BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukomska-Szarek Justyna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Operacyjna i całkowita zdolność do rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 207-221, Rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Rozwój lokalny, Samorząd terytorialny
Regional development, Local development, Local government
Abstrakt
Podstawowym celem każdej jednostki terytorialnej uznanej za terytorialny system społeczny jest rozwój. Podejmowana w literaturze przedmiotu problematyka jest często rozległa i złożona. Pojęcie to można zdefiniować jako całokształt pozytywnych zmian (wzrostu ilościowego i przeobrażeń jakościowych) dotyczących danego obszaru, a odnoszących się do poziomu egzystencji społeczności lokalnej i regionalnej (zagwarantowanie mieszkańcom możliwie najwyższego poziomu życia) oraz przesłanek funkcjonowania podmiotów gospodarczych. W niniejszym opracowaniu rozważania skoncentrowano głównie na pojęciu i uwarunkowaniach rozwoju lokalnego, a także na wskaźnikowej ocenie finansowej zdolności do rozwoju samorządów terytorialnych. Dokonując analizy ex-post danych ze sprawozdań z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego ocenie poddano operacyjną i całkowitą zdolność do rozwoju tych podmiotów, przyjmując za okres badawczy lata 2004-2009. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Wlazak K.: Rozwój regionalny jako zadnie administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 2. Kundera J., Szmyt W.: Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 3. Lachota T.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej w świetle teorii rozwoju regionalnego i teorii lokalizacji. "Studia Europejskie" 2005, nr 2.
 4. Tomaszewski K.: Regiony w procesie integracji europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 5. Parysek J.J.: Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 1997.
 6. Markowski T.: Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 7. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M.: Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 8. Duche G.: W poszukiwaniu lokalności w rozwoju lokalnym. W: Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, red. A. Jewtuchowicz, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 9. Szromnik A.: Marketing terytorialny - miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 10. Regulski J.: Planowanie miast, PWE, Warszawa 1986.
 11. Sznajder M., Przezbórska L.: Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
 12. Łukomska-Szarek J.: Rola i znaczenie wybranych instrumentów finansowych w procesie rozwoju lokalnego, W: Polityka regionalna Unii Europejskiej - teoria i praktyka, red. M. Dudek. WSM w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, Legnica-Zielona Góra 2007.
 13. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 2004.
 14. Zachorowska A., Wiegórka D.: Zarządzanie działalnością inwestycyjną w zakładach pracy chronionej w realizacji koncepcji zintegrowanego rozwoju. W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009.
 15. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
 16. Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J.: Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 17. Kosiedowski W.: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. W: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 18. Kaczor T., Tomalak M.: Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000.
 19. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu