BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czudec Adam (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych
The Economic, Environment and Social Functions of Small Farms
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2013, nr 2, s. 90-105, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rozwój zrównoważony, Rolnictwo zrównoważone, Produkcja rolna
Arable farm, Sustainable development, Sustainable agriculture, Agricultural production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje kwestię drobnych gospodarstw w kontekście wypełnianych przez nie funkcji ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Jako kryterium wyodrębniania drobnych gospodarstw przyjęto obszar w przedziale 1-5 ha użytków rolnych. Celem artykułu jest ocena wykorzystania potencjału produkcyjnego drobnych gospodarstw rolnych w regionie, z dominacją takich gospodarstw (woj. podkarpackie), na tle ogólnopolskim, a następnie identyfikacja uwarunkowań określających miejsce drobnych gospodarstw w strukturze sektora rolnego w Polsce. Materiał do badań pochodzi z wyników Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku. Stwierdzono m.in., że drobne gospodarstwa w większym stopniu niż pozostałe realizują założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju, natomiast w mniejszym zakresie podejmują formy wielofunkcyjnego rolnictwa. Ponadto dominacja drobnych gospodarstw wpływa negatywnie na sytuację gospodarstw obszarowo większych. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the economic, environmental and social function problems of small farms (small farms were defined as operating 1-5 hectares of agricultural land). Based on the data from the Statistical Office for 2010 year, there is evidence tthat small farms, more than the others, develop a concept of sustainable agriculture, however different forms of multifunctional agriculture on a small scale are implemented by these farms. In regions with a high percentage of small farms participation it has been observed that there is a negative influence on agriculture sector competitiveness, because of the very limited number of larger farms producing goods for non-agricultural links of the food chain, and a market obstacle of agricultural land transfer from small farms to the other farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alsos G.A., Carter S., Ljungren E., Welter F. (ed.), 2011: The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. Edward Elgar, Cheltenham UK, Northampton, MA, USA.
 2. Bowler J.R., Ilbery B.W., 1999: Agricultural Land-Use and Landscape Change under the Post-Productvist Transition - Examples from the United Kingdom. In: R. Kronert et al. (ed.) Land - Use Changes and their Environmental Impact in Rural Areas in Europe. UNESCO, Paris: 121-140.
 3. Bułkowska M., 2012: Wsparcie drobnych gospodarstw rolnych w świetle zmian WPR po 2013 roku. ,,Roczniki Naukowe SERiA" XIV, 2: 16-20.
 4. Czudec A., 2009a: Czynniki kształtujące spójność ekonomiczną i społeczną regionu. W: A. Czudec (red.) Możliwości i bariery rozwoju regionu. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów: 13-30.
 5. Czudec A., 2009b: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 6. D'Souza G., Ikerd J., Kemmet L., 1998: Sustainability and Size: Are Small Farms More Sustainable? In: G. D'Souza, T. Gebremathen (ed.) Sustainability in Agricultural and Rural Development. Ashgate: 21-46.
 7. Karwat-Woźniak B., 2011: Możliwości rozwojowe chłopskiego rolnictwa na przykładzie gospodarstw wysokotowarowych. IERiGZ, Warszawa.
 8. Mann S., 2012: Swiss Agricultural Policy - Taking Multifunctionality to the Extreme. ,,Roczniki Naukowe SERiA" XIV, 6: 182-185.
 9. Niewęgłowska G., 2012: Wpływ cross-compliance zazielenienia programów rolno-środowiskowych i Natura 2000 na polskie rolnictwo. ,,Roczniki Naukowe SERiA" XIV, 5: 147-154.
 10. Tisdell C., 2012: Sustainable Agriculture: an Update, Economics. "Ecology and the Environment" 183: 1-28.
 11. Toth O., 2012: Farm Structure and Competitiveness in Agriculture. Seminar of the European Association of Agricultural Economists, Skopje (http://agoconsearch.umn edu/bitstream/139504/2/toth.pdf).
 12. Yeboah A. i in. 2013: Small Farmers in North Carolina - Successful Practices. North Carolina A&T State University, Greensboro, NC (http://ageconsearch.umn.edu./bitstream/143056/1/Poster-Yeboah-A.)
 13. Wilkin J. (red.), 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa - kierunki badań, podstawy metodologiczne implikacje praktyczne. IRWiR PAN, Warszawa.
 14. Zegar J., 2007: Kwestia gospodarstw samozaopatrzeniowych. ,,Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1 (134): 38-39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu