BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolna-Samulak Aneta (Uniwersytet Szczeciński), Mańko Kamila (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Program Europe Senior Tourism jako stymulator aktywności turystycznej wśród seniorów
The Europe Senoir Tourism Program as the Stimulator of the Tourist Activity Among Seniors
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 125-135, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Aktywność turystyczna, Turystyka
Tourist activity, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest omówienie programu Europe Senior Tourism (EST) oraz jego wpływu na aktywizację popytu turystycznego wśród polskich seniorów ze wskazaniem na tendencje w konsumpcji na przykładzie biur podróży na rynku szczecińskim. (tekst z oryginału)

A target of the article the discussion about the Europe Senior Tourism program (EST) and its impact on the activation of the Polish tourism demand among seniors. In Poland, in the country's aging population, the idea of the EST program achieved the largest success. After two editions of the program, advantage of this offer took 19 thousand of the Polish people, who could have some rest in Spain. The EST program pointed to the tourist trade on Poland the untapped niche, wich are trips for active older people willingly choosing to travel during off season time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Bombol, T. Słaby, Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011
  2. J. Mokras-Grabowska, Program "Europe Senior Tourism" - założenia, realizacja, efekty ekonomiczne, w: Turystyka społeczna w regionie łódzkim, red. A. Stasiak, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2010, s. 72-73
  3. A. Panasiuk, Współczesne problemy światowego popytu turystycznego, w: Zarządzanie i ekonomika usług; doświadczenia i kierunki zmian, red. P. Niedzielski, W. Downar, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 604, Ekonomiczne Problemy Usług nr 60, Szczecin 2010,s.222
  4. J. Śniadek, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, Gerontologia Polska 2007, tom 15m nr 1-2, s. 22-25
  5. J. Śledzińska, Projekt Calypso - powstanie, stan obecny, perspektywy rozwoju, w: Turystyka społeczna w regionie łódzkim, red. A. Stasiak, Wydaw. WSTH w Łodzi, Łódź 2010, s.62
  6. Polscy seniorzy podbili Hiszpanię, "Wiadomości Turystyczne" 2011, nr 18 (240), s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu