BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach gospodarki elektronicznej
Influence the Organizational Culture on Knowledge Management in the E-economy Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 25-33, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Gospodarka cyfrowa
Knowledge management, Digital economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa obierające jako kluczowe w organizacji zarządzanie wiedzą powinny uwzględniać kilka czynników: międzykulturowy efekt synergii; kreowanie warunków przyspieszających rozwój; wykorzystanie osiągnięć technologii dla tworzenia nowych produktów i usług; wyższe tempo wyszukiwania i wdrażania innowacji; skracanie cyklów życia produktów i usług; uczestnictwo pracowników w szkoleniach, kursach i studiach podnoszących ich kwalifikacje i wiedzę; kreowanie marki firmy i jej produktów; kształtowanie i podnoszenie wartości firmy (fragment tekstu)

The article presents that knowledge management is a necessary element of building competitive advantage of companies. However, whether employees are inclined to this type of management depends on the existing organizational culture in companies.It has significant influence and motivates employees to obtain information and then to use the useful knowledge in the organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Systainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., W kierunku zarządzania drugiej generacji - model diamentu czterech paradygmatów współczesnego przedsiębiorstwa, "E-mentor" 2010, nr 1.
 4. Jemielniak D., Koźmiński A., Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 5. Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, red. W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, Difin, Warszawa 2007
 6. Kobyłko G., Morawski M., Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 2006.
 7. Kultura dialogu. Tożsamość europejska a edukacja, red. B. Borkowska, M. Łyda,Katowice 2004
 8. Malara Z., Umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, w: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiegonr 2/3, Sopot 2009
 9. Paliszkiewicz J.O., Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwo Profesjonalne ALPHA, Ostrołęka 2005
 10. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 11. Peltokorpi V., Intercultular communications in foreing subsidiaries, The influence of expatriates' language and cultural competencies, "Scandinavian Journal of Management" 2010.
 12. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 13. Schein E.H., Corporate Culture. Survival Guide, Jossey-Bass, San Francisco 2004
 14. Webster F., Theories of the Information Society, Routledge, London 1995.
 15. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wydaw. WSPIZ im,L.Koźmińskiego, Warszawa 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu