BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meyer Beata (Uniwersytet Szczeciński), Sawińska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński), Mańkowski Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Stymulowanie popytu turystycznego poprzez kreowanie produktów turystycznych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Tourist Demand Stimulation by Creation of Tourism Products the Example of the West- Pomeranian Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 307-322, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Turystyka, Produkt turystyczny, Popyt turystyczny
Tourism, Tourist product, Tourist demand
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza działań podejmowanych przez podmioty polityki turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym w zakresie kreowania markowych produktów turystycznych w celu stymulowania popytu turystycznego w województwie zachodniopomorskim. Część teoretyczna wskazuje główne determinanty kształtowania obszarowych produktów turystycznych na poziomie regionalnym i lokalnym. Część praktyczna dotyczy kreowania markowych produktów turystycznych.(tekst z oryginału)

The aim of the article is the analysis of activities in the field of creation of brand tourism products, taken up by the tourist policy'sentities on the regional and local level in order to stimulate tourism demand in the West Pomeranian Voivodeship. In the first part, teoretical one, there were pointed out determiners of areal tourism products formation on the regional and local level with special consideration for activities taken up by self-government. Second and third part have practical character and refer to the creation of brand tourism products on the regional and local level in the West Pomeranian Voivodeship as stimulant to the tourism demand. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, grudzień 2005
  2. Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku, PART S.A, ZROT, Warszawa, Szczecin, Koszalin 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu