and development activity which determines the inner source of innovation while the second part focuses on the role of international technology transfer with particular emphasis on the foreign direct investments as the external sources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2011 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/ docs/2011/SB2011.pdf, dostęp luty 2012.
 2. Chinkov G., Research and Development Spillovers in Central and Eastern Europe, "Transition Studies Review" 2006, no. 13.
 3. FDI Confidence Index 2005. Global Business Policy Council, A.T. Kearney, vol. 8, Virginia 2005, http://www.atkearney.com/images/global/pdf/FDICI_2005.pdf, dostęp styczeń 2012.
 4. Informacja o wynikach kontroli gospodarowania majątkiem przez instytuty badawcze w latach 2009-2010, NIK, http://www.nik.gov.pl/plik/id,3418,vp,4333.pdf, dostęp grudzień 2011.
 5. Kolasa M., How Does FDI Inflow Affect Productivity of Domestic Firms? The Role of Horizontal and Vertical Spillovers, Absorptive Capacity and Competition, "National Bank of Poland Working Paper", no. 42, Warszawa 2007.
 6. Lista 500 największych polskich firm w 2009 r., "Polityka" 2010 http://www.lista500. polityka.pl/rankings/previous, dostęp listopad 2011.
 7. Main Science and Technology Indicators (MSTI) 2010/1, OECD, www.oecd.org/sti/ msti, dostęp marzec 2012.
 8. Mały rocznik statystyczny Polski 2011, GUS, Warszawa 2011.
 9. Nakonieczna-Kisiel H., Międzynarodowy transfer wiedzy technicznej, w: Współczesna gospodarka światowa, red. J. Dudziński, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 10. Nauka i technika w 2000 roku, GUS, Warszawa 2002.
 11. Portal Amerykańskiego Urzędu Patentowego, http://www.uspto.gov, dostęp marzec 2012.
 12. Portal Europejskiego Urzędu Patentowego, http://www.epo.org/, dostęp marzec 2012.
 13. Portal Narodowego Banku Polskiego, www.nbp.pl, dostęp luty 2012.
 14. Portal Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych, http://www.paiz.gov.pl/sektory/ research_and_development, dostęp luty 2012.
 15. Portal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, http://www.wipo.int, dostęp marzec 2012.
 16. Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, red. T. Baczko, wyd. Key Text, Warszawa 2010.
 17. Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, red. T. Baczko, wyd. Key Text, Warszawa 2011.
 18. Staśkiewicz J., W kwestii finansowania działalności B + R w Polsce w latach 1991- 2008, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 645. Studia i Prace WNEiZ nr 23, Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej, Szczecin 2011.
 19. Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski, red. T. Kalinowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2007.
 20. Szyl M., Przedsiębiorstwa giełdowe z nakładami na badania i rozwój w latach 2004- 2008, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, red. T. Baczko, wyd. Key Text, Warszawa 2010.
 21. Tomaszewicz Ł., Świeczewska I., The Impact of Innovation on the Efficiency of the Polish Economy. A Sectoral View, w: Energy Policy and International Competitiveness, red. R. Bardazzi, M. Grassini, Firenze University Press, Florencja 2009.
 22. World Investment Report 2005 Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, United Nations, New York-Geneva 2005, www.unctad.org, dostęp grudzień 2011.
 23. Zielona wyspa samozadowolenia, "Rzeczpospolita" 2012, nr 48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu