BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majorczyk Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wpływ infrastruktury lokalnej na pobudzanie inwestycji bezpośrednich w gminach
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 222-240, Rys., tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Inwestycje gminne, Inwestycje bezpośrednie
Local development, District investments, Direct investments
Abstrakt
Zaniedbania gmin w posiadaniu dobrej, sprawnej infrastruktury są widoczne i co do tego wszyscy aktorzy sceny: gospodarczej, politycznej, kulturalnej nie mają żadnej wątpliwości. Nadrobienie wieloletnich zaniedbań w tej dziedzinie wymaga odpowiednich środków finansowych. Infrastruktura, jak żadna inna dziedzina, charakteryzuje się szybkim zużyciem ekonomicznym, co jeszcze bardziej potęguje świadomość braku zasobów finansowych. Nadrobienie opóźnień w danej dziedzinie, np. komunikacji kołowej i pieszej, nie oznacza jednak, że na długi okres o drogach i chodnikach możemy zapomnieć. Infrastruktura to w pewnym sensie wizytówka każdego regionu. O jej dobry stan techniczny powinni dbać jej codzienni użytkownicy. Stan infrastruktury wyznacza poziom rozwoju społeczno-gospodarczego danej gminy i nie bez znaczenia pozostaje tempo dochodu mieszkańców gminy. Odwiedzający potencjalni kapitałowcy bacznie przyglądają się wszystkiemu, co jest związane z danym regionem, daną gminą. Od ich nastawienia, wywołanego wrażenia zależy, czy dana inwestycja zostanie zrealizowana w tym regionie, będą utworzone na obszarze tej gminy nowe stanowiska pracy, wzrosną dochody lokalnej społeczności. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 2. Dunaj B.: Słownik współczesnego języka polskiego, Tom 1, WILGA, Warszawa 2000.
 3. Rosenstein-Rodan P.N.: Teoria "wcięcia". "Ekonomista" 1959, nr 2.
 4. http://sggw.wybitni.pl
 5. Gilowska Z., Gorzelak G., Jałowiecki B., Sobczak K.: Kierunki polityki regionalnej Polski, Studia Regionalne i Lokalne, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.
 6. Szlachta J.: Regionalne prawidłowości procesu transformacji. W: Rozwój regionalny w procesie transformacji, Fundacja Promocji Rozwoju im. Edwarda Lipińskiego, Warszawa 1996.
 7. Berezowski S.: Regionalizacja gospodarcza w Polsce, PWE, Warszawa 1965.
 8. Szlachta J.: Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku. W: R. Broszkiewicz, B. Gruchman i inni, Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996.
 9. Szlachta J.; Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską, PTE, Warszawa 2001.
 10. Szlachta J.: Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 1997.
 11. Gorzelak G.: Regionalne uwarunkowania transformacji ustrojowej, W: Współczesne problemy rozwoju regionalnego, red. B. Jałowiecki, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1995.
 12. Gorzelak G.: Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989.
 13. Pietrzyk J.: Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego. W: Związki polityki gospodarczej z polityka regionalną, red. R. Roszkiewicz, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 14. Winiarski B.: Przesłanki, podmioty i instrumenty polityki regionalnej w gospodarce rynkowej. W: Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej. Red. B. Winiarski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.
 15. Kuźnik F.: Wpływ otoczenia lokalnego i regionalnego na restrukturyzację przedsiębiorstwa. W: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, red. H. Dźwigała, Instytut Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Katowice- Chorzów 2004.
 16. Głuchowski J., Handor D., Patyk J., Szymańska J.: Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, Ulgi, zwolnienia, obniżki i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 17. Gotz-Kozierkiewicz D.: Globalizacja rynków finansowych, w: Globalizacja, Mechanizmy i wyzwania, red. B Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 18. Kowolik P.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach przystępujących do Unii Europejskiej. W: Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej, red. H. Henzel, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 19. Kudełko J.: Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju. W: Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa-Kraków 1996.
 20. Garniewicz G.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 90. Korzyści i zagrożenia, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2002, nr 1.
 21. Pera K.: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na warunki rozwoju gospodarki kraju przyjmującego. W: Diagnoza i perspektywa procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej, red. H. Henzel, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 22. Sitek E.: Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1997.
 23. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
 24. Latocha T.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozwój regionalny w Polsce, W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, red. W. Karaszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 25. Kotala A., Kopera E.: Możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich Podkarpacia, www.ar.krakow.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu